· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryHome · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 158 found. Next | Sort by date

1 Inleiding openbare registers en kadaster
Conference paper 2007-05-10    
Author: Zevenbergen, J.A. · Ploeger, H.D.
[PDF]

2 Perceelvorming: kadastrale verwerking
Conference paper 2007-05-10    
Author: Zevenbergen, J.A.
[PDF]

3 Overdracht gedeeltelijk perceel
Conference paper 2007-05-10    
Author: Ploeger, H.D.
[PDF]

4 Verkrijgende verjaring
Conference paper 2007-05-10    
Author: Ploeger, H.D.
[PDF]

5 Energiebesparing gebouwde omgeving
Conference paper 2007-09-13    
Author: Van Veen, P.
[PDF] [Abstract]

6 Verslag studiedag Bouwstenen voor een gezonde energietransitie
Conference paper 2007-09-13    
Author: Thomsen, A.
[PDF]

7 De uitdaging van energiezuinig en schoon renoveren
Conference paper 2007-09-13    
Author: Hasselaar, E.
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Het energievraagstuk opgelost; een blik over de schouder
Conference paper 2007-09-13    
Author: Poel, B.
[PDF] [Abstract]

9 Anders financieren: het outsourcen van de energieprestatie
Conference paper 2007-09-13    
Author: Kempen, G.
[PDF] [Abstract]

10 Passiefhuis-Aanpak bij renoveren
Conference paper 2007-09-13    
Author: Mlecnik, E.
[PDF] [Abstract]

11 Comfortabel en energiezuinig bouwen: Nederlandse ervaringen
Conference paper 2007-12-09    
Author: Mooij, M.
[PDF] [Abstract]

12 Zelfstandige energie-exploitatie biedt nieuwe kansen
Conference paper 2007-09-13    
Author: Naeije, W.
[PDF] [Abstract]

13 Renoveren met of zonder zittende huurders
Conference paper 2007-09-13    
Author: Márton, L. · Rooth, R.
[PDF] [Abstract]

14 Energieverspilling is zinloos; in het verleden en daarna
Conference paper 2007-09-13    
Author: Liebregts, M. · Van Nunen, H.
[PDF] [Abstract]

15 Resultaten themaonderzoek portefeuillebeleid 2007 door het CFV
Conference paper 2008-01-17    
Author: Paardekooper, V.
[PDF]

16 Inbreng van stakeholders in het vastgoedbeleid, een voorbeeld in Leiden: Zuidhoven
Conference paper 2008-01-17    
Author: Groeneveld, R. · Baks, F.
Keywords: implementatie, voorspellen van effecten, draagvlak, bewonersinvloed, communicatie
[PDF]

17 Implementatie vastgoedbeleid woningcorporaties; een voorbeeld van gedegen vastgoedbeleid
Conference paper 2008-01-17    
Author: Meelkop, J.
[PDF]

18 Communicatie van de resultaten van het vastgoedbeleid
Conference paper 2008-01-17    
Author: Van der Haak, M. · Van Elck, W.
Keywords: implementatie, voorspellen van effecten, draagvlak, bewonersinvloed, communicatie
[PDF]

19 Gebruik van de Aedex/IPD informatie door corporaties binnen hun vastgoedbeleid
Conference paper 2008-01-17    
Author: Konings, P. · Dubbeldam, M.T.
Keywords: implementatie, voorspellen van effecten, draagvlak, bewonersinvloed, communicatie
[PDF]

20 Voorspellen van consequenties vastgoedbeleid: de glazen bol van de woningcorporatie
Conference paper 2008-01-17    
Author: Van Os, P.
Keywords: implementatie, voorspellen van effecten, draagvlak, bewonersinvloed, communicatie
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 158 found. Next | Sort by date