· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date

1 Gebiedsrapportage Alblasserwaard en Vijfherenlanden
report 2013-05-03    
Author: De Vries, L.
Keywords: waterkeringen · klimaatscenario · Alblasserwaard · waterkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht
report 2013-05-13    
Author: Kelder, E. · Gersonius, B. · Hulsebosch, M.
Keywords: dordrecht · overstromingsrisico · waterkering
[PDF] [Abstract]

3 Beleidsanalyse dijkversterking Sliedrecht
report 1987-04-15    
Author: Huis in 't Veld, J.C.
Keywords: dijkverzwaring · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

4 Dijkbeoordeling bij hoogwater
report 1996-12-20    
Author: Niemeijer, J.
Keywords: dijken · rivierdijken · hoog water · faalmechanismen
[PDF] [Abstract]

5 Rapport commissie rivierdijken
report 1977-03-01    
Author: Becht, C.J.G.
Keywords: rivierdijken · overstromingen · veiligheid
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Probabilistic design and risk analysis for the Duong river dike in the Red River delta in Vietnam
report 2002-04-01    
Author: Nguyen, G.N.
Contributor: Petry, B. · Vrijlling, J.K. · Pilarczyk, K.W. · Van der Wegen, M. · Voortman, H.G.
Keywords: river dikes · risk analysis · flood risk
[PDF] [Abstract]

7 Amertak: Toetsing waterkeringen langs de Amer en de Amertak
report 1991-05-01    
Author: Vonk, B.F.
Keywords: Amertak · dijkring · kruinhoogte · veiligheidszones · waakhoogte · uitvoeringsvarianten
[PDF] [Abstract]

8 Beschouwing tav de veiligheid van de Postbootkade
report 1989-10-10    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Postbootkade · dijkbeoordeling · kruinhoogte · Harlingen
[PDF] [Abstract]

9 Dijkkruising Waardenburg
report 1988-12-28    
Author: Dekker, H.R.E.
Keywords: dijkkruising · Waardenburg · hoogtebepaling · brug
[PDF] [Abstract]

10 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst
report 1994-12-01    
Author: Sterk, W.H.H.
Keywords: keersluis · milieu effect rapportage · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

12 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 1: Bovenrivierengebied
report 1985-09-01    
Author: Cirkel, R.J.
Contributor: De Graaff, A. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken
[PDF] [Abstract]

13 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Addendum I bij de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken
report 2008-12-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: rivierdijken · waterkeringen · ruimte voor de rivier
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Leidraad Rivieren
report 2007-07-01    
Author: Barneveld, H.J.
Keywords: waterkeringen · dijkverzwaringen · rivierdijken · uiterwaarden · rivieren
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoek naar aanleiding van een ontwerp voor versterking van de Voorster Kleidijk
report 1971-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: versterking · Voorster Kleidijk
[PDF]

17 Tielerwaard: Dichten van wielen
report 1972-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Tielerwaard · Wielen
[PDF]

18 Invloed kleiafdekking op voorland voor rivierdijken.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: invloed · kleiafdekking · voorland rivierdijken
[PDF]

19 Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit
report 2007-07-01    
Author: Bos, M. · Den Nederlanden, H. · Lagendijk, O.
Contributor: Olthof, B. · Tersteeg, J. · De Jonge, J.
Keywords: waterkeringen · riverdijken · landschap
[PDF] [Abstract]

20 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, deelrapport 4: functies, waarden en procedures
report 1993-01-01    
Author: Vis, M. · Bakker, J.J.S.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · Landschappelijke aspekten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date