· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

3 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

4 Toepassing theorie afschuiven bekledingen: Open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: afschuiving · taludbekleding · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

5 Evaluatie veldmetingen open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Bezuijen, A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: steenzetting · leklengte · glooiingsblokken · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

6 Open taludbekledingen: Invloedsfactor van minimale klemkracht
report 1998-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · wandwrijving · glooiingsblokken · trekproeven · taludbekleding · stabiliteit · wrijving
[PDF] [Abstract]

7 Taludbekleding van gezette steen: Grootschalig onderzoek ten behoeve van de Oesterdam (meetverslag). Band B
report 1982-07-01    
Author: Unknown, U.
Keywords: talud · bekleding · gezette steen
[PDF] [Abstract]

8 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Verslag onderzoek
report 1984-05-01    
Author: Visser, P.J. . · Taat, H. · Schoonman, H.B.
Contributor: Kenter, C.J.
Keywords: talud · bekleding
[PDF] [Abstract]

9 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Grootschalig gidsonderzoek, verslag modelonderzoek
report 1983-12-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Seyffert, J.J.W. · Pilarczyk, K.W.
Keywords: klemkracht · klemming · basalt zuil · talud bekleding
[PDF] [Abstract]

10 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Evaluatie Oesterdam onderzoekgrondmechanische aspecten en rekenmodel STEENZET, verslag berekeningen
report 1984-02-01    
Author: Bezuijen, A.
Keywords: talud · filterlaag · STEENZET
[PDF] [Abstract]

11 Taludbekleding van gezette steen: Overzicht onderzoek 1980-1984, samenvattend verslag
report 1984-10-01    
Author: Den Boer, K. · Bezuijen, A.
Contributor: Van der Meer, J.W. · Van der Knaap, F.C.M. · Kenter, C.J. · Sellmeyer, J.B.
Keywords: talud · bekleding
[PDF] [Abstract]

12 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Evaluatie Oesterdamonderzoek hydraulische aspecten, verslag bureaustudie + bijlagen
report 1984-03-01    
Author: Burger, A.M.
Keywords: talud · bekleding · Oesterdam
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Taludbekleding van gezette steen. Bezwijken van zettingen: Overzicht en bundeling van bestaande kennis, verslag bureaustudie
report 1985-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: talud · bekleding · bezwijken · zettingen
[PDF] [Abstract]

14 Taludbekleding van gezette steen: Klei onder steenzettingen, verslag literatuur- en bureaustudies
report 1985-02-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: talud · bekleding
[PDF] [Abstract]

15 Taludbekleding van gezette steen. Stabiliteit van enkele typen taludbekledingen bij diverse golfomstandigheden: Band A, verslag kleinschalig modelonderzoek
report 1985-06-01    
Author: Den Boer, K.
Contributor: Peerbolte , E.B. · Bezuijen, A. · Van der Graaf, H.J.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit
[PDF] [Abstract]

16 Taluds van losgestorte materialen: Meerdere peilingen samengesteld, behorend bij M 1983 deel II, verslag modelonderzoek
report 1988-01-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: talud · losgestorte materialen
[PDF] [Abstract]

17 Taluds van losgestorte materialen: Profielen dynamische stabiliteit, verslag modelonderzoek
report 1988-01-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: talud · dynamische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

18 Taludbekleding van gezette steen: Steenzettingen op zand, verzamelverslag
report 1988-09-01    
Author: Van der Meer, J.W. · Burger, A.
Keywords: taludbekleding · geotextiel · beton · Deltagoot-onderzoek
[PDF] [Abstract]

19 Taludbekledingen van gezette steen: Eindverifikatie onderzoek Deltagoot, analyse van gemeten stijghoogte op talud
report 1988-12-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

20 Taluds van losgestorte materialen: Golfoploop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval, verslag modelonderzoek, deel III
report 1989-12-01    
Author: Stam, C.M.J.
Keywords: taludbekleding · golfaanval · stortsteen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date