· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 54 found. Next | Sort by date

1 Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum
report 1978-08-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Systematisch onderzoek · proefprofiel · Wierum
[PDF]

2 Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger: Een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking
report 2007-06-04    
Author: Blom, J.
Keywords: Dijken Oosterschelde · Zandhonger · Klassieke versterking
[PDF]

3 Addendum bij de Leidraad Zee- en Meerdijken t.b.v. het ontwerpen van meerdijken
report 2009-03-25    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: meerdijken · afsluitdijk · robuustheidstoeslag
[PDF] [Abstract]

4 Dijk en meer : eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
report 2009-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Afsluitdijk · dikes · dams
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven)
report 1920-01-01    
Author: Vierlingh, A.
Contributor: De Hullu, J. · Verhoeven, A.G.
Keywords: dijken · waterbouw · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

6 A flood in Hue: A report on the causes of the damage on Tam Giang Lagoon Dyke
report 1995-10-26    
Author: Bil, F.
Keywords: Vietnam · Seadike · failure · storm surge
[PDF] [Abstract]

7 Analysis of failure situations for sea dike in Northern Vietnam and point out some suitable solutions
report 2003-09-05    
Author: Vu, T.T.A.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: sea dike · Vietnam · failure
[PDF] [Abstract]

8 Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Schelfhout, H.A.
Keywords: dijken · dijkverzwaring · waterkering
[PDF] [Abstract]

9 Plan voor geavanceerde toetsing van Zwartemeerdijk
report 2012-12-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: waterkering · toetsing · Meerdijk · reststerkte
[PDF] [Abstract]

10 Sea dikes northern part of Vietnam: Review
report 1996-05-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Eversdijk, P.J. · Kant, G.
Keywords: Vietnam · Seadikes · design parameters
[PDF] [Abstract]

11 Nieuwe inzichten in golfbelastingen langs de kust: Samenvatting aanvullende beheerderoordelen
report 2003-12-01    
Author: Wolters, A.
Keywords: golfbelasting · waterkering · zeedijk
[PDF] [Abstract]

12 Flood and Coastal Defence Project Appraisal Guidance: Economic Appraisal
report 1999-12-01    
Author: Riddell, K. · Green, C.
Keywords: cost benefit analysis
[PDF] [Abstract]

13 Sea dikes northern part of Vietnam
report 1996-05-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Eversdijk, P.J. · Kant, G.
Keywords: Vietnam · sea dikes · flooding · typhoon
[PDF] [Abstract]

14 De dijk van de toekomst ?: Quick scan doorbraakvrije dijken
report 2008-10-01    
Author: Silva, W. · Van Velzen, E.
Keywords: dijk · doorbraakvrije dijk · waterkering · deltadijk
[PDF] [Abstract]

15 Kruinhoogteberekening en versterkingsalternatieven voor de dijk te Terschelling
report 1993-10-10    
Author: Koster, M.J.
Keywords: zeedijk · waddeneiland · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

16 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

17 Klei of beton voor zeedijksverhooging?
report 1931-07-18    
Author: De Muralt, R.R.L.
Keywords: waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

18 Leidraad Zee- en Meerdijken, basisrapport
report 1999-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: zeedijken · meerdijken · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

19 Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde: Handreiking voor integraal beheer
report 1995-12-01    
Author: Van Berchum, A.M. · Coosen, J. · Meijer, A.J.M.
Keywords: sea dikes · environmental aspects · vegetation
[PDF] [Abstract]

20 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 54 found. Next | Sort by date