· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 176 found. Next | Sort by date

1 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen
report 1922-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: inpoldering · Zuiderzee · grondwaarde · beschouwing · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

3 Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946
report 1948-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Friesland · provinciebeschrijving · Rijkswaterstaat · waterstaat · waterstaatskaart
[PDF] [Abstract]

4 Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
report 1946-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Brabant · provinciebeschrijving · waterstaat
[PDF] [Abstract]

5 Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat
report 1950-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Holland · provinciebeschrijving · waterstaat · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

6 Calibrated 2DV near field flow model (Cobras Cornell Breaking Waves and Structures)
report 2002-10-30    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Cobras
[PDF] [Abstract]

7 Relationship between breakwater spatial arrangement and large-scale species distribution
report 2002-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: low crested structures · cluster analysis · invertebrates
[PDF] [Abstract]

8 Biological research ems-dollard estuary
report 1985-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ecosystem · organic wastes · biological
[PDF] [Abstract]

9 Schelpenvissen in de Waddenzee en in de aangrenzende zeegaten in de periode 1982 - 1991
report 1992-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: schelpvisplaatsen · vergunning · visserij
[PDF] [Abstract]

10 Veilig getij: De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde
report 1991-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ecosysteem · getijbeweging · slikken en platen · dijkglooiingen · waterkwaliteit · algen · geulen, platen en schorren · schelpdiercultuur
[PDF] [Abstract]

11 Durosta berekeningen bij Nummer Een (Zeeuwsch-Vlaanderen)
report 2003-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Walhout, T.
Keywords: zeewering · duinslagmodel · ontgrondingskuil · morfologie · stormvloed
[PDF] [Abstract]

12 Zand- en kleiwinning in de Waddenzee in de periode 1982 t/m 1991
report 1992-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ontgrondingen · zandtransport · zandwinning
[PDF] [Abstract]

13 Policy Analysis of Easternscheldt Alternatives
report 1976-05-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: policy-analysis · alternatives · Easternscheldt · None · Philips dam · Wemeldingedam · Oesterdam
[PDF] [Abstract]

14 Onderzoek naar efficiency verbetering kustlodingen
report 2002-12-17    
Author: anonymous, A.
Contributor: Wiegman, N. · Perluka, R. · Boogaard, K.
Keywords: singlebeam · multibeam · kustlodingen
[PDF] [Abstract]

15 Wijzigingen in het hydraulisch aspect van de westelijke Waddenzee nabij Harlingen, als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee
report 1959-06-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: wantij · zeegaten · Waddenzee · Afsluitdijk · morfologie
[PDF] [Abstract]

16 Golfbeweging Waddenzee bij Ameland
report 1972-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: Ameland · golfmetingen · golfhoogten · golfperioden
[PDF] [Abstract]

17 Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden
report 1968-11-05    
Author: anonymous, A.
Keywords: kaden · gras · stroomsnelheid · metingen
[PDF] [Abstract]

18 De overschrijdingsfrequenties van de stormvloedstanden in de Waddenzee
report 1956-02-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: overschrijdingsfrequenties · stormvloedstanden
[PDF] [Abstract]

19 Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder
report 1932-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: normalisatie · vaarwegen · scheepvaart · waterwegen · Hollandsche Laagvlakte · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Op weg naar een Europese strategie voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG), algemene beginselen en beleidsopties
report 1999-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 176 found. Next | Sort by date