· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

2 Erosie door open taludbekledingen. Samenvattend verslag + Bijlage A t/m D
report 1988-11-01    
Author: Laboyrie, J.H. · Klein Breteler, M. · Verhey, H.J.
Keywords: taludbekleding · erosie · golfoploop
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Mechanische sterkte van de toplaag: Eindrapport
report 1994-11-01    
Author: Den Adel, H. · Bezuijen, A.
Keywords: sterkte · open bekledingen · gezette steen · toplaag
[PDF] [Abstract]

4 Taludbekledingen van gezette steen: Golfdruk op het talud. Deel B: Verbetering van het analytisch model en STEENZET, verslag bureaustudie
report 1995-12-01    
Author: De Waal, J.P. · Klein Breteler, M. · Den Adel, H.
Keywords: stijghoogte · dijkbekleding · steenzetting · golfbelasting · golfdruk
[PDF] [Abstract]

5 Reststerkte van 11 locaties in Zeeland
report 1995-06-14    
Author: Kruse, A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: klei · erosie · reststerkte · zeeland
[PDF] [Abstract]

6 Inklemeffecten bij steenzettingen op dijken: Eindige-elementenstudie naar geometrisch- en fysisch niet-lineair gedrag van blokkenmodellen
report 1995-03-01    
Author: Suiker, A.S.J.
Keywords: inklemeffecten · steenzetting · dijken
[PDF] [Abstract]

7 Reststerkte van dijkbekledingen: Sterkte van klei onder golfbelasting. Deel V: Modelleren reststerkte klei
report 1995-02-01    
Author: Hofmann, H.J. · Bezuijen, A.
Keywords: taludbekleding · reststerkte · klei
[PDF] [Abstract]

8 Modelleren van verouderen van steenzettingen
report 1995-02-01    
Author: Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: kritiek verhang · steenzetting · veroudering · inzanden
[PDF] [Abstract]

9 Open taludbekledingen: Stabiliteit van blokken op klei. Analyse van Deltagootmetingen
report 1995-12-01    
Author: Klein Breteler, M. · Smith, G.M. · De Waal, J.P.
Contributor: Rigter, B.P.
Keywords: leklengte · gezette steen · dijkbekleding · steenzetting · klei · geulen
[PDF] [Abstract]

10 Bodems in klei/reststerkte, onder steenzetting op Nederlandse dijken
report 1995-08-07    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: reststerkte · bodemvorming · klei · gezette steen · erosie · verkenning · grondbeschrijving
[PDF] [Abstract]

11 Numerieke modellering van steenzettingen: Effecten in langsrichting van de dijk, met variatiestudies
report 1996-08-01    
Author: Frissen, C.M.
Keywords: steenzettingen · langsrichting · dijk
[PDF] [Abstract]

12 Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting: Berekeningen met Delft3D
report 1998-12-16    
Author: Agtersloot, R.C. · Verwey, A.
Keywords: turbulentie · drempels · steenbestorting
[PDF] [Abstract]

13 Open Taludbekledingen: Uitspoeling van spleetvulling. Meetverslag van modelonderzoek AS.98.59
report 1998-10-01    
Author: Tulp, L.
Keywords: uitspoeling · taludbekleding · stabiliteit · inzanding
[PDF] [Abstract]

14 Taludbekleding van gezette steen: Veroudering van steenzettingen
report 1991-03-01    
Author: Stoutjesdijk, T. · Bezuijen, A. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · gezette steen · veroudering
[PDF] [Abstract]

15 Taludbekledingen van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone; diverse aspecten
report 1990-12-01    
Author: De Groot, M.B. · Ernst, R.J. · Meijers, P. · Hoogeveen, R. · Best, H.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit · verweking
[PDF] [Abstract]

16 Taludbekleding van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone, verweking van zand door golfaanval
report 1988-01-01    
Author: Lindenberg, J. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · zand · golfbelasting
[PDF] [Abstract]

17 Taludbekledingen van gezette steen: Eind verificatie onderzoek Deltagoot
report 1991-02-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: taludbekleding · dijkbekleding · Deltagoot onderzoek
[PDF] [Abstract]

18 Taludbekledingen van gezette steen: Oiënterende bureaustudie reststerkte
report 1991-06-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekledingen · steenzettingen · reststerkte · restweerstaand
[PDF] [Abstract]

19 Taludbekleding van gezette steen: Veiligheidsbeschouwingen
report 1991-08-01    
Author: Klein Breteler, M. · De Groot, M.B.
Keywords: steenzettingen · faalkansen · veiligheidscoefficienten
[PDF] [Abstract]

20 Taludbekledingen van gezette steen: Veiligheidsfilosofie
report 1991-10-01    
Author: Klein Breteler, M. · De Rijke, W.G.
Keywords: dijkbekledingen · steenzetting · probabilistisch
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date