· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 48 found. Next | Sort by date

1 Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied: een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. . · Meeuwsen, H.A.M. · De Groot, A.V. · Van Duin, W.E. · Van Wesenbeek, B.K. · Smale, A.J. · Wegman, R.M.A.
Keywords: kustgebied · wetlands · waddenzee · kustbeheer
[PDF] [Abstract]

2 "Ik ben wel eens bij zo’n circus geweest.” : verslag eerste participatieronde van het Deltaprogramma in het Waddengebied
report 2012-09-01    
Author: Kloosterman, J. · Wiersinga, W. · Schuiling, E.
Keywords: waddeneilanden · hoogwaterbescherming · veiligheid · zoetwater · Deltaprogramma
[PDF] [Abstract]

3 Technische mogelijkheden voor een dynamische kustuitbreiding: Een voorverkenning t.b.v. het Deltaprogramma
report 2010-07-30    
Author: Stronkhorst, J. · Van Rijn, L. · De Vroeg, H.
Keywords: kustbeleid · Deltaprogramma · dynamisch kustbeheer
[PDF] [Abstract]

4 An assessment of the socio-economic cost & benefit of integrated Coastal Zone Management
report 2000-11-01    
Author: McGlashan, D.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

5 Visie Noord-Hollandse kust: Intern afwegingskader en inbreng voor de regionale kustdiscussie
report 1999-08-31    
Author: Van Hamel, S. · Kiezebrink, M.
Keywords: kustbeleid · Noord Holland
[PDF] [Abstract]

6 Drijvende woningen en de bouwregelgeving
report 2009-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: drijvend wonen · woonark · bouwverordening
[PDF] [Abstract]

7 KUST2005 Stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis: Rapportage Generiek 2002
report 2003-05-01    
Author: Cleveringa, J. · Dunsbergen, D.W. · Van de Kreeke, J. · Mulder, J.P.M. · Spanhoff, R.
Keywords: KUST2005 · kustbeheer · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

8 Het ruimtegebruik van de Noordzee in de toekomst: verwachtingsbeelden vanuit de verschillende beleidsvelden
report 2004-04-01    
Author: Korf, B. · Damsma, P. · Van Hemert, P.
Keywords: ruimtegebruik · Noordzee · toekomstvisie · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

9 Physical Effects of Sea Sand Extraction / Fysische effecten van zeezandwinning
report 2002-01-01    
Author: Hoogewoning, S.E. · Boers, M.
Keywords: sand extraction · effects · coastal zone · policy · nearshore · morphology
[PDF] [PDF] [Abstract]

10 Traditie, trends en toekomst: het vervolg
report 2003-05-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: kustnota · voortgangsrapportage · 2002/2003 · kustzone · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

11 Deltaprogramma 2012. Werk aan de delta: Maatregelen van nu, voorbereiding voor morgen
report 2011-09-20    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltaprogramma
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Deltaprogramma 2013. Werk aan de delta: De weg naar deltabeslissingen
report 2012-06-13    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Kuiken, W.
Keywords: Deltaprogramma
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Naar integraal kustzonebeleid: Beleidsagenda voor de kust
report 2002-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · kustverdediging
[PDF] [Abstract]

14 Towards an integrated coastal zone policy: Policy agenda for the coast
report 2002-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: coastal zone management · coastal protection · use of coastal area
[PDF] [Abstract]

15 Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid in Nederland: een amfibische benadering
report 2006-01-01    
Author: Klijn, J.A. · Apeldoorn, R.C. · Dankers, N.M.A.
Keywords: estuaria · integraal kustbeheer · Noorzee
[PDF] [Abstract]

16 Climate of coastal cooperation
report 2011-11-01    
Author: Misdorp, R. · Salman, A.
Contributor: Stive, M.J.F. · Verhagen, H.J. · Wang, Z.B. · Waterman, R.E. · De Vries, M. · Schiereck, G.J.
Keywords: Coastal zone management
[PDF] [Abstract]

17 De kust in breder perspectief: basisrapport kustnota 1995
report 1995-02-01    
Author: De Ruig, J.
Keywords: strandsuppletie · kustnota · beach nourishment · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

18 Covering the coasts: A reporter's guide to coastal and marine resources
report 1998-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: wetlands · coastal zone management · coastal protection · oil spill · pollution
[PDF] [Abstract]

19 Eindrapportage Flyland
report 2003-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchthaven · kunstmatige eilanden
[PDF] [Abstract]

20 Eeen beeld van de Noordzee, economische gegevens van de belangrijkste gebruiksfuncties
report 1998-12-01    
Author: Otto, F. · Honkoop, J.
Keywords: Noordzee · gebruiksfuncties · zandwinning · visserij
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 48 found. Next | Sort by date