· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date

1 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

3 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

5 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

6 Piping: Realiteit of Rekenfout?
report 2010-01-01    
Author: Vrijling, J.K.
Contributor: Kok, M. · Calle, E.O.F. · Epema, W.G. · Van der Meer, M.T. · Van den Berg, P. · Schweckendiek, T.
Keywords: piping
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

8 Flood-Side Wave Erosion of Earthen Levees: Present State of Knowledge and Assessment of Armoring Necessity
report 2010-08-01    
Author: Hughes, S.A.
Keywords: dikes · levees · sea dikes · geotechnical stability
[PDF] [Abstract]

9 Report on the construction of the Feni river closure dam
report 1985-08-01    
Author: Te Slaa, G.
Keywords: closure dam · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

10 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

11 Stabiliteit van oneindig lange taluds
report 1977-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stabiliteit · taluds
[PDF]

12 Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: evaluatie · glijvakberekeningsmethoden
[PDF]

13 Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk. Een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk.
report 1972-10-01    
Author: Aanen, P.
Keywords: ontzandingen Heerewaardense Afsluitdijk · beoordeling · ontzandingen · stabiliteit dijk
[PDF]

14 Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee.
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: waterspanningsmetingen · kleidijk · Zierikzee
[PDF]

15 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

16 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

17 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Rijn bij Arnhem · Malburgse dijk
[PDF]

18 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern: km. 189.650 tot 189.850
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-elektrisch onderzoek · Maas · Appeltern
[PDF]

19 Invloed breedte en doorlatendheid kleiafdekking op voorland rivierdijken
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Inloed breedte · Kleiafdekking · Rivierdijken
[PDF]

20 Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8).
report 1977-10-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: geo-electrisch onderzoek · Millingsedijk · Duffeltdijk
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 137 found. Next | Sort by date