· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Proefondervindelijk onderzoek naar het verschil in golfoverslag tussen dijken met en zonder een (Muralt) muurtje en de invloed van deze golfoverslag op het proces van dijkdoorbraak.
report 1985-01-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: verschil golfoverslag · (Muralt) muurtje · invloed dijkdoorbraak
[PDF]

2 Ervaringen met grasbetontegels.
report 1985-03-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: ervaringen · grasbetontegels
[PDF]

3 Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken. Intern verslag: Werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984.
report 1984-11-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: praktijkervaringen · taludbekledingen · werkbezoeken 1984
[PDF]

4 Verlauf des Rheines von Basel bis Mainz: Übersichtsdarstellung mit Hochwasserschutzsystemen
report 1994-10-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: river · flood defence · Germany · Rhine · dike
[PDF] [Abstract]

5 Beleidsnota Noordze
report 2009-12-22    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: Noordzee · waterbeleid · continentaal plat · Exclusieve Economische Zone
[PDF] [Abstract]

6 Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta
report 2009-12-22    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: Rijn · kaderrichtlijn water · Waterbeheer · Rhine
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date