· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 200 found. Next | Sort by date

1 Open steenasfalt
report 1985-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: open steenasfalt · fixstone
[PDF] [Abstract]

2 Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier: Overall design and design philosophy
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · storm surge barrier · probabilistic analysis · flood protection · flood risk · hydraulic structures
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Onafhankelijk Onderzoek Markermeer
report 1998-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Markermeer · IJsselmeer · waterkering · veiligheid
[PDF] [Abstract]

4 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

5 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Shore protection manual: Volume I and II
report 1984-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: coastal engineering · sediment transport · coastal structures · wave action · wave-structure interaction
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Addendum I bij de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken
report 2008-12-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: rivierdijken · waterkeringen · ruimte voor de rivier
[PDF] [PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

10 Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883
report 1894-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

11 Rationalisation of safety and serviceability factors in structural codes
report 1977-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: risk analysis · safety factor · partial safety factor · probaliblistic method
[PDF] [Abstract]

12 Buitenhaven Scheveningen
report 1968-02-02    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Scheveningen · breakwaters
[PDF] [Abstract]

13 Inleidende studie betreffende de mogelijkheden tot verhoging van de Emmapolderdijk
report 1963-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijkversterking · golfoploop · run-up
[PDF] [Abstract]

14 Actualisatie van de zandbalans van de Zee- en Westerschelde
report 2006-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Schelde · Westerschelde · zeeschelde · zandbalans
[PDF] [Abstract]

15 Principles and guidelines for the environmental protection of drainage basins prone to flash floods: Experimental intervention in a pilot drainage basin - Experimental intervention in the basin of Civiglia Torrent
report 1999-09-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: flash flood · flood risk · river flood · floodplain · torrent
[PDF] [Abstract]

16 Verslag van de Crocus-stormvloedperiode 26 februari t/m 2 maart 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

17 Verslag van de stormvloed van 14 februari 1989
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

18 Verslag van de stormvloed van 25 en 26 januari 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

19 Verslag over de stormvloed van 1953
report 1961-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed · stormvloedramp · deltacommissie · dijken · dijkdoorbraak · sluitgat · rampenbestrijding
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Verslag van de stormvloed van 12 december 1990
report 1991-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 200 found. Next | Sort by date