Searched for: year:1998 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 72)

Pages

document
Van Baardwijk, J. (author)
Boortunnels en het ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land, waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidnorm zichtbaar is, wordt bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds...
master thesis 1998
document
Van der Wildt, H. (author)
Due to increasing dredging costs, especially in ports and estuaries where the bed often contains contaminated substances, an increased tendency is observed to the investigation for more structural solutions to prevent deposition. Before however applying such engineering schemes a thorough knowledge of the sediment dynamics is needed. In the...
master thesis 1998
document
Van 't Verlaat, S. (author)
De hoofdwaterkering van Dordrecht, waarvan de Voorstraat een belangrijk onderdeel vormt, is vanaf het eind van de jaren zeventig onderwerp van studie geweest. De kering voldeed niet aan de eisen van de Deltawet en moest hieraan aangepast worden. De beslissing tot de bouw van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in 1989 maakte verdere studie...
master thesis 1998
document
Van der Bend, L.M. (author)
The Amsterdam rowing course 'The Bosbaan ' does not meet the requirements for international championships. The major concern is that under certain wind conditions, there is an unfairness between the racing lanes of the course, which is called lane difference. Lane differences in rowing contests are caused by inequalities in wind velocities, flow...
master thesis 1998
document
Caus, E. (author)
Filterconstructies worden toegepast onder de teen en armour layer van uit breuksteen opgebouwde golfbrekers. Daarnaast worden zij vaak, als onderdeel van een bodembescherming, aangebracht op de zeebodem veer de teen van de golfbreker. Filterconstructies hebben als doel erosie van het onderliggende basismateriaal te voorkomen. Geometrisch-dichte...
master thesis 1998
document
Driessen, A.H.K. (author)
Door de ontwikkeling van sterke kunststoffen is het mogelijk om waterkeringen van dit materiaal te maken. Aangezien deze kunststoffen vele malen sterker zijn dan beton of staal is een grote hoeveelheid materiaalbesparing te verwachten. De verwachting is dat uiteindelijk een kunststofwaterkering goedkoper is dan de traditionele versies in beton...
master thesis 1998
document
Franca, M. (author)
The importance of the Rhine and its branches is unquestionable. It has an important role as an attraction point to human activities and as a navigation channel from the North Sea into Europe. The present report is one of the numerous studies made for the Rhine branches, in this case the River Waal. The main "tool" used during this work is SOBEK,...
master thesis 1998
document
Veraart, J.J.W.M. (author)
In 1986 werd in Zeeland de Oosterscheldekering officieel in gebruik genomen door H. M. Koningin Beatrix. De levensduur van de kering werd vastgesteld op 200 jaar voor de pijlers en 80 tot100 jaar voor de stalen schuiven. De stalen schuiven werderi met een speciale coating behandeld om weerstand te kunnen bieden aan het zoute water. De schuiven...
master thesis 1998
document
Wanders, S. (author)
The Tanjung Perak harbour ofthe city of Surabaya on the island Java, Indonesia has experienced a considerable growth of container traffic. In order to adequately deal with the expected continuing increase ofcontainer traffic in the future, the International container terminal is presently being expanded. In future there will be three...
master thesis 1998
document
Van den Berg, E.J.C. (author)
Indian Power Projects Limited (IPPL) heeft het voornemen om een 2500 MW grote "Combined Cycle Gas Turbine" electriciteitscentrale te bouwen. De locatie van de electriciteitscentrale is gepland in het dorpje Vembar, in de provincie Tamil Nadu in Zuid-India. Ten behoeve van de gasvoorziening voor deze electriciteitscentrale zal Liquified Natural...
master thesis 1998
document
Zuurveld, J. (author)
Experimental research on the stability of bed material behind a backward facing step. Measured is the stability as a function of the local velocity and the local turbulence (turbulence intensity) due to the eddy formation.
master thesis 1998
document
De Haas, E. (author)
The Storm Surge Barrier in the New Waterway was built to protect the city and port of Rotterdam and the area of the lower Rhine against flooding during extreme conditions. This construction, consisting of two gigantic arc shaped barriers, is to be pivoted into the New Waterway and then lowered in case of an impeding emergency. The arc shape...
master thesis 1998
document
Nipius, K.G. (author)
De belangstelling voor het gebruik van de (natte) kustzone en de Noordzee als bouwlocatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel initiatiefnemers als de overheid zijn erbij gebaat dat effecten van de aanleg van kustplannen in voldoende mate kunnen worden voorspeld. De recente toename in belangstelling voor de lange termijn effecten in de...
master thesis 1998
document
Rabbers, H.H. (author)
Het Sieperdaschor is ontstaan uit de voormalige Selenapolder, nadat in februari '90 tijdens een zware storm de zomerkade is doorgebroken. Reparatie bleek te kostbaar en daarom is in overleg met Zeeuws Landschap besloten om de dijk niet te herstellen. Dit bood een goede gelegenheid om de ontwikkeling van polder tot schor te onderzoeken. Dit mede...
master thesis 1998
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Schepers, M.R. (author)
In een gebied als Nederland met een relatiefflauw oplopende kust, heeft de conventionele stortstenen golfbreker in het verleden de voorkeur gekregen boven andere typen golfbrekers. Binnen de brekerzone wordt de golfhoogte begrensd door de waterdiepte, wat de keuze ten aanzien van de conventioneIe stortstenen golfbreker bevestigt aangezien de...
master thesis 1998
document
Repko, A. (author)
For the probability-based design and assesment of marine structures interacting with sea waves, a reliable knowledge of the long-term wave climate is required. Wave climate data are commonly presented in the form of histograms of spectral wave parameters. The severity of a sea state is usually expressed in terms of significant wave height H, and...
master thesis 1998
document
Hockx, J.A.W. (author)
For over three quarters of a century steel sheet pile walls are applied in geotechnical practice. For example in quay walls and construction pits in urban surroundings. Steel sheet pile walls are often composed of so called double U-profiles. These profiles consist of two single U profiles fixed in the common interlock by welding or crimping. A...
master thesis 1998
document
Cloin, B. (author)
The main goals of this study are to obtain more insight and quantitative data of the selective transport process under sheet flow conditions. Experiments were carried out in the Large Oscillating Water Tunnel of WL DELFT HYDRAUUCS for five different hydraulic conditions. The sand that was used consisted of a mixture of 50% fine (0. 13mm) and 50%...
master thesis 1998
document
Hoogenboezem, M.P. (author)
Een spinakerkering is een flexibele waterkering, waarbij het hoogwater wordt gekeerd door een hoogwaardig kunststof doek. De krachten die op het doek komen, worden opgenomen door twee kunststof kabels (onder- en bovenkabel) die de krachten afdragen naar de landhoofden. Aan de bovenkabel zijn drijvers bevestigd. Als de kering buitenwerking is,...
master thesis 1998
Searched for: year:1998 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 72)

Pages