· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 314 found. Next | Sort by date

1 Validatie van Steentoets2014: Rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2014-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: steezetting · steentoets
[PDF] [Abstract]

2 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Bureaustudie overgangen met gras in primaire waterkeringen: Voorstudie ten behoeve van fysiek model onderzoek
report 2014-12-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: waterkering · overgangsconstructie · gras
[PDF] [Abstract]

7 Langeduurstabiliteit van steenzettingen: Heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · duurbelasting · stormduur
[PDF] [Abstract]

8 Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · dijkbekleding · golfklap · golfperiode
[PDF] [Abstract]

9 Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting: Trekproeven op slecht zetwerk
report 2013-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting · trekproeven · taludbekleding · klemming
[PDF] [Abstract]

10 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

11 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules
report 2013-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

13 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

14 Ontwerpcriteria voor de Vismigratierivier Afsluitdijk voor water- en zouttransport, morfologie en sedimentatie
report 2014-06-01    
Author: Nolte, A.J. · Wesselius, C.M. · Van der Kaaij, T.
Keywords: vismigratie · vistrap · zouttransport
[PDF] [Abstract]

15 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

16 Materiaalkarakterisering op basis van vermoeiing en breuksterkte: Achtergronden t.b.v. Golfklap en Werkwijzebeschrijving
report 2009-06-09    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · golfklappen
[PDF] [Abstract]

17 Validatie Golfklap
report 2009-02-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · golfklappen
[PDF] [Abstract]

18 Literatuurscan uitspoeling granulair materiaal door spleten en scheuren
report 2008-08-22    
Author: Wolters, G.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

19 Scheur ten gevolge van golfbelasting in een al gescheurde asfaltbekleding
report 2008-09-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

20 Narekenen Deltagoot, Minersom ten gevolge van de opgelegde belastingen
report 2008-08-04    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · vermoeiing · miner som
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 314 found. Next | Sort by date