schematische voorstelling van nitroglycerinefabricage