· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date

1 Extensief graslandbeheer op zeedijken - Effecten op vegetatie, wortelgroei en erosiebestendigheid
report 1996-05-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · zeedijk · grasland · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

2 Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland
report 1999-02-12    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dikes · grass · root density
[PDF] [Abstract]

3 Extensief graslandbeheer op zeedijken
report 1998-08-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M. · Raemakers, I.P.
Keywords: vegetation · grass · zeedijken
[PDF] [Abstract]

4 Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat?
report 2001-01-01    
Author: Besteman, B. · Soesbergen, M. · Verhees, C.
Keywords: natuurvriendelijke oevers
[PDF] [Abstract]

5 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

6 Project of ecolo-environmental improvement in sandy region of Quang Tri province
report 1995-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: aeolican erosion · vegetation · erosion protection · Vietnma
[PDF] [Abstract]

7 Reduction of Wind and Swell Waves by Mangroves
report 2012-01-01    
Author: McIvor, A.L. · Möller, I. · Spencer, T. · Spalding, M.
Keywords: magroves · wave attenuation · coastal protection · waves
[PDF] [Abstract]

8 Groene dijken langs de Westerschelde: Inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde
report 2013-01-01    
Author: Frissel, J.Y. · Van Adrichem, M.H.C.
Keywords: dijken · erosiebestrijding · waterkering · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

9 Storm surge reduction by mangroves
report 2012-12-01    
Author: McIvor, A.L. · Spencer, T. · Möller, I. · Spalding, M.
Keywords: mangroves · storm surge · surge reduction · coastal protection
[PDF] [Abstract]

10 Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties
report 1987-01-01    
Author: Sykora, K.V. · Liebrand, C.I.J.M.
Keywords: waterkering · vegetatie · grasbekleding · grasland · gras · dijkbekleding · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

11 Ecology of Mangroves
report 1987-01-01    
Author: Hutchings, P. · Saenger, P.
Keywords: mangrove
[PDF] [Abstract]

12 Evaluation of potential use of vegetation for erosion abatement along the Great Lakes shoreline
report 1975-06-01    
Author: Hall, V.L. · Ludwig, J.D.
Keywords: vegetation · shore protection · bank protection · grass
[PDF] [Abstract]

13 Wilgen in natuurvriendelijke oevers langs de Waal
report 1991-12-01    
Author: Geilen, N. · Coops, H. · Schoor, M. · Smits, T.
Keywords: wilgen · natuurvriendelijke oevers · kribvakken
[PDF] [Abstract]

14 Living off the tides: strategies for the integration of conservation and sustainable resource utilization along mangrove coasts
report 1990-04-01    
Author: Fiselier, J.L.
Contributor: Altenburg, W. · Spaans, A. · Baal, F. · Van den Top, G.M. · Verheugt, W.J.M.
Keywords: mangrove · wetland · coastal protection · ecology
[PDF] [Abstract]

15 The response of mangrove soil surface elevation to sea level rise
report 2013-07-18    
Author: McIvor, A.L. · Spencer, T. · Möller, I. · Spalding, M.
Keywords: mangroves · coastal protection · sea level rise
[PDF] [Abstract]

16 Sterkte van het buuitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een superstormvloed
report 1984-01-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Vellinga , P. · Lindenberg, J.
Keywords: gras · zeedijk · overslag
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoek erosie op grasmat
report 1987-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

18 Rapportage in-situ proeven
report 1987-02-05    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

19 Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties
report 1992-01-01    
Author: Van der Zee, F.F.
Keywords: gras · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

20 Aanleg, beheer en onderhoud van de grasmat op rivierdijken
report 1982-04-01    
Author: Minderhoud, J.W.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date