· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date

1 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Schelpenvissen in de Waddenzee en in de aangrenzende zeegaten in de periode 1982 - 1991
report 1992-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: schelpvisplaatsen · vergunning · visserij
[PDF] [Abstract]

3 Veilig getij: De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde
report 1991-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ecosysteem · getijbeweging · slikken en platen · dijkglooiingen · waterkwaliteit · algen · geulen, platen en schorren · schelpdiercultuur
[PDF] [Abstract]

4 Durosta berekeningen bij Nummer Een (Zeeuwsch-Vlaanderen)
report 2003-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Walhout, T.
Keywords: zeewering · duinslagmodel · ontgrondingskuil · morfologie · stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Zand- en kleiwinning in de Waddenzee in de periode 1982 t/m 1991
report 1992-01-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ontgrondingen · zandtransport · zandwinning
[PDF] [Abstract]

6 Policy Analysis of Easternscheldt Alternatives
report 1976-05-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: policy-analysis · alternatives · Easternscheldt · None · Philips dam · Wemeldingedam · Oesterdam
[PDF] [Abstract]

7 Onderzoek naar efficiency verbetering kustlodingen
report 2002-12-17    
Author: anonymous, A.
Contributor: Wiegman, N. · Perluka, R. · Boogaard, K.
Keywords: singlebeam · multibeam · kustlodingen
[PDF] [Abstract]

8 Wijzigingen in het hydraulisch aspect van de westelijke Waddenzee nabij Harlingen, als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee
report 1959-06-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: wantij · zeegaten · Waddenzee · Afsluitdijk · morfologie
[PDF] [Abstract]

9 Golfbeweging Waddenzee bij Ameland
report 1972-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: Ameland · golfmetingen · golfhoogten · golfperioden
[PDF] [Abstract]

10 Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden
report 1968-11-05    
Author: anonymous, A.
Keywords: kaden · gras · stroomsnelheid · metingen
[PDF] [Abstract]

11 De overschrijdingsfrequenties van de stormvloedstanden in de Waddenzee
report 1956-02-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: overschrijdingsfrequenties · stormvloedstanden
[PDF] [Abstract]

12 Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder
report 1932-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: normalisatie · vaarwegen · scheepvaart · waterwegen · Hollandsche Laagvlakte · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Beschrijving van de Provincie: Noord-Holland
report 1950-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Noord-Holland · provinciebeschrijving · waterstaat · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

14 Inpoldering kweldergronden 1942-1944
report 1944-01-17    
Author: Anonymous, A.
Keywords: inpoldering · 1942 · 1943 · kweldergronden · beoordelingsrapport
[PDF] [Abstract]

15 Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet
report 1943-08-02    
Author: Anonymous, A.
Keywords: landwinning · inpoldering · Hellegatdam · Tien Gemeten · Vuile Gat · Haringvliet · onderzoeksrapport · oeveraantasting
[PDF] [Abstract]

16 Klassificatie en beschrijving instrumenten
report 1944-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: klassificatie · beschrijving · werkwijze · instrumenten · handleiding
[PDF] [Abstract]

17 Normaliseering Hollandsch Diep
report 1941-08-25    
Author: Anonymous, A.
Keywords: normalisatie · Hollandsch Diep · zandwinning · onderzoeksrapport · kribben · riviermorfologie
[PDF] [Abstract]

18 Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren
report 1942-06-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: baggerwerk · zandwinning · ophoogmateriaal · onderzoeksrapport · benedenrivieren · rijkswaterstaat · riviermorphologie
[PDF] [Abstract]

19 Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der benedenrivieren
report 1941-02-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: benedenrivieren
[PDF] [Abstract]

20 Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant (1936)
report 1937-09-02    
Author: Anonymous, A.
Contributor: Van Vuuren, L.V.
Keywords: afwatering · onderzoeksrapport · Rijkswaterstaat · Hollandsch Diep · laagwaterstanden
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 178 found. Next | Sort by date