· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
report 2012-01-09    
Author: Kolen, B. · Kok, M.
Keywords: flood risk · meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

2 Towards climate-change proof flood risk management
report 2012-01-01    
Author: Klijn, F. · Kok, M. · De Moel, H.
Keywords: flood protection · flood risk management
[PDF] [Abstract]

3 Werkplan voor het koppelen van het inundatiemodel met ARC/INFO
report 1992-06-01    
Author: Jonge, J.J. de · Hartong, H.J.G. · Kok, M.
Keywords: planning · planning · computerprogramma's · software
[PDF]

4 Integrale verkenning inrichting Rijntakken - onderhoud en uitbreiding van het instrumentarium : automatisch genereren van effectentabel
report 1997-06-01    
Author: Laguzzi, M.M. · Kok, M. · Klopstra, D. · Heynert, K.V.
Keywords: regelsystemen · control systems · computerprogramma's · software
[PDF]

5 Rationeel onderhoud van vaarwegen en kunstwerken
report 1986-09-01    
Author: Moll, J.R. · Kok, M. · Laboyrie, J.H.
Keywords: vaarwegen · waterways · onderhoud · maintenance
[PDF]

6 Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden: Onderzoek faalkans - afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond
report 2012-01-01    
Author: Botterhuis, T. · Rijcken, T. · Kok, M. · Van der Toorn, A.
Keywords: stormvloedkering · hoogwaterbeheersing · klimaatadaptatie
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date