· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date

1 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

2 Praktijkervaringen met basaltzuilen op zeedijken: Deelrapport
report 1982-03-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: Praktijkervaringen · Basaltzuilen · Zeedijken
[PDF]

3 Ervaringen met grasbetontegels.
report 1985-03-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: ervaringen · grasbetontegels
[PDF]

4 Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken. Intern verslag: Werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984.
report 1984-11-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: praktijkervaringen · taludbekledingen · werkbezoeken 1984
[PDF]

5 Toepassing van zogenaamde groensteen of doorgroeisteen als taludbekleding op rivierdijken.
report 1983-12-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: toepassing groensteen · doorgroeisteen · taludbekleding · rivierdijken
[PDF]

6 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen.
report 1984-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: leidraad · cementbetonnen dijkbekledingen
[PDF]

7 Trekproeven op glooiingsconstructies in de Oosterschelde
report 1984-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: Trekproeven · Glooiingsconstructies · Oosterschelde
[PDF]

8 Informatiedag steenzettingen 20 oktober 1982
report 1982-10-01    
Author: Weide, J. van der
Keywords: dijkbekleding · dike lining · slope protection · taludverdediging
[PDF]

9 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

10 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen (inclusief achtergrondrapport)
report 1984-05-01    
Author: Wolsink, G.M.
Keywords: revetment · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

11 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Experimentelle Untersuchungen zur Stabilität von verzahnten Setzsteindeckwerken
report 2011-01-11    
Author: Gier, F. · Mönnich, J. · Schüttrumpf, H. · Van der Meer, J.W.
Keywords: block revetment · cover layer · dikes · interlock
[PDF] [Abstract]

13 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

14 Wave forces and structure response of placed block revetments on inclined structures
report 1995-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Klein Breteler, M. · Bezuijen, A.
Keywords: block revetment
[PDF] [Abstract]

15 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

16 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

17 Integrale beoordeling ontwerp steenzettingen
report 1997-08-13    
Author: Veraart, C. · Blonk, C.
Contributor: Houben, R.
Keywords: steenzetting · probalistische berekening · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

18 Inventarisatie sterkte gezette taludbekledingen in Zeeland
report 1996-11-06    
Author: De Groot, M.B. · Kruse, G.A.M.
Keywords: dijken · taludbekleding · revetment · zetsteen
[PDF] [Abstract]

19 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

20 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date