· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date

1 Rationalisation of safety and serviceability factors in structural codes
report 1977-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: risk analysis · safety factor · partial safety factor · probaliblistic method
[PDF] [Abstract]

2 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

3 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
report 1985-10-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: probabilistic analysis · risk analysis
[PDF] [Abstract]

4 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Risicomethode buitendijks: Methodiek ter bepaling van risico’s als gevolg van hoogwater
report 2011-01-01    
Author: Huizinga, J. · Nederpel, A. · De Groot, K. · Batterink, M.
Keywords: inundatie · overstromingsrisico · buitendijks · flood risk
[PDF] [Abstract]

6 Flood risk management approaches: As being practiced in Japan, Netherlands, United Kingdom and United States
report 2011-09-01    
Author: Van Alphen, J. · Bourger, L. · Elliott, C. · Fujita, K.I. · Riedstra, D. · Rooke, D. · Tachi, K.
Keywords: flood risk · inundation · floooding
[PDF] [Abstract]

7 Coastal flood risk and trends for the future in the North Sea region
report 2008-05-01    
Author: Roode, N.
Keywords: coastal erosion
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 RIVERSandLAND: Dikes for eternity, an ace up our sleeve
report 2001-04-12    
Author: Wondergem, P.J.M.
Keywords: rivers · safety against flooding
[PDF] [Abstract]

9 Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd
report 1984-12-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · faalkans · economische schade
[PDF] [Abstract]

10 Een verkennen onderzoek naar methoden ter bepaling van de inundatieschade bij dijkdoorbraak
report 1984-04-01    
Author: Duiser, J.A.
Keywords: overstroming · inundatie · risicobenadering · schade
[PDF] [Abstract]

11 Staat en toekomst van de Delta: Achtergronddocument Thema Veiligheid
report 2008-03-01    
Author: Bucx, T. · Calle, E. · Eernink, N. · Van Koningsveld, M. · Mulder, J. · Van Rijn, L.C. · Schelfhout, H. · Van der Spek, A.
Keywords: veiligheid · overstroming · overtromingsrisico
[PDF] [Abstract]

12 Overstromingsrisico's in Nederland in een veranderend klimaat: Verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later
report 2007-05-01    
Author: Klijn, F. · Baan, P. · De Bruijn, K. · Kwadijk, J.
Contributor: Van Buren, R.
Keywords: overstromingskans · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

13 Analyse van slachtofferrisico's Waterveiligheid 21e eeuw
report 2011-04-01    
Author: De Bruijn, K. · Cappendijk, P. · Van Buren, R. · Hendriks, A.
Contributor: Jongejan, R.
Keywords: overstroming · slachtoffers · risico · watersnood
[PDF] [Abstract]

14 Handreiking ontwerpen met overstromingskansen
report 2013-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstroming · waterkering · risicobenadering · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

15 Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied
report 2014-01-14    
Author: Zwaneveld, P. · Verweij, G.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · afsluitdijk · ijsselmeergebied
[PDF] [Abstract]

16 Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective
report 2012-02-08    
Author: Kolen, B. · Hommes, S. · Huijskes, E.
Keywords: hoogwaterbescherming · flood risk · waterkering · risico · overstroming
[PDF] [Abstract]

17 Samenwerking in crisisbeheersing
report 2013-02-05    
Author: Nieuwenhuis, M. · Verbraak, G. · Van Roosmalen, D.
Keywords: hoogwaterbeheersing · veiligheid · overstroming · rampenbestrijding
[PDF] [Abstract]

18 The application of a tandem dike system in Vietnam
report 2008-06-18    
Author: Tri, M.C.
Contributor: Van der Meulen, F. · Verhagen, H.J. · Schiereck, G.J.
Keywords: secondary dike · flood management · flood protection · risk analysis
[PDF] [Abstract]

19 Coping with floods: A comparative study of strategies used in Vietnam, China and USA
report 2001-05-01    
Author: Mburu, J.W.
Contributor: Visser, J. · Wondergem, P. · Verhagen, H.J. · Van der Wegen, M.
Keywords: flood risk · flood management
[PDF] [Abstract]

20 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date