· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 278 found. Next | Sort by date

1 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

2 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Schematisatie van de belastingduur in Steentoets
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm
report 2011-05-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

5 Locatie maximale belasting op steenzettingen bij ondiepe voorlanden
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

6 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

7 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

8 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

9 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

10 Large scale physical model tests on the stability of geotextile tubes
report 2010-02-23    
Author: Van Steeg, P. · Vastenburg, E.W.
Keywords: geocontainer · geotube
[PDF] [Abstract]

11 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

12 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

13 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

14 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

15 Afschuiving steenzettingen en stabiliteit teenconstructie in relatie tot klemming toplaag
report 2010-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: dijkbekleding · Block Revetment · afschuiven
[PDF] [Abstract]

16 Documentatie Steetoets2008 en Stentoets2010
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · steentoets · revetment
[PDF] [Abstract]

17 Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte: Stabiliteit van steenzettingen
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · duurbelasting · revetment · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

18 Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen
report 2012-05-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · golfspectrum · golfperiode
[PDF] [Abstract]

19 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

20 Understanding and Predicting Failure Modes: Failure Modes for Revetments
report 2007-05-15    
Author: Doorn, N.
Keywords: Failure Mechanisms · Revetments · Risk management
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 278 found. Next | Sort by date