TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 72 found. Next | Sort by date

1 Benoeming van prof. dr. A.C S. van Heel tot conrector-secretaris van de Senaat
image Delft University of Technology     1963-09-16    
Keywords: Professoren · TU Delft · benoemingen
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

2 Prof. ir. H.B. Boerema
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

3 Prof. ir. J. Gerritsma
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

4 Prof. dr. ir. G. de Josselin de Jong
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

5 Prof. dr. ir. A.T. de Hoop
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

6 Prof. dr. C.S. Kruijt
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

7 Prof. dr. E. van Spiegel
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

8 Prof. dr. ir. J.A. Steketee
image OTB Research Institute for the Built Environment     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

9 Prof. R.W. Stuart Mitchell
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

10 Prof. drs. E.M. Theissing
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

11 Prof. mr. M.H.K. van der Graaf
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

12 Prof. ir. J. Volmuller
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

13 Prof. dr. ir. A.J. Wildschut
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

14 Receptie prof. dr. J. Hoekstra, Technische Hogeschool Delft
image Delft University of Technology     1961-11-08    
Keywords: TU Delft · professoren · recepties
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

15 Receptie prof. ir. H. Wittenberg, Technische Hogeschool Delft
image Delft University of Technology     1961-11-16    
Keywords: TU Delft · professoren · recepties
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

16 De Prof. Huetbank in het Kalverbos in Delft
image Delft University of Technology     1977-07    
Keywords: TU Delft · stadsgezichten · professoren
[JPG] [Abstract]

1

17 Afscheid van prof. dr. C.A. Lobry van Troostenburg de Bruyn, TH Delft (2)
image Delft University of Technology     1960-06-23    
Keywords: afscheid · TU Delft · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

18 Afscheid van prof. ir. T.H. van Wisselingh, TH Delft (1)
image Delft University of Technology     1960-07-05    
Keywords: afscheid · TU Delft · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

19 Afscheid van prof. ir. T.H. van Wisselingh, TH Delft (2)
image Delft University of Technology     1960-07-05    
Keywords: afscheid · TU Delft · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

20 Prof. ir J.J.C. van Lier
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · portretten · professoren
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 72 found. Next | Sort by date