· · · Conference Proceedings hosted by TU Delft LibraryHome · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Sessie 10 Wonen, zorg en pensioen - Wonen Zorg Pensioenen
Conference paper 2012-10-29    
Author: Stamsnijder, M.
Keywords: pensioen · woningmarkt · financiering
[PDF]

2 Elevator pitches Intervisiewerkplaats Particuliere woningverbetering
Conference paper 2012-04-19    
Author: Hasselaar, E.
Keywords: pitches · particuliere woningverbetering
[PDF]

3 Verslag Intervisiewerkplaats 'Particuliere Woningverbetering' 19 april 2012
Conference paper 2012-06-14    
Author: Hasselaar, E.
Keywords: particuliere woningverbetering
[PDF]

4 De vergrijzing in cijfers en beeld
Conference paper 2012-06-12    
Author: Van Wissen, L.
Keywords: scheiden · vergrijzing
[PDF] [Abstract]

5 Veranderingen in de zorg: gevolgen voor het vastgoed en de noodzaak tot samenwerking
Conference paper 2012-06-12    
Author: Wentges, M.
Keywords: veranderingen in zorg · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

6 Workshop A: Lokale vraag en aanbod van woningen voor ouderen in beeld
Conference paper 2012-06-12    
Author: Goetgeluk, R. · Schellekens, E.
Keywords: lokale vraag · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

7 Workshop B: Transformatie van een overheids- en zorgkantoor gestuurd zorgbedrijf: Paradigmashift in de zorg?
Conference paper 2012-06-12    
Author: Thepass, I.
Keywords: transformatie · paradigma · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

8 Workshop C: Bouwen voor de leefstijlen van de nieuwe ouderen
Conference paper 2012-06-12    
Author: Remijnse, R. · Reukema, R.
Keywords: Bouwen · leefstijlen · nieuwe ouderen · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

9 Workshop F: Effecten van woonservicegebieden voor ouderen- en hoe nu verder?
Conference paper 2012-06-12    
Author: De Kam, G.
Keywords: effecten · woonservicegebieden · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

10 Workshop I: Succesfactoren en belemmeringen bij lokale samenwerking: Samenwerken Wonen Zorg Wijken
Conference paper 2012-06-12    
Author: Van Bortel, G.
Keywords: samenwerken · wonen · zorg · wijken · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

11 Workshop I: Succesfactoren en belemmeringen bij lokale samenwerking
Conference paper 2012-06-12    
Author: Van der Velden, M.
Keywords: succesfactoren · belemmeringen · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

12 Workshop J: Wonen en zorg: maatwerk voor leefstijlen
Conference paper 2012-06-12    
Author: Van Hal, E.
Keywords: maatwerk · leefstijlen · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

13 Workshop K: Zorgwonen als beleggingsproduct: samenspel in de keten. Het ontwikkelaarsperspectief.
Conference paper 2012-06-12    
Author: Krikke, B.
Keywords: zorgwonen · beleggingsproduct · samenspel · keten · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

14 Workshop L: De herontdekking van de serviceflats en andere vergezichten
Conference paper 2012-06-12    
Author: Vroon, T.
Keywords: herontdekking · serviceflats · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

15 Workshop L: De herontdekking van de serviceflats en andere vergezichten: organisatorische kaders en randvoorwaarden
Conference paper 2012-06-12    
Author: Middelkoop, R.
Keywords: herontdekking · serviceflats · organisatorische kaders · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

16 Workshop L: De herontdekking van de serviceflats en andere vergezichten: Ontwerpen aan oplossingen
Conference paper 2012-06-12    
Author: Sloof, J.
Keywords: herontdekking · serviceflats · ontwerpen · oplossingen · scheiden wonen en zorg
[PDF] [Abstract]

17 Koers zoeken in onzekere (crisis)tijd
Conference paper 2012-01-18    
Author: Fokkema, E.
Keywords: woningmarkt · crisis · woningcorporaties
[PDF] [Abstract]

18 Hoorcollege actualiteiten
Conference paper 2012-01-18    
Author: Fes, K. · Weber, G. · Ferweda, H.
Keywords: woningmarkt · DAEB · woningwet
[PDF] [Abstract]

19 Woningcorporaties en beleggers, wat hebben zij te bieden aan middengroepen?
Conference paper 2012-01-18    
Author: Gruis, V.H.
Keywords: woningmarkt · woningcorporaties · beleggers · middeninkomens
[PDF] [Abstract]

20 Koopvarianten als oplossing voor de middengroepen?
Conference paper 2012-01-18    
Author: Bakker, R.
Keywords: koopvarianten · middengroepen · middeninkomens · woningmarkt
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date