· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date

1 Rationalisation of safety and serviceability factors in structural codes
report 1977-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: risk analysis · safety factor · partial safety factor · probaliblistic method
[PDF] [Abstract]

2 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

3 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
report 1985-10-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: probabilistic analysis · risk analysis
[PDF] [Abstract]

4 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Risicomethode buitendijks: Methodiek ter bepaling van risico’s als gevolg van hoogwater
report 2011-01-01    
Author: Huizinga, J. · Nederpel, A. · De Groot, K. · Batterink, M.
Keywords: inundatie · overstromingsrisico · buitendijks · flood risk
[PDF] [Abstract]

6 Analyse van slachtofferrisico's Waterveiligheid 21e eeuw
report 2011-04-01    
Author: De Bruijn, K. · Cappendijk, P. · Van Buren, R. · Hendriks, A.
Contributor: Jongejan, R.
Keywords: overstroming · slachtoffers · risico · watersnood
[PDF] [Abstract]

7 Staat en toekomst van de Delta: Achtergronddocument Thema Veiligheid
report 2008-03-01    
Author: Bucx, T. · Calle, E. · Eernink, N. · Van Koningsveld, M. · Mulder, J. · Van Rijn, L.C. · Schelfhout, H. · Van der Spek, A.
Keywords: veiligheid · overstroming · overtromingsrisico
[PDF] [Abstract]

8 Handreiking ontwerpen met overstromingskansen
report 2013-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstroming · waterkering · risicobenadering · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

9 Coastal flood risk and trends for the future in the North Sea region
report 2008-05-01    
Author: Roode, N.
Keywords: coastal erosion
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied
report 2014-01-14    
Author: Zwaneveld, P. · Verweij, G.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · afsluitdijk · ijsselmeergebied
[PDF] [Abstract]

11 Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective
report 2012-02-08    
Author: Kolen, B. · Hommes, S. · Huijskes, E.
Keywords: hoogwaterbescherming · flood risk · waterkering · risico · overstroming
[PDF] [Abstract]

12 Samenwerking in crisisbeheersing
report 2013-02-05    
Author: Nieuwenhuis, M. · Verbraak, G. · Van Roosmalen, D.
Keywords: hoogwaterbeheersing · veiligheid · overstroming · rampenbestrijding
[PDF] [Abstract]

13 Alternative flood protections
report 1977-01-01    
Author: Schmuck, A.
Keywords: revetments · flood protection
[PDF] [Abstract]

14 RIVERSandLAND: Dikes for eternity, an ace up our sleeve
report 2001-04-12    
Author: Wondergem, P.J.M.
Keywords: rivers · safety against flooding
[PDF] [Abstract]

15 Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd
report 1984-12-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · faalkans · economische schade
[PDF] [Abstract]

16 Een verkennen onderzoek naar methoden ter bepaling van de inundatieschade bij dijkdoorbraak
report 1984-04-01    
Author: Duiser, J.A.
Keywords: overstroming · inundatie · risicobenadering · schade
[PDF] [Abstract]

17 Waterbewustzijn in Nederland: Leren van risico-bewustwordingsprocessen in het buitenland
report 2002-12-01    
Author: Valk, M. · Heinen, H. · Leineweber, M. · Otten, J.
Contributor: Arends, A. · Rossier, J. · Dijkstra, A. · Garristen, T. · Hendriksen, J. · Van Konijneburg, P.G. · Poot, K. · Rombouts, B. · Van Twuiver, H.
Keywords: Ergo · natuurrampen · risicobewustzijn · inventarisatie · buitenland
[PDF] [Abstract]

18 The Benefits of Flood and Coastal Risk Management: A Handbook of Assessment Techniques
report 2005-01-01    
Author: Penning-Rowsell, E. · Johnson, C. · Tunstall, S. · Tapsell, S. · Morris, J. · Chatterton, J. · Green, C.
Keywords: flood risk
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Methode voor de bepaling van het aantal slachtoffers ten gevolge van een grootschalige overstroming
report 2004-05-01    
Author: Jonkman, S.N.
Keywords: overstroming · slachtoffers · watersnoodramp
[PDF] [Abstract]

20 Verkenning van nadere compartimentering van dijkringgebieden
report 2008-08-01    
Author: Asselman, N. · Klijn, F. · Van der Most, H.
Keywords: dijkring · veiligheid · overstroming · compartimentering
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date