· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date

1 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Validatie van Steentoets2014: Rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2014-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: steezetting · steentoets
[PDF] [Abstract]

4 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

8 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

9 Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules
report 2013-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

10 Langeduurstabiliteit van steenzettingen: Heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · duurbelasting · stormduur
[PDF] [Abstract]

11 Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · dijkbekleding · golfklap · golfperiode
[PDF] [Abstract]

12 Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting: Trekproeven op slecht zetwerk
report 2013-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting · trekproeven · taludbekleding · klemming
[PDF] [Abstract]

13 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

14 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

15 Ontwikkeling golfrandvoorwaarden tijdens een storm
report 2005-08-15    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · golfrandvoorwaarden · stormduur
[PDF] [Abstract]

16 Golfhoogte-overschrijdingskromme in Deltagoot en Scheldegoot
report 2008-03-10    
Author: Klein Breteler, M. · Wenneker, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · golfhoogte · overschrijdingskromme · extreme golfhoogte
[PDF] [Abstract]

17 Black box model voor afschuiving bij steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-11-26    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · afschuiven
[PDF] [Abstract]

18 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

19 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoekprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-06-21    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · reststerkte
[PDF] [Abstract]

20 Langeduursterkte van steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-05-02    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · langeduursterkte
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date