· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

3 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

4 Open taludbekledingen: Invloedsfactor van minimale klemkracht
report 1998-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · wandwrijving · glooiingsblokken · trekproeven · taludbekleding · stabiliteit · wrijving
[PDF] [Abstract]

5 Toepassing theorie afschuiven bekledingen: Open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: afschuiving · taludbekleding · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

6 Stabiliteit taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Verslag modelonderzoek
report 1970-01-01    
Author: Wevers, A.
Keywords: talud · gezette steen · bekleding
[PDF] [Abstract]

7 Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Invloed van de doorlatendheid van de fundering. Verslag modelonderzoek
report 1981-04-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: talud · golfaanval · gezette steen
[PDF] [Abstract]

8 Taludbekleding van gezette steen: Grootschalig onderzoek ten behoeve van de Oesterdam (meetverslag). Band B
report 1982-07-01    
Author: Unknown, U.
Keywords: talud · bekleding · gezette steen
[PDF] [Abstract]

9 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Verslag onderzoek
report 1984-05-01    
Author: Visser, P.J. . · Taat, H. · Schoonman, H.B.
Contributor: Kenter, C.J.
Keywords: talud · bekleding
[PDF] [Abstract]

10 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Grootschalig gidsonderzoek, verslag modelonderzoek
report 1983-12-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Seyffert, J.J.W. · Pilarczyk, K.W.
Keywords: klemkracht · klemming · basalt zuil · talud bekleding
[PDF] [Abstract]

11 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Evaluatie Oesterdam onderzoekgrondmechanische aspecten en rekenmodel STEENZET, verslag berekeningen
report 1984-02-01    
Author: Bezuijen, A.
Keywords: talud · filterlaag · STEENZET
[PDF] [Abstract]

12 Taludbekleding van gezette steen: Overzicht onderzoek 1980-1984, samenvattend verslag
report 1984-10-01    
Author: Den Boer, K. · Bezuijen, A.
Contributor: Van der Meer, J.W. · Van der Knaap, F.C.M. · Kenter, C.J. · Sellmeyer, J.B.
Keywords: talud · bekleding
[PDF] [Abstract]

13 Taludbekleding van gezette steen. Band 1: Waterbeweging en golfbelasting op een glad talud
report 1990-03-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: taludbekleding · gezette steen
[PDF] [Abstract]

14 Taludbekledingen van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone; handleiding en samenvatting van onderzoeksresultaten
report 1991-03-01    
Author: Meijers, P. · Van der Graaf, H.J. · De Groot, M.B.
Keywords: taludbekleding · gezette steen
[PDF] [Abstract]

15 Detectie Geulen onder steenzetting met grondradar (eindrapport): Vergelijking randinterpretatie met waargenomen geulenpatroon
report 1990-05-01    
Author: De Feijter, J.W. · Van Deen, J.K.
Keywords: taludbekleding · geulen · grondradar · steenzetting
[PDF] [Abstract]

16 Taludbekleding van gezette steen: Veroudering van steenzettingen
report 1991-03-01    
Author: Stoutjesdijk, T. · Bezuijen, A. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · gezette steen · veroudering
[PDF] [Abstract]

17 Taludbekledingen van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone; diverse aspecten
report 1990-12-01    
Author: De Groot, M.B. · Ernst, R.J. · Meijers, P. · Hoogeveen, R. · Best, H.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit · verweking
[PDF] [Abstract]

18 Taludbekleding van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone, verweking van zand door golfaanval
report 1988-01-01    
Author: Lindenberg, J. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · zand · golfbelasting
[PDF] [Abstract]

19 Taludbekledingen van gezette steen: Eind verificatie onderzoek Deltagoot
report 1991-02-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: taludbekleding · dijkbekleding · Deltagoot onderzoek
[PDF] [Abstract]

20 Taludbekledingen van gezette steen: Oiënterende bureaustudie reststerkte
report 1991-06-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekledingen · steenzettingen · reststerkte · restweerstaand
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date