· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryHome · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 279 found. Next | Sort by date

1 Brengen basisregistraties bestendigheid? Of maakt internet alles anders?
Conference paper 2011-03-23    
Author: Koerten, H.
[PDF] [Abstract]

2 Basisregistraties; regulering of dienstverlening
Conference paper 2011-03-23    
Author: Besemer, J.W.J.
[PDF] [Abstract]

3 Basisregistraties en privaat hergebruik; voer voor e-business?
Conference paper 2011-03-23    
Author: De Jong, J.
[PDF] [Abstract]

4 Basisregistraties: regulering of dienstverlening?
Conference paper 2011-03-23    
Author: Besemer, J.
[PDF] [Abstract]

5 Jaap Z en de basisregistraties
Conference paper 2011-03-23    
Author: Zevenbergen, J.
[PDF]

6 Film Jaap Zevenbergen: Jaaps reizen
Conference paper 2011-03-23    
Author: Zevenbergen, J.
[MOV]

7 Woningkwaliteit 2020-Manifestatie. Wat beweegt de mensen in de corporatiesector? Elevator pitches en Verslag
Conference paper 2011-03-29    
Author: Hasselaar, E.
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Verslag Congres 110 jaar Woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Boelhouwer, P.
[PDF] [Abstract]

9 Column Congres 110 jaar Woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Lans, J.
[PDF]

10 De woonvisie en de woningwet
Conference paper 2011-11-01    
Author: Frequin, M.
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Inleiding en opening Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht
Conference paper 2011-03-23    
Author: Ottens, H.
[PDF]

12 Motor van een compacte en efficiënte overheid
Conference paper 2011-03-23    
Author: Jonker, E.
[PDF] [Abstract]

13 Basisregistraties en Inspire; stand van zaken, beleid en perspectieven
Conference paper 2011-03-23    
Author: Hooyman, N.
[PDF] [Abstract]

14 Nut en effect van basisregistraties voor het bedrijfsleven
Conference paper 2011-03-23    
Author: Pluijmers, Y.
[PDF]

15 Home ownership among low income households
Conference paper 2011-11-24    
Author: Gulbrandse, L. · Hansen, T.
[PDF] [Abstract]

16 Open deuren, dichte deuren; middeninkomens op de woningmarkt
Conference paper 2011-11-01    
Author: Smit, V.
[PDF] [Abstract]

17 Middengroepen op de woningmarkt
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van Dugteren, F.
[PDF] [Abstract]

18 Collectieve gebiedsontwikkeling
Conference paper 2011-11-01    
Author: Van der Ploeg, G.
[PDF] [Abstract]

19 Kralingseberg
Conference paper 2011-11-01    
Author: De Mooij, J.
[PDF] [Abstract]

20 Een duurzaam bestaan voor de woning; over de milieueffecten van het onderhouden, aanpassen en bewonen van woningen
Conference paper 2011-11-01    
Author: Meijer, A. · Straub, A.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 279 found. Next | Sort by date