· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

2 Buitenhaven Vlissingen: Tijdelijke voorziening waterkering
report 1996-01-23    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: waterkering · kerende hoogte · run up
[PDF] [Abstract]

3 Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden
report 1996-02-12    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: dijken · reststerkte · storm · waterstandsverloop
[PDF] [Abstract]

4 Allerheiligenvloed 2006: Achtergrondverslag van de stormvloed van 1 november 2006
report 2007-07-30    
Author: Den Heijer, F. · Noort, J. · Peters, H. · De Grave, P. · Oost, A. · Verlaan, M.
Keywords: stormvloed · duinafslag · golfoploop
[PDF] [Abstract]

5 Programma Dijkring 4.0: Gebruikershandleiding
report 1995-06-01    
Author: Den Heijer, F. · Venema, J.E. · Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: waterkering · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

6 De Veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland: Achtergrondrapport HR2006 voor de Zee en Estuaria
report 2006-12-19    
Author: Den Heijer, F. · Vos, R.J. · Diermanse, F.L.M. · Groeneweg, J. · Tönis, R.
Keywords: waterkering · Nederland · veiligheid · hydraulische randvoorwaarden · golfbelasting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date