· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

2 Een probabilistisch dijkontwerp: Voorbeeldberekening
report 1985-09-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: risico analyse · waterkeringen · dijkversterking · probablisme
[PDF] [Abstract]

3 Preliminary reliability analysis of flood defences in the pilot site ’Scheldt’
report 2009-06-24    
Author: Van Gelder, P.H.A.J.M.
Keywords: reliability analysis
[PDF] [Abstract]

4 Analysis and influence of uncertainties on the reliability of flood defence systems
report 2009-05-28    
Author: Kanning, W.
Keywords: Risk management · Statistical analysis · Uncertainty
[PDF] [Abstract]

5 Description of flood defence structures for pilot sites
report 2009-03-19    
Author: Kortenhaus, A.
Keywords: flood defence structure · Structures
[PDF] [Abstract]

6 Reliability Analysis of Flood and Sea Defence Structures and Systems
report 2009-05-19    
Author: Van Gelder, P.H.A.J.M.
Keywords: reliability analysis
[PDF] [Abstract]

7 Reliability Analysis of Flood Sea Defence Structures and Systems (Appendices)
report 2008-04-22    
Author: Van Gelder, P.H.A.J.M.
Keywords: reliability analysis
[PDF] [Abstract]

8 Preliminary Reliability Analysis on the Thames
report 2007-01-24    
Author: Buijs, F.
Keywords: reliability analysis
[PDF] [Abstract]

9 Preliminary reliability analysis of flood defences in the pilot site ‚German Bight Coast’
report 2009-06-24    
Author: Kortenhaus, A.
Keywords: Coast · Coastal · Embankments · Failure Mechanisms · Flood Risk Assessment · Overtopping · Probabilistic Design · reliability analysis · Structures
[PDF] [Abstract]

10 Reliability Analysis of Flood Sea Defence Structures and Systems
report 2008-04-22    
Author: Van Gelder, P.H.A.J.M.
Keywords: reliability analysis
[PDF] [Abstract]

11 Hydraulic loading of flood defence structures
report 2007-03-19    
Author: Kortenhaus, A.
Keywords: flood defence structure · sea dikes · Structures · Waves
[PDF] [Abstract]

12 Failure Mechanisms for Flood Defence Assets
report 2007-06-05    
Author: Allsop, W.
Keywords: Failure Mechanisms
[PDF] [Abstract]

13 Syntheserapport Gebiedspilots Meerlaagsveiligheid
report 2011-11-07    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstroming · veiligheid tegen overstromen
[PDF] [Abstract]

14 Derde toets primaire waterkeringen: Landelijke toets 2006-2011
report 2011-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: veiligheid · dijken · waterkeringen · toetsing
[PDF] [Abstract]

15 Maatschappelijke kosten-batenananalyse Waterveiligheid 21e eeuw
report 2011-03-31    
Author: Anonymus, A.
Keywords: veiligheid · overstroming · kosten baten analyse · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

16 Eindrapport evaluatie derde toetsing primaire waterkeringen
report 2011-11-09    
Author: Blekemolen, M. · Groenendijk, J.M. · Luisman, N. · Peters, B.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [Abstract]

17 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

18 Example application of reliability assessment of coastal structures
report 1992-10-01    
Author: Lamberti, A.
Keywords: reliability · assessment · coastal · risk analysis · safety
[PDF] [Abstract]

19 Risk analysis for marine systems: an introduction
report 1992-10-01    
Author: Casciati, F. · Natale, L.
Keywords: safety · risk · marine · reliability · ICCE 1992
[PDF] [Abstract]

20 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date