· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Risico-analyse Keersluis en Coupures te Schoonhoven
report 1990-05-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: coupure · Schoonhoven · rivierdijkverzwaring · risicoanalyse
[PDF] [Abstract]

2 Schadecatalogus voor dijkbekledingen
report 1990-10-19    
Author: Van der Meer, M.T. · Moens, M.R.
Keywords: dijk · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

5 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

6 Beheer en onderhoud van waterkeringen en oevers - gedrag onder gebruiksbelastingen
report 1989-06-01    
Author: De Quellerij, L. · Nieuwenhuis, E.F.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: schade · oevers · dijkbekledingen
[PDF] [Abstract]

7 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

9 Schematiseren Geotechnische Faalmechanismen bij Dijken
report 2009-07-20    
Author: Calle, E.O.F. · Kruse, G.A.M. · Van der Meer, M.T. · Halter, W.R. · Effing, B.M.
Keywords: dijk · waterkering · geotechnisch falen
[PDF] [Abstract]

10 Technisch rapport actuele sterkte van dijken
report 2007-03-13    
Author: Blommaart, P.J.L. · Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Zwang, L.W.A. · Calle, E.O.F. · Deutekom, J.R.
Keywords: actuele sterkte · dijken · waterkeringen · geotechnische veiligheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date