· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date

1 Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid in Nederland: een amfibische benadering
report 2006-01-01    
Author: Klijn, J.A. · Apeldoorn, R.C. · Dankers, N.M.A.
Keywords: estuaria · integraal kustbeheer · Noorzee
[PDF] [Abstract]

2 Bebouwingscontouren in de kustzone: Inzet van Rijkswaterstaat bij het vaststellen van contouren
report 2000-03-01    
Author: Van Huijssteeden, E. · De Kruik, H.J. · Kraak, A.
Keywords: bebouwingscontouren · kustzone · contourbepaling · contourenbenadering · woningbouw · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

3 Physical Effects of Sea Sand Extraction / Fysische effecten van zeezandwinning
report 2002-01-01    
Author: Hoogewoning, S.E. · Boers, M.
Keywords: sand extraction · effects · coastal zone · policy · nearshore · morphology
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Deltaprogramma 2012. Werk aan de delta: Maatregelen van nu, voorbereiding voor morgen
report 2011-09-20    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltaprogramma
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Deltaprogramma 2013. Werk aan de delta: De weg naar deltabeslissingen
report 2012-06-13    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Kuiken, W.
Keywords: Deltaprogramma
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Technische mogelijkheden voor een dynamische kustuitbreiding: Een voorverkenning t.b.v. het Deltaprogramma
report 2010-07-30    
Author: Stronkhorst, J. · Van Rijn, L. · De Vroeg, H.
Keywords: kustbeleid · Deltaprogramma · dynamisch kustbeheer
[PDF] [Abstract]

7 Drijvende woningen en de bouwregelgeving
report 2009-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: drijvend wonen · woonark · bouwverordening
[PDF] [Abstract]

8 Eeen beeld van de Noordzee, economische gegevens van de belangrijkste gebruiksfuncties
report 1998-12-01    
Author: Otto, F. · Honkoop, J.
Keywords: Noordzee · gebruiksfuncties · zandwinning · visserij
[PDF] [Abstract]

9 Eindrapportage Flyland
report 2003-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchthaven · kunstmatige eilanden
[PDF] [Abstract]

10 Covering the coasts: A reporter's guide to coastal and marine resources
report 1998-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: wetlands · coastal zone management · coastal protection · oil spill · pollution
[PDF] [Abstract]

11 De kust in breder perspectief: basisrapport kustnota 1995
report 1995-02-01    
Author: De Ruig, J.
Keywords: strandsuppletie · kustnota · beach nourishment · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

12 Climate of coastal cooperation
report 2011-11-01    
Author: Misdorp, R. · Salman, A.
Contributor: Stive, M.J.F. · Verhagen, H.J. · Wang, Z.B. · Waterman, R.E. · De Vries, M. · Schiereck, G.J.
Keywords: Coastal zone management
[PDF] [Abstract]

13 Preparing to meet the coastal challanges of the 21st century - World Coast Conference 1993
report 1993-11-01    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: coastal zone management
[PDF] [Abstract]

14 Traditie, trends en toekomst: het vervolg
report 2003-05-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: kustnota · voortgangsrapportage · 2002/2003 · kustzone · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

15 Het ruimtegebruik van de Noordzee in de toekomst: verwachtingsbeelden vanuit de verschillende beleidsvelden
report 2004-04-01    
Author: Korf, B. · Damsma, P. · Van Hemert, P.
Keywords: ruimtegebruik · Noordzee · toekomstvisie · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

16 KUST2005 Stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis: Rapportage Generiek 2002
report 2003-05-01    
Author: Cleveringa, J. · Dunsbergen, D.W. · Van de Kreeke, J. · Mulder, J.P.M. · Spanhoff, R.
Keywords: KUST2005 · kustbeheer · kustbeleid
[PDF] [Abstract]

17 Naar integraal kustzonebeleid: Beleidsagenda voor de kust
report 2002-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · kustverdediging
[PDF] [Abstract]

18 Towards an integrated coastal zone policy: Policy agenda for the coast
report 2002-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: coastal zone management · coastal protection · use of coastal area
[PDF] [Abstract]

19 An assessment of the socio-economic cost & benefit of integrated Coastal Zone Management
report 2000-11-01    
Author: McGlashan, D.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

20 Visie Noord-Hollandse kust: Intern afwegingskader en inbreng voor de regionale kustdiscussie
report 1999-08-31    
Author: Van Hamel, S. · Kiezebrink, M.
Keywords: kustbeleid · Noord Holland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date