· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date

1 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

2 Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat: T.O.W.: Concept
report 1979-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Richtlijnen · Grondmechanica · Rijkswaterstaat
[PDF]

3 Klei, bestekseisen t.b.v. constructie en uitvoering, overzicht huidige kennis en onderzoeksvoorstel
report 1984-10-01    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: Bestekseisen · Klei · Overzicht · Kennis · Onderzoeksvoorstel
[PDF]

4 Afschuivingen Oude Bildtdijk
report 1981-11-01    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: Afschuivingen · Oude Bildtdijk
[PDF]

5 Infiltratieproef in een uiterwaard
report 1976-01-01    
Author: Aanen, P.
Keywords: Infiltratieproef · Uiterwaard
[PDF]

6 Gemaal Polbeek: Filterconstructie instroomzijde
report 1976-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Gemaal Polbeek · Filterconstructie
[PDF]

7 Vergelijkend onderzoek: Cel- en Triaxiaalproeven: Rapport 230640-I
report 1978-02-01    
Author: Heijnen, W.J.
Keywords: Vergelijkend onderzoek · Celproeven · Triaxiaalproeven
[PDF]

8 Vergelijkend onderzoek: Cel- en triaxaalproeven: Rapport 230640-II
report 1978-10-01    
Author: Heijnen, W.J.
Keywords: Vergelijkend onderzoek · Celproeven · Triaxaalproeven
[PDF]

9 Bundel rapporten: onderzoek invloed anisotropie op schuifweerstandseigenschappen van klei
report 1978-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Onderzoek · Invloed anisotropie · Schuifweerstandseigenschappen
[PDF]

10 Grondopbouw proefvak Gewande tot Empel: Concept
report 1977-05-24    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Grondopbouw · Proefvak Gewande - Empel
[PDF]

11 Tussenrapportage van testcase rivierdijktraject Empel en Gewande
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Tussenrapportage testcase · Rivierdijktraject · Empel en Gewande
[PDF]

12 Proefprofiel "Wierum" (zeedijk) en "Empel en Gewande" (rivierdijk)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Proefprofiel · Wierum (zeedijk) · Empel en Gewande (rivierdijk)
[PDF]

13 Onderzoek zandmeevoerende wellen Tielerwaard
report 1978-02-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Onderzoek · zandmeevoerende wellen · Tielerwaard
[PDF]

14 Berekening wrijvingseigenschappen uit cel- en triaxiaalproeven m.b.v. lineaire correlatie
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Berekening wrijvingseigenschappen · Cel- en triaxiaalproeven
[PDF]

15 Geo-electrisch onderzoek in en nabij de Millingse Bandijk en de Duffeltdijk
report 1978-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Millingse Bandijk · Duffeltdijk
[PDF]

16 Zandmeevoerende wellen: Een overzicht van in literatuur aangetroffen "piping"-criteria: Huidige toepassingen bij rivierdijk-ontwerpen.
report 1977-11-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Zandmeevoerende wellen · "Piping"-criteria · Toepassingen rivierdijk-ontwerpen
[PDF]

17 Geo-electrisch onderzoek in en nabij de West Pannerdense Landsdijk en de Peppelgraafse dijk
report 1978-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · West Pannerdense Landsdijk · Peppelgraafse dijk
[PDF]

18 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

19 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

20 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Rijn bij Arnhem · Malburgse dijk
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date