· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryHome · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt
Conference paper 2012-10-31    
Author: Boelhouwer, P.J.
Keywords: woningmarkt · hypotheekrente
[PPT] [Abstract]

2 Sessie 1 Mogelijkheden voor een flexibeler huurwoningmarkt – Beknopt verslag
Conference paper 2014-11-12    
Author: Schreuders, H. · Wassenberg, F. · Buijnink, J. · Hoekstra, J.
Keywords: woningmarkt · huurmarkt
[PDF]

3 Hoe denkt de woningbelegger?
Conference paper 2013-10-29    
Author: Jagersma, H.
Keywords: woningmarkt · huishoudens
[PDF]

4 Wie is er verantwoordelijk voor het souterrain van de woningmarkt?
Conference paper 2014-11-12    
Author: Klouwen, B.
Keywords: woningmarkt · middeninkomens
[PDF] [Abstract]

5 Koers zoeken in onzekere (crisis)tijd
Conference paper 2012-01-18    
Author: Fokkema, E.
Keywords: woningmarkt · crisis · woningcorporaties
[PDF] [Abstract]

6 Hoorcollege actualiteiten
Conference paper 2012-01-18    
Author: Fes, K. · Weber, G. · Ferweda, H.
Keywords: woningmarkt · DAEB · woningwet
[PDF] [Abstract]

7 Woningcorporaties en beleggers, wat hebben zij te bieden aan middengroepen?
Conference paper 2012-01-18    
Author: Gruis, V.H.
Keywords: woningmarkt · woningcorporaties · beleggers · middeninkomens
[PDF] [Abstract]

8 Koopvarianten als oplossing voor de middengroepen?
Conference paper 2012-01-18    
Author: Bakker, R.
Keywords: koopvarianten · middengroepen · middeninkomens · woningmarkt
[PDF] [Abstract]

9 Middengroepen in de knel?
Conference paper 2012-01-18    
Author: Elsinga, M.G.
Keywords: woningmarkt · middeninkomens · middengroepen
[PDF] [Abstract]

10 Sessie 1 Mogelijkheden voor een flexibeler huurwoningmarkt – Flexibilisering bij de Alliantie
Conference paper 2014-11-12    
Author: Buijnink, J.
Keywords: woningmarkt · woningzoekenden · starters · doorstromers
[PDF]

11 Sessie 1 Mogelijkheden voor een flexibeler huurwoningmarkt – Flexibiliteit op de woningmarkt
Conference paper 2014-11-12    
Author: Hoekstra, J.
Keywords: woningmarkt · huursector · nieuwbouw
[PDF]

12 Ontwikkeling op de woningmarkt met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid
Conference paper 2014-11-12    
Author: Boelhouwer, P.J.
Keywords: woningmarkt · betaalbaarheid · huurwoningen · koopwoningen
[PDF] [Abstract]

13 Wat kunnen we leren van de Britse woningmarkt
Conference paper 2014-11-12    
Author: Stephens, M.
Keywords: volkshuisvesting · woningmarkt · betaalbaarheid
[PDF] [Abstract]

14 Sessie 7 Een nieuw verdienmodel voor zorgvastgoed - Verdienmodel zorgvastgoed: All-inclusive pension
Conference paper 2014-11-12    
Author: Duivenvoorden, A.
Keywords: zorgvastgoed · woningmarkt · woningvoorraad · zelfstandigheid
[PDF]

15 Sessie 2 Wonen en zorg in de bestaande voorraad - Wonen en zorg in de bestaande woningvoorraad
Conference paper 2013-10-29    
Author: Van Triest, N.
Keywords: woningmarkt · huurders · huiseigenaren
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date