· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date

1 Orienterende stabiliteitsproef en turbulentiemeting negatieve overlap
report 1984-02-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · Zeeland
[PDF]

2 Ontgrondingen rond putten bij gedeeltelijk verdedigde bodem
report 1976-07-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: foundations · funderingen · ontgronding · Oosterschelde · scour · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

3 Compartimentering Oosterschelde : Philipsdam : stabiliteit overlaat Hoog Bekken : verslag berekeningen
report 1981-06-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: overflow rockfill dams · overlaten · spillways · stortsteenoverlaten · Zeeland
[PDF]

4 Stormvloedkerende caissondam Oosterschelde : toelaatbare samentrekking van brievenbuscaissons ten behoeve van onderzoek in het getijmodel M 1000
report 1976-06-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: caissons · caissons · closure gaps · Oosterschelde · scale effects · schaaleffecten · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

5 Stormvloedkering Oosterschelde : negatieve overlap fundatiebedmatten : transport van het zeegrind onder getij-omstandigheden
report 1981-09-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: gravel transport · grindtransport · Oosterschelde · Zeeland
[PDF]

6 Stormvloedkering Oosterschelde : aanvullend onderzoek drempel en overgangskonstruktie
report 1985-11-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: bars · bed protection · bodemverdediging · drempels · Oosterschelde · rubble · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortsteen · Zeeland
[PDF]

7 Hydraulic design criteria for rockfill closure of tidal gaps : vertical closure method
report 1985-07-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: afsluitdammen · closure (by dumping) · closure dams · geleidelijke sluiting · rubble dams · steenstorting · stone dumping · stortsteendammen
[PDF]

8 Bouwfase stabiliteit breukstenen dammen
report 1984    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: gap sills · Oosterschelde · rubble dams · sluitgatdrempels · stortsteendammen · Zeeland
[PDF] [PDF]

9 Stormvloedkering Oosterschelde : doorlatendheid van de spleet onder de dorpel
report 1980-06-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: bars · bed protection · bodemverdediging · drempels · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

10 Project FILTERS : toplaagstabiliteit granulaire filters benedenstrooms van constructies
report 1998-02-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: taludverdediging · slope protection · hydrodynamische stabiliteit · hydrodynamic stability · granulaire filters · granular filters · begin van beweging · initiation of motion
[PDF]

11 Fysisch validatie CLODES
report 1993-01-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · afsluitdammen · closure dams · bodemverdediging · bed protection · stortsteen · rubble · stroomsnelheidsmeting · current velocity measurement · drempels · bars · sluitgatdichting · gap closure
[PDF] [PDF]

12 Low-mobility transport of coarse-grained material: inventory
report 1998-10-01    
Author: Mosselman, E. · Akkerman, G.J.
Keywords: sedimenttransport in rivieren · sediment transport in rivers · stochastische processen · stochastic processes · uitzeving · sediment sorting
[PDF]

13 Erosie geulbodem nevengeul/vistrap stuweiland Driel
report 1996-11-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: vispassages · fishways · hoogwaters · floods · erosie · erosion · geulen · channels · overlaten · spillways
[PDF]

14 Literatuurinventarisatie stabiliteitsvoorspellers en -gegevens
report 1998-04-01    
Author: Akkerman, G.J. · Verheij, H.J.
Keywords: turbulentie · turbulence · korrels · grains · stabiliteit · stability · stroming · flow · sedimenttransport · sediment transport
[PDF]

15 Vistrap Driel: studie naar hydraulische aspecten
report 1995-09-01    
Author: Akkerman, G.J. · Regeling, H.J.
Keywords: vispassages · fishways · Gelderland
[PDF]

16 Ontwerpcriteria voor steensluitingen : aanvulling stabiliteitscriteria en afvoerkarakteristieken
report 1988-10-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: afsluitdammen · closure dams · geleidelijke sluiting · closure (by dumping) · steenstorting · stone dumping
[PDF]

17 Zandverdeling bij splitsingspunten: literatuurinventarisatie voor inlaten van nevengeulen
report 1993-03-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: inlaatwerken · intakes · nevengeulen · secondary channels · zandtransport in rivieren · sand transport in rivers
[PDF]

18 Probabilistische analyse stabiliteitsvoorspellers
report 1998-06-01    
Author: Akkerman, G.J. · Verheij, H.J.
Keywords: sedimenttransport · sediment transport · turbulentie · turbulence · korrels · grains · stabiliteit · stability
[PDF]

19 Stone stability
report 2000-02-01    
Author: Mosselman, E. · Akkerman, G.J. · Verheij, H.J. · Hoffmans, G.J.C.M. · Jongeling, T.H.G. · Petit, H.A.H.
Keywords: stortsteen · rubble · stabiliteit · stability · turbulentie · turbulence
[PDF] [PDF]

20 Stormvloedkering Oosterschelde : stroombestendigheid van de drempel tijdens de bouwfase
report 1983-08-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: gap sills · hydrodynamic pressure · Oosterschelde · sluitgatdrempels · stabiliteit · stability · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stromingsdruk · Zeeland
[PDF] [PDF] [PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date