· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date

1 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Informatiedag steenzettingen 20 oktober 1982
report 1982-10-01    
Author: Weide, J. van der
Keywords: dijkbekleding · dike lining · slope protection · taludverdediging
[PDF]

3 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Schematisatie van de belastingduur in Steentoets
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

5 Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm
report 2011-05-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

6 Locatie maximale belasting op steenzettingen bij ondiepe voorlanden
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

7 Wave forces and structure response of placed block revetments on inclined structures
report 1995-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Klein Breteler, M. · Bezuijen, A.
Keywords: block revetment
[PDF] [Abstract]

8 Experimentelle Untersuchungen zur Stabilität von verzahnten Setzsteindeckwerken
report 2011-01-11    
Author: Gier, F. · Mönnich, J. · Schüttrumpf, H. · Van der Meer, J.W.
Keywords: block revetment · cover layer · dikes · interlock
[PDF] [Abstract]

9 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

10 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

11 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

13 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

14 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

15 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

16 Stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval: - boven de waterlijn, - onder een horizontale overgangsconstructie
report 2009-11-18    
Author: Van Steeg, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · overgangsconstructie · stijghoogteverschil
[PDF] [Abstract]

17 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

18 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

19 Black box model voor afschuiving bij steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-11-26    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · afschuiven
[PDF] [Abstract]

20 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 188 found. Next | Sort by date