· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 199 found. Next | Sort by date

1 Shore protection manual: Volume I and II
report 1984-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: coastal engineering · sediment transport · coastal structures · wave action · wave-structure interaction
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

3 Indicatie van de kosten van het deltaprogramma
report 2008-08-29    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltaprogramma · Deltacommissie · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

5 Richtlijnen vaarwegen rvw 2005
report 2006-02-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Inland navigation · vaarwegen · channel dimensions
[PDF] [Abstract]

6 Samenvatting milieueffectrapport waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: Bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak
report 2009-03-30    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkwaliteit · Volkerak · Zoommeer
[PDF] [Abstract]

7 Rapport van bevindingen, taskforce management overstromingen
report 2009-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Franssen, J. · Van Vliet-Kuiper, A. · Doornbos, G.J. · Keereweer, H.W.C.G.
Keywords: overstromingsrisico · overstroming · watersnood · flood risk
[PDF] [Abstract]

8 Druk op de dijken 1995: De toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van januari-februari 1995
report 1995-08-10    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kley, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

9 Water tegen de dijk 1993: de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993
report 1994-03-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

10 Buitenhaven Scheveningen
report 1968-02-02    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Scheveningen · breakwaters
[PDF] [Abstract]

11 Inleidende studie betreffende de mogelijkheden tot verhoging van de Emmapolderdijk
report 1963-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijkversterking · golfoploop · run-up
[PDF] [Abstract]

12 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

13 Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883
report 1894-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

14 Dijk en meer : eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
report 2009-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Afsluitdijk · dikes · dams
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Effectieve en efficiënte bestrijding van de muskusratten in Nederland gebaat bij een landelijke organisatie onder de vlag van de waterschappen: Onderzoek naar de organisatie van de muskusrattenbestrijding in Nederland
report 2006-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

16 Driemaandelijks bericht Deltawerken 061-070 (1972-1974)
report 1971-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

17 Driemaandelijks bericht Deltawerken 051-060 (1970-1972)
report 1970-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

18 Driemaandelijks bericht Deltawerken 071-080 (1975-1979)
report 1975-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltawerken
[PDF] [Abstract]

19 Technical report Clay for dikes
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: clay · dikes · levee
[PDF] [Abstract]

20 Technical report on sand boils (piping)
report 1999-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: piping · heave · hydraulic fracturing · sand boils
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 199 found. Next | Sort by date