· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date

1 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
report 2002-09-28    
Author: Anonymous, A.
Keywords: golfbelasting · havens · rekenmethode · rekenregels
[PDF] [Abstract]

3 Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat
report 2002-11-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: zeekoet · Alk · zeevogels · analyse · Nederlands Continentaal Plat · NCP · telling · seizoenspatroon
[PDF] [Abstract]

4 Basiskustlijn 2001: Evaluatie ligging Basiskustlijn
report 2003-09-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: kustlijn · evaluatie · kustnota · BKL · POK · 2001
[PDF] [Abstract]

5 Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee
report 2004-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: spuisluis · effect · ecologie · hydrologie · morfologie · visfauna · bodemfauna · fytoplankton · Waddenzee · Afsluitdijk
[PDF] [Abstract]

6 Project of ecolo-environmental improvement in sandy region of Quang Tri province
report 1995-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: aeolican erosion · vegetation · erosion protection · Vietnma
[PDF] [Abstract]

7 Guide to Determining the Potential Tsunami Inundation
report 2012-10-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: tsunami · Japan · guideline
[PDF] [Abstract]

8 TECHNICAL ASSISTANCE IN TIDAL LAND RECLAMATION DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA PROJECT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
report 1994-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: dike · polder · seepage
[PDF] [Abstract]

9 Golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
report 2004-02-15    
Author: Anonymous, A.
Keywords: golfbelasting · havens · rekenmethode · rekenregels · afgeschermde gebieden
[PDF] [Abstract]

10 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability - A guide to coastal erosion management practices in Europe (Shoreline management guide)
report 2004-07-09    
Author: Anonymous, A.
Keywords: shoreline management · coastal zone management · coastal protection · coastal erosion
[PDF] [Abstract]

11 Calibrated 2DV near field flow model (Cobras Cornell Breaking Waves and Structures)
report 2002-10-30    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Cobras
[PDF] [Abstract]

12 Relationship between breakwater spatial arrangement and large-scale species distribution
report 2002-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: low crested structures · cluster analysis · invertebrates
[PDF] [Abstract]

13 Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken
report 1952-08-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: afvoerkrommen · Bovenrijn · 1948-1951 · 1948 · 1951 · meetfouten · echolood
[PDF] [Abstract]

14 Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren
report 1921-03-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: sluisdeuren · automatisch · onderzoek
[PDF] [Abstract]

15 Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder (1932)"
report 1933-02-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: normalisatie · scheepvaart · kanalen · opmerking · vaarwegen · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Biological research ems-dollard estuary
report 1985-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ecosystem · organic wastes · biological
[PDF] [Abstract]

17 Schelpenvissen in de Waddenzee en in de aangrenzende zeegaten in de periode 1982 - 1991
report 1992-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: schelpvisplaatsen · vergunning · visserij
[PDF] [Abstract]

18 Inpoldering kweldergronden 1942-1944
report 1944-01-17    
Author: Anonymous, A.
Keywords: inpoldering · 1942 · 1943 · kweldergronden · beoordelingsrapport
[PDF] [Abstract]

19 Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet
report 1943-08-02    
Author: Anonymous, A.
Keywords: landwinning · inpoldering · Hellegatdam · Tien Gemeten · Vuile Gat · Haringvliet · onderzoeksrapport · oeveraantasting
[PDF] [Abstract]

20 Klassificatie en beschrijving instrumenten
report 1944-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: klassificatie · beschrijving · werkwijze · instrumenten · handleiding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date