· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date

1 Validatie van Steentoets2014: Rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2014-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: steezetting · steentoets
[PDF] [Abstract]

2 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

8 Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules
report 2013-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

9 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

10 Langeduurstabiliteit van steenzettingen: Heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · duurbelasting · stormduur
[PDF] [Abstract]

11 Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · dijkbekleding · golfklap · golfperiode
[PDF] [Abstract]

12 Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting: Trekproeven op slecht zetwerk
report 2013-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting · trekproeven · taludbekleding · klemming
[PDF] [Abstract]

13 Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid
report 2012-04-01    
Author: Caires, S.
Keywords: significante golfhoogte · golfsteilheid · dieptegelimiteerde goven · ondiep water
[PDF] [Abstract]

14 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

15 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

16 Analyse van doorlatendheidsmetingen van steenzettingen
report 2002-11-18    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · doorlatendheid · permeabiliteit · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

17 Invloed klemming: statistische analyse trekproeven
report 2003-11-25    
Author: Coeveld, E.M. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · trekproeven · wandwrijving · klemkrachten
[PDF] [Abstract]

18 Meten van drukrandvoorwaarden bij scheve golfaanval
report 2003-12-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · waterdruk · overdruk · spectrum · golfklap
[PDF] [Abstract]

19 Bepaling golfdrukken met Skylla
report 2005-03-01    
Author: Doorn, N. · Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · golfklappen · golfdruk · verificatie
[PDF] [Abstract]

20 Stabiliteit van gezette steenbekledingen op havendammen, afleiding van een verbeterde toetsmethode voor de toplaag
report 2006-02-01    
Author: Kuipe, C. · Klein Breteler, M. · Booster, L.N. · Eysink, W.
Keywords: steenzetting · havendam · breakwater · blokkenbekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 159 found. Next | Sort by date