· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date

1 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

2 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

3 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval: - boven de waterlijn, - onder een horizontale overgangsconstructie
report 2009-11-18    
Author: Van Steeg, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · overgangsconstructie · stijghoogteverschil
[PDF] [Abstract]

5 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

6 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

7 Ontwikkeling golfrandvoorwaarden tijdens een storm
report 2005-08-15    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · golfrandvoorwaarden · stormduur
[PDF] [Abstract]

8 Golfhoogte-overschrijdingskromme in Deltagoot en Scheldegoot
report 2008-03-10    
Author: Klein Breteler, M. · Wenneker, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · golfhoogte · overschrijdingskromme · extreme golfhoogte
[PDF] [Abstract]

9 Black box model voor afschuiving bij steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-11-26    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · afschuiven
[PDF] [Abstract]

10 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

11 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoekprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-06-21    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · reststerkte
[PDF] [Abstract]

12 Langeduursterkte van steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-05-02    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · langeduursterkte
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

14 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-10-01    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalton
[PDF] [Abstract]

15 Analyse van de stabiliteit van basalt: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-02-21    
Author: Rudolph, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Ontwerp van steenzetting met basalt
report 2007-05-23    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

17 Inwassing en klemming van steenzettingen
report 2007-05-23    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · inwassen
[PDF] [Abstract]

18 Toetsing van steenzettingen op langsstroming
report 2006-07-03    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · stroming
[PDF] [Abstract]

19 Waterlaagje bij ingegoten steenzettingen
report 2004-10-21    
Author: Bosters, R.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · waterdruk
[PDF] [Abstract]

20 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date