· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Taludbekleding van gezette steen: Belasting en sterkte van zetsteenverdedigingsconstructies op oevers en dijken, verslag oriënterende bureaustudie
report 1985-08-01    
Author: Van der Knaap, F.C.M. · Klein Breteler, M. · De Groot, M.T.
Keywords: bank protection · dijkbekleding · dike lining · oeverbescherming · slope protection · taludverdediging · taludbekleding · oevers · STEENZET · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

3 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

4 Toepassing theorie afschuiven bekledingen: Open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: afschuiving · taludbekleding · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

5 Evaluatie veldmetingen open taludbekleding
report 1994-05-01    
Author: Bezuijen, A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: steenzetting · leklengte · glooiingsblokken · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

6 Open taludbekledingen: Invloedsfactor van minimale klemkracht
report 1998-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · wandwrijving · glooiingsblokken · trekproeven · taludbekleding · stabiliteit · wrijving
[PDF] [Abstract]

7 Taludbekleding van gezette steen: Grootschalig onderzoek ten behoeve van de Oesterdam (meetverslag). Band B
report 1982-07-01    
Author: Unknown, U.
Keywords: talud · bekleding · gezette steen
[PDF] [Abstract]

8 Stabiliteit taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Verslag modelonderzoek
report 1970-01-01    
Author: Wevers, A.
Keywords: talud · gezette steen · bekleding
[PDF] [Abstract]

9 Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Invloed van de doorlatendheid van de fundering. Verslag modelonderzoek
report 1981-04-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: talud · golfaanval · gezette steen
[PDF] [Abstract]

10 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

11 Erosie door open taludbekledingen. Samenvattend verslag + Bijlage A t/m D
report 1988-11-01    
Author: Laboyrie, J.H. · Klein Breteler, M. · Verhey, H.J.
Keywords: taludbekleding · erosie · golfoploop
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Mechanische sterkte van de toplaag: Eindrapport
report 1994-11-01    
Author: Den Adel, H. · Bezuijen, A.
Keywords: sterkte · open bekledingen · gezette steen · toplaag
[PDF] [Abstract]

13 Taludbekledingen van gezette steen: Golfdruk op het talud. Deel B: Verbetering van het analytisch model en STEENZET, verslag bureaustudie
report 1995-12-01    
Author: De Waal, J.P. · Klein Breteler, M. · Den Adel, H.
Keywords: stijghoogte · dijkbekleding · steenzetting · golfbelasting · golfdruk
[PDF] [Abstract]

14 Reststerkte van 11 locaties in Zeeland
report 1995-06-14    
Author: Kruse, A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: klei · erosie · reststerkte · zeeland
[PDF] [Abstract]

15 Inklemeffecten bij steenzettingen op dijken: Eindige-elementenstudie naar geometrisch- en fysisch niet-lineair gedrag van blokkenmodellen
report 1995-03-01    
Author: Suiker, A.S.J.
Keywords: inklemeffecten · steenzetting · dijken
[PDF] [Abstract]

16 Reststerkte van dijkbekledingen: Sterkte van klei onder golfbelasting. Deel V: Modelleren reststerkte klei
report 1995-02-01    
Author: Hofmann, H.J. · Bezuijen, A.
Keywords: taludbekleding · reststerkte · klei
[PDF] [Abstract]

17 Modelleren van verouderen van steenzettingen
report 1995-02-01    
Author: Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: kritiek verhang · steenzetting · veroudering · inzanden
[PDF] [Abstract]

18 Open taludbekledingen: Stabiliteit van blokken op klei. Analyse van Deltagootmetingen
report 1995-12-01    
Author: Klein Breteler, M. · Smith, G.M. · De Waal, J.P.
Contributor: Rigter, B.P.
Keywords: leklengte · gezette steen · dijkbekleding · steenzetting · klei · geulen
[PDF] [Abstract]

19 Bodems in klei/reststerkte, onder steenzetting op Nederlandse dijken
report 1995-08-07    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: reststerkte · bodemvorming · klei · gezette steen · erosie · verkenning · grondbeschrijving
[PDF] [Abstract]

20 Numerieke modellering van steenzettingen: Effecten in langsrichting van de dijk, met variatiestudies
report 1996-08-01    
Author: Frissen, C.M.
Keywords: steenzettingen · langsrichting · dijk
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date