· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsAbout · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Recent submissions

reportStroommeetcampagne nabij Noordwijk Bubbert, M.T.G. ·
reportSedimenten in het Molengat Koomans, R. ·
reportFIXTONE – stabiliteit onder golfaanval: verslag modelonderzoek Anonymus, A. ·
reportDeltaprogramma 2015 Kuijken, W. ·
reportBackground and Literature review: Wave impact on asphaltic concrete revetments - Master Thesis Literature Review Davidse, M.P. ·
reportExperiment analysis; the relation between wave loading and resulting strain in an asphaltic concrete revetment - Master Thesis Davidse, M.P. ·
reportOverzicht van achtergronden ten behoeve van schematiseringen bij de dimensionering op golfklappen Ruygrok, P.A. ·
reportVerificatie van de Dimensioneringsmethode op golfklappen, als omschreven in de “Leidraad voor de Toepassing van Asfalt in de Waterbouw” – fase 1 – Numerieke toetsing van enkele schematiseringen Ruygrok, P.A. ·
reportRapport variabiliteitsanalyse: Orienterende berekeningen betreffende de invloed van configuratievariabiliteit op de maximale buigtrekvervorming van dijkbekledingen op zandondergrond Ruygrok, P.A. ·
reportAsfaltribbels op gesloten dijkbekleding ter beperking van de golfoploop Jelgerhuis Swildens, J.C. ·