· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 193 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883
report 1894-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

3 Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier: Overall design and design philosophy
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · storm surge barrier · probabilistic analysis · flood protection · flood risk · hydraulic structures
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Druk op de dijken 1995: De toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van januari-februari 1995
report 1995-08-10    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kley, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

5 Water tegen de dijk 1993: de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993
report 1994-03-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

6 Driemaandelijks Bericht Deltawerken nr 001-010 (1957-1959)
report 1957-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

7 Driemaandelijks Bericht Deltawerken 011-020 (1960-1962)
report 1960-12-31    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

8 Driemaandelijks bericht Deltawerken 021-030 (1963-1965)
report 1963-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

9 Driemaandelijks Bericht Deltawerken - register
report 1957-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

10 Sluis in de toekomstige Deltadijk in de buitenhaven te Vlaardingen
report 1984-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: keersluis · sluis · waterkering · deltadijk · vlaardingen
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen
report 2007-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: boundary conditions · waterstanden · golfhoogte · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Aanvullingen bij het voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2006
report 2009-06-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

14 Filtermattenfabriek
report 1982-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: filtermat · filter · geometrically closed filter
[PDF] [Abstract]

15 Kribben van de toekomst
report 2006-12-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Augustijn - van Buren, A. · Abbenhuis, H. · Klaassen, G.J.
Keywords: riverwerken · kribben · groynes
[PDF] [Abstract]

16 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

17 Shore protection manual: Volume I and II
report 1984-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: coastal engineering · sediment transport · coastal structures · wave action · wave-structure interaction
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

19 Driemaandelijks bericht Deltawerken 111-124 (1985-1988)
report 1988-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

20 Principles and guidelines for the environmental protection of drainage basins prone to flash floods: Experimental intervention in a pilot drainage basin - Experimental intervention in the basin of Civiglia Torrent
report 1999-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: flash flood · flood risk · river flood · floodplain · torrent
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 193 found. Next | Sort by date