· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 313 found. Next | Sort by date

1 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

2 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Schematisatie van de belastingduur in Steentoets
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm
report 2011-05-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

5 Locatie maximale belasting op steenzettingen bij ondiepe voorlanden
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

6 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

7 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

8 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

9 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

10 Large scale physical model tests on the stability of geotextile tubes
report 2010-02-23    
Author: Van Steeg, P. · Vastenburg, E.W.
Keywords: geocontainer · geotube
[PDF] [Abstract]

11 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

12 Receptuuronderzoek versterkte baggerspecie in het kader van het steenzettingenonderzoek
report 2009-11-24    
Author: Janssen-Roelofs, K.
Keywords: steenzetting · cement · wateerglas
[PDF] [Abstract]

13 Stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval: - boven de waterlijn, - onder een horizontale overgangsconstructie
report 2009-11-18    
Author: Van Steeg, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · overgangsconstructie · stijghoogteverschil
[PDF] [Abstract]

14 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

15 Vaststellen van klemming in dijkbekledingen van gezette steen met valgewichtdeflectie-metingen
report 2013-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: valgewichtdeflectiemetingen · steenzettingen · klemming
[PDF] [Abstract]

16 Golfdrukken op talud ten gevolge van lange golven - Meetrapport
report 2003-11-24    
Author: Van Vossen, B.
Keywords: golfbelasting · steenzetting · ZSteen
[PDF] [Abstract]

17 Veiligheidsfactoren voor breuksteenoverlaging en kreukelbermen
report 2013-01-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · overlaging · teenbestorting · veiligheid · waterkering · breuksteen
[PDF] [Abstract]

18 Schematiseren Geotechnische Faalmechanismen bij Dijken
report 2009-07-20    
Author: Calle, E.O.F. · Kruse, G.A.M. · Van der Meer, M.T. · Halter, W.R. · Effing, B.M.
Keywords: dijk · waterkering · geotechnisch falen
[PDF] [Abstract]

19 SBW Hervalidatie piping: HP5.4a. Inrichting en aanleg full-scale experiment
report 2009-09-24    
Author: De Vries, G.
Keywords: piping · waterkering · dijk
[PDF] [Abstract]

20 Overgangen bij grasbekledingen in primaire waterkeringen
report 2013-10-01    
Author: Van Steeg, P. · Van Hoven, A.
Keywords: overgangen · dijken · waterkering · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 313 found. Next | Sort by date