· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 Statistische verwerking van cel en triaxiaalproeven
report 1985-12-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: celproeven · triaxiaalproeven · grondonderzoek
[PDF] [Abstract]

2 Risico-analyse Keersluis en Coupures te Schoonhoven
report 1990-05-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: coupure · Schoonhoven · rivierdijkverzwaring · risicoanalyse
[PDF] [Abstract]

3 Een probabilistisch dijkontwerp: Voorbeeldberekening
report 1985-09-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: risico analyse · waterkeringen · dijkversterking · probablisme
[PDF] [Abstract]

4 Ruimtelijke autocorrelatiestructuur bij grondeigenschappen
report 1987-07-28    
Author: Calle, E.O.F. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: geostatistiek · auto-correlatie
[PDF] [Abstract]

5 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

6 Theorie handleiding PC-ring. Deel B: Statistische modellen
report 1999-08-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M. · Slijkhuis, K.A.H.
Keywords: overstroming · veiligheid · dijkring
[PDF] [Abstract]

7 Vergelijking Leidraad Waterkeringen
report 2006-12-01    
Author: Stijnen, J.W. · Wouters, C.A.H. · Calle, E.O.F. · Knoeff, H. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: waterkering · dijk · pc-ring · dijkring
[PDF] [Abstract]

8 Haalbaarheidsstudie HYDRA-K fase 5: inbouwen van een additionele stochast en additionele faalmechanismen in het demonstratiemodel
report 2004-03-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Jagers, H.R.A. · Klein Breteler, M. · Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · steenzettingen · stone pitchings · kustmodellen · coastal models
[PDF]

9 Haalbaarheidsstudie HYDRA-K fase 2 : inbouwen van additionele faalmechanismen en bekledingstypen in het demonstratiemodel
report 2003-11-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Klein Breteler, M. · Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M. · Jagers, H.R.A.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · rekenmodellen · computational models · dijkbekleding · dike lining
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date