· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryAbout · Disclaimer ·

Recent submissions

Conference paperSessie M Regels en verantwoordelijkheden in de bouw - Herbezinning bouwregelgeving Dunsbergen, B. ·
Conference paperSessie L Wonen, zorg en pensioen - Een waardevolle toekomst is meer dan geld alleen Kortleve, N. ·
Conference paperSessie J De actuele situatie op de woningmarkt - De actuele situatie op de woningmarkt Weevers, J. ·
Conference paperSessie J De actuele situatie op de woningmarkt - Leuker kunnen we het niet maken... Woningmarkt en crisis Van der Heijden, H.M.H. · De Jong Tennekes, M. · Elsinga, M.G. ·
Conference paperSessie I De toekomst van woningcorporaties - De toekomst van woningcorporaties Zandstra, A. ·
Conference paperSessie I De toekomst van woningcorporaties - Plakken of vervangen? Steenbeek, R. ·
Conference paperSessie H 'Ze stoppen er maar van alles in': wijkontwikkeling en woonruimteverdeling - 'Ze stoppen er maar van alles in': wijkontwikkeling en woonruimteverdeling Ouwehand, A.L. ·
Conference paperSessie G Corporaties en het maatschappelijk krachtenveld - Corporatie en energie Tabarki, F. ·
Conference paperSessie F Social Business - Social Business Van der Wal, J. · Peereboom, E. ·
Conference paperSessie E Een duurzaam bestaan voor de woning - Over de milieueffecten van het onderhouden, aanpassen en bewonen van woningen Meijer, A. · Straub, A. ·