· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryHome · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Verslag Congres 110 jaar Woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Boelhouwer, P.
[PDF] [Abstract]

2 Column Congres 110 jaar Woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Lans, J.
[PDF]

3 De woonvisie en de woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Frequin, M.
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Open deuren, dichte deuren; middeninkomens op de woningmarkt
Conference paper 2011-11-01    
Author: Smit, V.
[PDF] [Abstract]

5 Middengroepen op de woningmarkt
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van Dugteren, F.
[PDF] [Abstract]

6 Collectieve gebiedsontwikkeling
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Ploeg, G.
[PDF] [Abstract]

7 Kralingseberg
Conference paper 2011-11-01    
Author: De Mooij, J.
[PDF] [Abstract]

8 Een duurzaam bestaan voor de woning; over de milieueffecten van het onderhouden, aanpassen en bewonen van woningen
Conference paper 2011-11-01    
Author: Meijer, A. · Straub, A.
[PDF] [Abstract]

9 Social business
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Wal, J. · Peereboom, E.
[PDF] [Abstract]

10 Corporatie en energie
Conference paper 2011-11-01    
Author: Tabarki, F.
[PDF] [Abstract]

11 Ze stoppen er maar van alles in: wijkontwikkeling en woonruimteverdeling
Conference paper 2011-11-01    
Author: Ouwehand, A.
[PDF] [Abstract]

12 De toekomst van woningcorporaties; plakken of vervangen?
Conference paper 2011-11-01    
Author: Steenbeek, R.
[PDF] [Abstract]

13 De toekomst van woningcorporaties; honderdtien jaar woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Zandstra, A.
[PDF] [Abstract]

14 Leuker kunnen we het niet maken.....Woningmarkt en crisis
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Heijden, H. · De Jong, M. · Elsinga, M.
[PDF] [Abstract]

15 De actuele situatie op de woningmarkt
Conference paper 2011-11-01    
Author: Weevers, J.
[PDF] [Abstract]

16 Een waardevolle toekomst is meer dan geld alleen: integratie van werk, pensioen, zorg en wonen over de levensloop
Conference paper 2011-11-01    
Author: Kortleve, N.
[PDF] [Abstract]

17 Herbezinning bouwregelgeving
Conference paper 2011-11-01    
Author: Dunsbergen, B.
[PDF] [Abstract]

18 Van Woningwet 1901 naar Herzieningswet 2011: Inleiding tijdens OTB/NIROV/WWI-congres ‘110 jaar Woningwet’
Conference paper 2011-11-01    
Author: Priemus, H.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date