· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Modelleren van verouderen van steenzettingen
report 1995-02-01    
Author: Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: kritiek verhang · steenzetting · veroudering · inzanden
[PDF] [Abstract]

2 Evaluatie veldmetingen open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Bezuijen, A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: steenzetting · leklengte · glooiingsblokken · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

3 Sterkte en belastingen waterkeringen : masterplan (stand van zaken oktober 2006)
report 2006-09-01    
Author: Verheij, H.J. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: sterkte · strength · hydraulische belasting · hydraulic load · waterkeringen · flood protection works
[PDF]

4 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

5 Taludbekledingen van gezette steen : toepassing kennis op andere systemen
report 1992-05-01    
Author: Rijke, W.G. de · Klein Breteler, M. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: grondmechanica · soil mechanics · betonconstructies · concrete structures · gabions · gabions · blokkenmatten · block mattresses
[PDF]

6 Taludbekledingen van gezette steen: Toepassing kennis op andere systemen
report 1992-04-01    
Author: De Rijke, W.G. · Klein Breteler, M. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: blokkenmatten · betonplaten · dijkbekledingen · steenzettingen · Gabions
[PDF] [Abstract]

7 Stormvloedkering Oosterschelde: Ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming. Hoofdrapport
report 2012-11-01    
Author: Stoutjesdijk, T.P. · De Kleine, M.P.E. · De Ronde, J.G. · Raaijmakers, T.C.
Keywords: bodembescherming · ontgrondingskuil · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

8 Overgangsconstructies in dijkbekleding; bundeling van huidige kennis
report 1992-10-01    
Author: De Rijke, W.G. · Klein Breteler, M. · Stoutjesdijk, T.P. · Philipse, L.A.
Keywords: asfalt · teenconstructie · berm · dijkbekledingen · steenzettingen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date