· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 139 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport actuele sterkte van dijken
report 2007-03-13    
Author: Blommaart, P.J.L. · Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Zwang, L.W.A. · Calle, E.O.F. · Deutekom, J.R.
Keywords: actuele sterkte · dijken · waterkeringen · geotechnische veiligheid
[PDF] [Abstract]

2 IJkdijk pipingexperimen: Validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen
report 2011-05-25    
Author: Koelewijn, A.R. · Pals, N. · Sas, M.J. · Zomer, W.S.
Keywords: piping · IJkdijk · geotechnische stabiliteit · waterkering · falen
[PDF] [Abstract]

3 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

4 Windturbines op of langs waterkeringen: Een kennisinventarisatie
report 2011-05-26    
Author: Vergouwen, M.
Contributor: Schelfhout, H. · Kok, M.
Keywords: windturbine · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

5 Gemiddelde dijkskruinhoogten per km en dwarsprofielen van de hoofdwaterkering van Noord-Beveland
report 1954-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · kruinhoogte · stormvloed 1953 · Zeeland
[PDF] [Abstract]

6 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

7 Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden
report 1996-02-12    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: dijken · reststerkte · storm · waterstandsverloop
[PDF] [Abstract]

8 Geophysical Monitoring System (GMS)
report 2009-05-18    
Author: Boukalova, Z.; Benes, V.
Keywords: Asset Management · Breach formation · Embankments · Failure Mechanisms · Geophysics
[PDF] [Abstract]

9 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

10 Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden
report 1979-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Opsporing · Kwelplaatsen · Zandbanen · Warmetebeelden
[PDF]

11 Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8).
report 1977-10-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: geo-electrisch onderzoek · Millingsedijk · Duffeltdijk
[PDF]

12 Binnendijks trace Dollardwerken. Beoordeling van L.G.M.-rapport nr. CO-22519-0/73
report 1974-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: binnendijks trace · Dollardwerken · LGM-rapport CO-22519-0/73
[PDF]

13 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

14 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Rijn bij Arnhem · Malburgse dijk
[PDF]

15 Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern: km. 189.650 tot 189.850
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-elektrisch onderzoek · Maas · Appeltern
[PDF]

16 Invloed breedte en doorlatendheid kleiafdekking op voorland rivierdijken
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Inloed breedte · Kleiafdekking · Rivierdijken
[PDF]

17 Afschuivingen Oude Bildtdijk
report 1981-11-01    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: Afschuivingen · Oude Bildtdijk
[PDF]

18 Onderzoek zandmeevoerende wellen Tielerwaard
report 1978-02-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Onderzoek · zandmeevoerende wellen · Tielerwaard
[PDF]

19 Berekening wrijvingseigenschappen uit cel- en triaxiaalproeven m.b.v. lineaire correlatie
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Berekening wrijvingseigenschappen · Cel- en triaxiaalproeven
[PDF]

20 Geo-electrisch onderzoek in en nabij de Millingse Bandijk en de Duffeltdijk
report 1978-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Geo-electrisch onderzoek · Millingse Bandijk · Duffeltdijk
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 139 found. Next | Sort by date