· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 138 found. Next | Sort by date

1 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

2 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

3 Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8).
report 1977-10-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: geo-electrisch onderzoek · Millingsedijk · Duffeltdijk
[PDF]

4 Binnendijks trace Dollardwerken. Beoordeling van L.G.M.-rapport nr. CO-22519-0/73
report 1974-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: binnendijks trace · Dollardwerken · LGM-rapport CO-22519-0/73
[PDF]

5 Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden
report 1979-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Opsporing · Kwelplaatsen · Zandbanen · Warmetebeelden
[PDF]

6 Stabiliteit van oneindig lange taluds
report 1977-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stabiliteit · taluds
[PDF]

7 Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: evaluatie · glijvakberekeningsmethoden
[PDF]

8 Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk. Een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk.
report 1972-10-01    
Author: Aanen, P.
Keywords: ontzandingen Heerewaardense Afsluitdijk · beoordeling · ontzandingen · stabiliteit dijk
[PDF]

9 Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee.
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: waterspanningsmetingen · kleidijk · Zierikzee
[PDF]

10 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
report 1996-06-01    
Author: Venmaas, A.A.M.
Contributor: Van Duijvenbode, J.D. · Blommaart, P.J.L.
Keywords: actuele sterke · riverdijken · levee · stabiliteitsberekeningen · grondmechanische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

12 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

13 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

14 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

15 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

16 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

17 Leidraad bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
report 1988-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: bodemonderzoek · waterkering · dijken · sondering · grondboring · seismisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

18 Report on the construction of the Feni river closure dam
report 1985-08-01    
Author: Te Slaa, G.
Keywords: closure dam · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

19 Piping: Realiteit of Rekenfout?
report 2010-01-01    
Author: Vrijling, J.K.
Contributor: Kok, M. · Calle, E.O.F. · Epema, W.G. · Van der Meer, M.T. · Van den Berg, P. · Schweckendiek, T.
Keywords: piping
[PDF] [Abstract]

20 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 138 found. Next | Sort by date