· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Analyse Oosterschelde alternatieven
report 1976-05-21    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · beleidsanalyse · alternatieven · score card
[PDF] [Abstract]

2 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

3 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 6: caissons gefundeerd op putten
report 1990-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · caisson · fundering
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde Stormvloedkering. Deelrapport 7: afsluitmiddelen
report 1979-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · afsluitmiddelen · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

5 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 3: grondmechanische aspekten
report 1984-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · grondmechanica · fundering
[PDF] [Abstract]

6 Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Eindrapport
report 1976-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota
[PDF] [Abstract]

7 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 4: caissons gefundeerd op staal
report 1988-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · fundering
[PDF] [Abstract]

8 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 8: kostenschattingen en werkschema's
report 1988-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · kosten · uitvoering
[PDF] [Abstract]

9 Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op Spuds
report 1960-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · hulpbrug · spudpalen
[PDF] [Abstract]

10 Verfication of a model of the Eastern Scheldt
report 1984-04-01    
Author: Leendertse, J.J.
Keywords: tidal model · Oosterschelde · two-dimensional model · flow model
[PDF] [Abstract]

11 Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier: Overall design and design philosophy
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · storm surge barrier · probabilistic analysis · flood protection · flood risk · hydraulic structures
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Nota Oosterschelde
report 1973-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · Klaasesz
[PDF] [Abstract]

13 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 2: De waterbouwkundige werken
report 1991-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · Deltawerken
[PDF] [Abstract]

14 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
report 1989-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · Pijlerdam · Topshuis
[PDF] [Abstract]

15 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 2: Hydraulische aspekten
report 1984-12-01    
Author: De Jong, R.J. . · Thabet, R.A.H. · Schiereck, G.J. · Ockhuysen, C.P.
Keywords: stormvloedkering · hydraulische randvoorwaarden · Oosterschelde · ontwerpnota
[PDF] [Abstract]

17 Vervolg onderzoek filters
report 1978-01-01    
Author: Van der Does de Bye, M.R. · Swart, J. · Vrijling, J.W.
Keywords: filter · drempel
[PDF] [Abstract]

18 Filtermattenfabriek
report 1982-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: filtermat · filter · geometrically closed filter
[PDF] [Abstract]

19 Blokkendam deel VI: Valproeven met enkele blokken en stortproeven in getijstroming: Verslag modelonderzoek
report 1971-01-01    
Author: Adihardjo, R.
Contributor: Derks, H.
Keywords: blokkendam · Oosterschelde · kabelbaan · betonblokken
[PDF] [Abstract]

20 FOP III verslag (Gedrag van de pijlers van de stormvloedkering onder invloed van de eindfase belastingen)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterscheldekering · pijlers · geotechnische stabiliteit · centrifuge onderzoek
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date