· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date

1 Trekproeven op glooiingsconstructies in de Oosterschelde
report 1984-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: Trekproeven · Glooiingsconstructies · Oosterschelde
[PDF]

2 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

3 Ervaringen met grasbetontegels.
report 1985-03-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: ervaringen · grasbetontegels
[PDF]

4 Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken. Intern verslag: Werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984.
report 1984-11-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: praktijkervaringen · taludbekledingen · werkbezoeken 1984
[PDF]

5 Toepassing van zogenaamde groensteen of doorgroeisteen als taludbekleding op rivierdijken.
report 1983-12-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: toepassing groensteen · doorgroeisteen · taludbekleding · rivierdijken
[PDF]

6 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen.
report 1984-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: leidraad · cementbetonnen dijkbekledingen
[PDF]

7 Praktijkervaringen met basaltzuilen op zeedijken: Deelrapport
report 1982-03-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: Praktijkervaringen · Basaltzuilen · Zeedijken
[PDF]

8 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen (inclusief achtergrondrapport)
report 1984-05-01    
Author: Wolsink, G.M.
Keywords: revetment · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

10 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

11 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Schematisatie van de belastingduur in Steentoets
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

13 Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm
report 2011-05-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

14 Locatie maximale belasting op steenzettingen bij ondiepe voorlanden
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

15 Wave forces and structure response of placed block revetments on inclined structures
report 1995-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Klein Breteler, M. · Bezuijen, A.
Keywords: block revetment
[PDF] [Abstract]

16 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

17 Informatiedag steenzettingen 20 oktober 1982
report 1982-10-01    
Author: Weide, J. van der
Keywords: dijkbekleding · dike lining · slope protection · taludverdediging
[PDF]

18 Hillblock model tests, 2D model testing report
report 2011-03-15    
Author: Muttray, M.O.
Keywords: hillblock · revetment block · block revetment
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

20 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-10-01    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalton
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date