· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date

1 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

2 Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Schelfhout, H.A.
Keywords: dijken · dijkverzwaring · waterkering
[PDF] [Abstract]

3 Nadere verkenning Groene Dollard Dijk: Een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders
report 2014-04-01    
Author: Van Loosn-Steensma, J.M. · Schelfhout, H.A. · Broekmeyer, M.E.A. · Paulissen, M.P.C.P. · Oostenbrink, W.T. · Smit, C. · Cornelius, E.J. · Jolink, E.
Keywords: dijk · veiligheid · landschap · kwelders · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 3 of 3 found. | Sort by date