· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 173 found. Next | Sort by date

1 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstrassen (MAR)
report 2008-12-18    
Author: Anonymous, A.
Keywords: revetment · inland navigation
[PDF] [Abstract]

3 Low cost shore protection
report 1981-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: low cost protection · coastal protection
[PDF] [Abstract]

4 Assessment of direct and indirect effects of breakwater design on species assemblages in soft bottom habitats
report 2003-06-30    
Author: Anonymous, A.
Keywords: habitat · soft soil · marine species · ecosystem
[PDF] [Abstract]

5 Identification of the impact time-courses on surrounding assemblages
report 2003-07-10    
Author: Anonymous, A.
Keywords: habitat · marine organisms · ecosystem
[PDF] [Abstract]

6 Assessment of direct and indirect effects of breakwaters on the recruitment, growth and survival of epibiota
report 2003-06-24    
Author: Anonymous, A.
Keywords: epibiota · marine organisms · ecosystem
[PDF] [Abstract]

7 Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen
report 1922-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: inpoldering · Zuiderzee · grondwaarde · beschouwing · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

8 Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946
report 1948-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Friesland · provinciebeschrijving · Rijkswaterstaat · waterstaat · waterstaatskaart
[PDF] [Abstract]

9 Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
report 1946-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Brabant · provinciebeschrijving · waterstaat
[PDF] [Abstract]

10 Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat
report 1950-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Holland · provinciebeschrijving · waterstaat · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

11 Beschrijving van de Provincie: Noord-Holland
report 1950-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Holland · provinciebeschrijving · waterstaat · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

12 Westerschelde Oeververbinding: Nota Randvoorwaarden Boortunnel
report 1992-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Westerschelde · oeververbinding · randvoorwaarden · boortunnel · Rijkswaterstaat · Zeeland · eisen · voorschriften · regelingen
[PDF] [Abstract]

13 Specifieke Aspecten TunnelOntwerp (SATO)
report 2004-10-01    
Author: Anonymous, A.
Contributor: De Graaf, F.F.M.
Keywords: tunnel · tunnelontwerp · SATO · bouwmethoden · design code · rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

14 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability - A guide to coastal erosion management practices in Europe (Shoreline management guide)
report 2004-07-09    
Author: Anonymous, A.
Keywords: shoreline management · coastal zone management · coastal protection · coastal erosion
[PDF] [Abstract]

15 Op weg naar een Europese strategie voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG), algemene beginselen en beleidsopties
report 1999-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

16 Lessons from the European commission's demonstration programme on integrated coastal zone management (ICZM)
report 1999-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

17 Ontwikkeling DuinToets versie 0.0: Ontwikkeling en toetsing probabilistische schil rond duinafslagprogramma DurosTa
report 2003-04-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: duinafslag · probilistiek · statistiek · doorbraak · veiligheid · toetsing · ontwerp
[PDF] [Abstract]

18 Achtergrondnota Toekomst voor Water
report 1996-12-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Watersysteemverkenning 1996 · WSV · ecologie · zoutwaterbeheer · afvalwater · zoetwaterbeheer · RIZA · RIKZ
[PDF] [Abstract]

19 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Is Geluk haalbaar? Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van kustuitbreiding en verkenning van de mogelijkheden voor PPS
report 2004-12-14    
Author: anonymous, A.
Keywords: financiele haalbaarheid · kosten-batenanalyse · PPS · kustuitbreiding · Hoek van Holland · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 173 found. Next | Sort by date