· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsAbout · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Recent submissions

reportDe verplaatsing van brandingsruggen Geldof, H.J. ·
reportNational Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2003 Bovelander, R.W. · Langenberg, V.T. ·
reportGebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat / Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf Lindeboom, H. · Geurts van Kessel, A.J.M. · Berkenbosch, L. ·
reportEcologische gewichten voor de capaciteitsnota: Het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust Raadschelders, E.W. ·
reportMorfologische effecten van de Eijerlandse dam: Een evaluatie De Kok, J.M. ·
reportBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 Meininger, P.L. · Hoekstein, M.S.J. · Lilipaly, S.J. · Wolf, P.A. ·
reportEffects of a deep sand extraction pit: Final report of the PUTMOR measurements at the Lowered Dump Site Boers, M. ·
reportDimensionering van asfaltbekledingen op golfbelasting: Toetsing rekenmethode van de leidraad asfalt The, B.H.P. ·
reportGolfaspecten m.b.t. vermoeiing van open steenasfalt Van Marle, J.G.A. ·
reportProeven vermoeiing open steenasphalt Van Marle, J.G.A. ·