· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Theorie handleiding PC-ring. Deel B: Statistische modellen
report 1999-08-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M. · Slijkhuis, K.A.H.
Keywords: overstroming · veiligheid · dijkring
[PDF] [Abstract]

2 Programma Dijkring 4.0: Gebruikershandleiding
report 1995-06-01    
Author: Den Heijer, F. · Venema, J.E. · Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: waterkering · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

3 Development of Hurricane flood protection for Texas City, Texas
report 1965-10-01    
Author: Murphy, W.M. · Geelan, C.W.
Keywords: hurricane · flood protection · dikes · flood wall
[PDF] [Abstract]

4 Operation of hurricane barriers in New England
report 1965-10-01    
Author: Childs, E.F.
Keywords: hurricane · flood protection · storm surge barrier
[PDF] [Abstract]

5 Central provinces initiative, partnership to mitigate natural disasters in Central Vietnam: Summary report
report 2000-09-22    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Vietnam · flood mitigation · natural disasters · flooding
[PDF] [Abstract]

6 Handreiking ontwerpen met overstromingskansen
report 2013-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingskans · waterkering · ontwerp
[PDF] [Abstract]

7 De veiligheid van de duinen bij Callantsoog in 1983
report 1984-04-01    
Author: Van der Duin, B. · Rakhorst, H.D.
Keywords: duinveiligheid · duinen · Callantsoog
[PDF] [Abstract]

8 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

9 Integraal waterkeringbeheer
report 1995-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · integraal ontwerp · Zeeuws Vlaanderen · Wet op de Waterkering
[PDF] [Abstract]

10 Beach Nourishment
report 1992-10-01    
Author: D'Angremond, K.
Keywords: nourishment · beach nourishment · soft measures · flood protection · coastal erosion · ICCE 1992
[PDF] [Abstract]

11 Sea defence works in Venice
report 1992-10-01    
Author: Adami, A.
Keywords: flood defence · Venice
[PDF] [Abstract]

12 Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden: De dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer
report 2004-01-01    
Author: Cleveringa, J. · Mulder, S. · Oost, A.
Contributor: Koskamp, G. · Poot, G.
Keywords: kustverdediging · Waddeneilanden · morfologie · kustbeheer · zandsysteem · erosie
[PDF] [Abstract]

13 Defense of Shorelines by Structural Approaches
report 1992-10-01    
Author: Dean, R.G.
Keywords: shoreline defence · flood protection · detached breakwaters · groins · armour · ICCE 1992
[PDF] [Abstract]

14 CPI-Central Province Initiative to Mitigate Natural Disasters in Central Vietnam
report 2000-07-14    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Vietnam · Hue · Danang · flooding
[PDF] [Abstract]

15 Water en zand in balans: Evaluatie zandsuppleties na 1990; een morfologische beschouwing
report 2002-01-01    
Author: Roelse, P.
Keywords: zandsuppletie · kustverdediging · kustlijnhandhaving · kustbeleid · veiligheid · sand nourishment · coastal defence · coastline preservation · coastal policy · safety
[PDF] [Abstract]

16 Risicobeheersing in kustgebieden: Voorbeelden uit de VS
report 2004-12-28    
Author: Erenstein, H.J.E.
Keywords: risicobeheersing · overstroming · protectie · kustbescherming · bescherming · VS · kust
[PDF] [Abstract]

17 Veiligheid kust Delfland
report 1981-12-01    
Author: Bakker, N.
Keywords: kustveiligheid · veiligheid · Delfland · kustprofielen · duinprofiel · kustverdediging
[PDF] [Abstract]

18 De veiligheid van de duinen bij Callantsoog en de benodigde suppletiehoeveelheid
report 1984-06-01    
Author: Rakhorst, H.D.
Keywords: suppleties · duinen · veiligheid · suppletiehoeveelheid · Callantsoog · regressieanalyse
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date