· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenbekleding · golven · steentoets · stenen
[PDF] [Abstract]

2 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

3 Onderzoek implementatie klemming in ZSteen
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

4 Kennisontwikkeling t.b.v. STEENTOETS
report 2007-03-01    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

5 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

6 Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland
report 2007-06-13    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · taludbekleding · blokkenbekleding
[PDF] [Abstract]

7 Steenzettingen: Kennisleemtes versus uitvoering: kosten-batenanalyse
report 2002-10-16    
Author: Flikweert, J.J. · Peters, D.J.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

8 Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-rapport 8, Deel B: Hoofdrapport
report 2003-06-16    
Author: Peters, B.G.T.M. · Liek, G.A. · Wijsman, J.W.M. · Kuijper, M.W.M. · Van Eck, G.T.
Contributor: Withagen, C.F.M. · Meire, P. · Jeuken, M.C.J.L. · Hulscher, S.J.M.H. · Wang, Z.B. · Arends, A.A. · Dauwe, B. · Berrevoets, C.M. · Graveland, J. · Hesselink, A.W. · Hoeksema, H.J. · Kornman, B.A. · De Jong, D.J. · Van Pagee, J.A. · Vroon, J.H. · Wilmer, H.
Keywords: verruiming · 48'/43' · Westerschelde · gevolgen · evaluatie · 2003 · MOVE · morfologie · waterbeweging · baggeren
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date