Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Kamphuys, P.A. (author)
De Houtribdijk verbindt Lelystad met Enkhuizen en vormt aldus de noordoostelijke begrenzing van de toekomstige Markerwaard. Bij de aanleg van de dijk (1963 - 1975) werd ervan uitgegaan, dat de oeververdediging aan de Markermeerzijde spoedig overbodig zou zijn door de aanleg van de Markerwaard. De "binnenbekleding" werd dan ook relatief licht...
master thesis 1988
document
Van den Berg, Y. (author)
At the Cao Jing district in Shanghai, China, a landreclamation project is planned. The object of this project is to stimulate the natural process of sedimentation. This report comprises the results of a study concerning the optimum lay-out of dikes in the reclamation-area (see Fig. 0.1 and 0.2). In this report particularly the influence of the...
master thesis 1988
document
Haring, W. (author)
Ontwerpmethode voor een proefbelasting van palen, mede naar aanleiding van problemen met funderingen in het Meer van Maracaibo, Venezuela, en in de Golf van Mexico.
master thesis 1988
document
Soerodimedjo, K. (author)
In het noordwestelijke deel van Suriname neemt de landbouw, en in het bijzonder de rijstcultuur,een zeer dominante positie in in het geheel van economische activiteiten. Ten behoeve van de uitbreiding van de Wageningenpolder en een betere watervoorziening voor de bestaande polders is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de...
master thesis 1988
document
Mast, P.J. (author)
Ten behoeve van de verbetering van een belangrijke verbindingsweg in Noord-Wales moet een nieuwe oeververbinding gerealiseerd worden tussen de oevers van het Conwy-Estuarium. Na een uitgebreide studie besloot men om de verbinding uit te voeren als gezonken tunnel, de -eerste verkeerstunnel in het Verenigd Koninkrijk die op deze manier gebouwd...
master thesis 1988
document
Coulomb, L. (author)
A model has been developed to calculate extreme responses of turret moored ships. The responses are expressed in terms of the environmental parameters: waves wind and current. Motions in the horizontal plane, surge, sway and yaw, are analyzed statically and dynamically. The static analysis resolves the equilibrium position and heading about...
master thesis 1988
document
Yap, H.H. (author)
In het verleden richtte men zich voor het vaststellen van ontwerppeilen voor kunstwerken waarmee de verdediging tegen stormvloeden werd beoogd, geheel naar de hoogten van de stormvloed standen zoals die uit de waarnemingen bekend waren. Na de introductie van de probabilistische norm door de Delta commissie ten aanzien van de veiligheid van...
master thesis 1988
document
Sadr Lahijani, S.M. (author)
This paper describes efficiency of the rip current barriers against the harbour shoaling. For investigation physical model was used. First wave basin geometry and external water supply was optimized in order to obtain a uniform longshore current along the coast. Then current pattern in 2 conditions -after construction of the breakwater and after...
master thesis 1988
document
Pröpper, B.J.H. (author)
Eén van de "bottle-necks" in de druk bevaren route is de serie bochten in de Waal bij Nijmegen, (zie bijlage 2). Hier blijkt de bevaarbare breedte niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op sommige plaatsen is de bevaarbare breedte zelfs maar 60% van de vereiste breedte. Onder bevaarbare breedte wordt verstaan die breedte van de vaarweg die...
master thesis 1988
document
Stam, C.J. (author)
In de literatuur is een aantal parameters geformuleerd waarmee getracht wordt een relatie te leggen tussen de vorm van het variantiedichtheidsspektrum van de oppervlakteuitwijking en de gegroeptheid van golfhoogten. Een vrij nieuwe parameter die hiervoor gebruikt wordt is een spektrale vormparameter K. Deze parameter is gedefinieerd op basis van...
master thesis 1988
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor ontstaat nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming. In het geval van een eenparige stroming is het begin van bewegen goed te beschrijven d.m.v. het schuifspanningskriterium van...
master thesis 1988
document
Van Hazendonk, H.C. (author), Sluis, C.M. (author)
This report is the result of graduate work done at the Shell Laboratory, KSEPL, Rijswijk, to finish the study in Civil Engineering at the Technical University of Delft. A theoretical and experimental study has been made of drag forces on cylinders, which are oscillating at relatively large beta-numbers and small K-numbers. Drag forces are...
master thesis 1988
document
Budiyono, A. (author)
The main problem which will be solved in this study is that concerning the Main Public Terminal (MPT) capacity: berthing, cargo handling and cargo storage capacity within the time span of development plan, up to 2005. The objective of the development plan is then defined, i.e. to provide MPT the least-cost of port operation consisting of port...
master thesis 1988
document
Koehorst, B.A.N. (author), Van der Klis, P.A. (author)
In dit rapport wordt een experimenteel onderzoek naar golfkrachten op een verticaal geplaatste meetcylinder beschreven. De golfkrachten werden veroorzaakt door onregelmatige, brekende golven. De meetcylinder is speciaal voor dit doel ontworpen en werd geleend van het Norwegian Marine Technology Research Institute AIS uit Trondheim. De...
master thesis 1988
document
Tijssen, G.C.J. (author), Veldhuijsen, A.F. (author)
Na het rapport, inhoudende een literatuuronderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de kademuurconstructies en hun verschillende renovatie/aanpassingsmethoden, plaatsgevonden in enkele belangrijke havens, volgt hierop aansluitend rapport. In maart 1985 is door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam het Kaderplan Herstructurering Oude...
master thesis 1988
document
Teunissen, E.A.H. (author)
Dit rapport is het hoofdontwerp van het afstudeerproject omtrent een tunnel verbinding onder de Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal gesitueerd in Amsterdam-Oost. Dit afstudeerproject is gemaakt in het kader van de subrichting constructies van de afstudeerrichting Waterbouwkunde en Hydrologie aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische...
master thesis 1988
document
Van der Lee, E. (author)
Dimensionering van de sluis als functie van het getij in de Westerschelde voor opvaart in één of in twee getijden, bepaling drempelligging, ontwerp oeververdediging van het kanaal.
master thesis 1988
document
Nap, E.N. (author), Van Kampen, H.F.A. (author)
Investigation to sediment transport rate in case of waves and currents, tests executed in the wave-current flume of the laboratory of Fluid mechanics of TU Delft. Sediment transport was measured using sand of 100 micron; comparison to similar tests with 200 micron sand.
master thesis 1988
document
Jansen, S.E.A. (author)
Reeximination of the noursihments on Sylt, Germany using the methods described in the "Manual on Artificial Beach Nourishment" with a one-line method, assuming a Gaussian shape of the coastline. (Estimated year of publication)
master thesis 1988
document
Koolwijk, W. (author)
Voor u ligt een afstudeerverslag over de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem veroorzaakt door de aardgaswinning in Groningen. In een viertal delen wordt dit probleem verder uitgewerkt. In deel I vindt U een inventarisatie van de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem in Noord-Drenthe en Groningen. Een aantal...
master thesis 1988
Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 81)

Pages