· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date

1 Leidraad bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
report 1988-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: bodemonderzoek · waterkering · dijken · sondering · grondboring · seismisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

3 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
report 1996-06-01    
Author: Venmaas, A.A.M.
Contributor: Van Duijvenbode, J.D. · Blommaart, P.J.L.
Keywords: actuele sterke · riverdijken · levee · stabiliteitsberekeningen · grondmechanische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

4 Report on the construction of the Feni river closure dam
report 1985-08-01    
Author: Te Slaa, G.
Keywords: closure dam · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

5 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

7 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

10 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

11 Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat: T.O.W.: Concept
report 1979-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Richtlijnen · Grondmechanica · Rijkswaterstaat
[PDF]

12 Klei, bestekseisen t.b.v. constructie en uitvoering, overzicht huidige kennis en onderzoeksvoorstel
report 1984-10-01    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: Bestekseisen · Klei · Overzicht · Kennis · Onderzoeksvoorstel
[PDF]

13 Afschuivingen Oude Bildtdijk
report 1981-11-01    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: Afschuivingen · Oude Bildtdijk
[PDF]

14 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

15 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Rijn bij Arnhem · Malburgse dijk
[PDF]

16 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern: km. 189.650 tot 189.850
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-elektrisch onderzoek · Maas · Appeltern
[PDF]

17 Invloed breedte en doorlatendheid kleiafdekking op voorland rivierdijken
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Inloed breedte · Kleiafdekking · Rivierdijken
[PDF]

18 Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8).
report 1977-10-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: geo-electrisch onderzoek · Millingsedijk · Duffeltdijk
[PDF]

19 Binnendijks trace Dollardwerken. Beoordeling van L.G.M.-rapport nr. CO-22519-0/73
report 1974-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: binnendijks trace · Dollardwerken · LGM-rapport CO-22519-0/73
[PDF]

20 Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden
report 1979-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Opsporing · Kwelplaatsen · Zandbanen · Warmetebeelden
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date