· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date

1 Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen
report 1972-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Gasleidingen · Nabij waterkeringen · TAW nr. 4085
[PDF]

2 Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen
report 1971-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: constructie · beheer · vloeistofleidingen · nabij waterkeringen
[PDF]

3 Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen.
report 1976-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Leidraad · Ontwerp · Beheer · Onderhoud · Waterkeringen
[PDF]

4 Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw
report 1984-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Leidraad · Toepassing asfalt · Waterbouw
[PDF]

5 Piping: Realiteit of Rekenfout?
report 2010-01-01    
Author: Vrijling, J.K.
Contributor: Kok, M. · Calle, E.O.F. · Epema, W.G. · Van der Meer, M.T. · Van den Berg, P. · Schweckendiek, T.
Keywords: piping
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

7 Modellering zandtransport zeereep: Aanpassingslengtes, vegetatie en modelgevoeligheid
report 1996-04-01    
Author: Van Dijk, P.
Keywords: aeolian transport · zeereep · zandtransport
[PDF] [Abstract]

8 Modellering zandtransport zeereep: Rekenprocedures SAFE 0.0
report 1995-06-01    
Author: Van Dijk, P.M. · Van Boxel, J.H. · Arens, S.M.
Keywords: aeolian transport · zeereep · zandtransport · wind
[PDF] [Abstract]

9 Onderzoek naar de toepasbaarheid van offshore golfbrekers langs de Nederlandse kust
report 1993-04-01    
Author: Pluijm, M.
Keywords: offshore breakwaters · kustnota · detached breakwaters
[PDF] [Abstract]

10 Leidraad Zee- en Meerdijken, basisrapport
report 1999-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: zeedijken · meerdijken · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

11 Addendum bij de Leidraad Zee- en Meerdijken t.b.v. het ontwerpen van meerdijken
report 2009-03-25    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: meerdijken · afsluitdijk · robuustheidstoeslag
[PDF] [Abstract]

12 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen (inclusief achtergrondrapport)
report 1984-05-01    
Author: Wolsink, G.M.
Keywords: revetment · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

13 Leidraad bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
report 1988-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: bodemonderzoek · waterkering · dijken · sondering · grondboring · seismisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

14 Leidraad Keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen (deel 1 en 2)
report 1988-01-01    
Author: Riemsdijk van Eldik, J.
Keywords: dijkbekleding · revetment · keuzecriteria
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding
report 1998-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

16 Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering
report 1984-05-15    
Author: Van de Graaff, J.
Keywords: duinafslag · waterkering · veiligheid
[PDF] [Abstract]

17 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
report 1996-06-01    
Author: Venmaas, A.A.M.
Contributor: Van Duijvenbode, J.D. · Blommaart, P.J.L.
Keywords: actuele sterke · riverdijken · levee · stabiliteitsberekeningen · grondmechanische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

20 Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
report 2007-07-01    
Author: Van Velzen, E. · Beyer, D. · Berger, H. · Geerse, C. · Schelfhout, H.
Keywords: riverdijk · waterkering · levee · hydraulische belasting · hydraulische randvoorwaarden · hoogwatergolf
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date