· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date

1 Robuust ontwerpen voor de kust: Uitwerking robuustheidsbegrip ten behoeve van de waterkeringen aan de kust
report 2008-10-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: rubust design · robuust ontwerpen
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
report 1996-06-01    
Author: Venmaas, A.A.M.
Contributor: Van Duijvenbode, J.D. · Blommaart, P.J.L.
Keywords: actuele sterke · riverdijken · levee · stabiliteitsberekeningen · grondmechanische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

5 Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
report 2007-07-01    
Author: Van Velzen, E. · Beyer, D. · Berger, H. · Geerse, C. · Schelfhout, H.
Keywords: riverdijk · waterkering · levee · hydraulische belasting · hydraulische randvoorwaarden · hoogwatergolf
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit
report 2007-07-01    
Author: Bos, M. · Den Nederlanden, H. · Lagendijk, O.
Contributor: Olthof, B. · Tersteeg, J. · De Jonge, J.
Keywords: waterkeringen · riverdijken · landschap
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport Duinafslag
report 2007-05-01    
Author: Van de Graaff, J. · Van Gent, M.R.A. · Boers, M. · Diermanse, F.L.M. · Walstra, D.J. · Steetzel, H.J.
Contributor: Lodder, Q.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion · duinen · dwarstransport
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport Asfalt voor Waterkeren
report 2002-11-01    
Author: De Looff, A.K. · Versluis, A. · Montauban, C.C.
Keywords: revetment · asphalt · asfalt · dijkbekleding · waterkering
[PDF] [Abstract]

9 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
report 2002-09-01    
Author: Van der Meer, J.
Contributor: Venema, J.E.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · wave runup · wave overtopping · ruwheid · roughness
[PDF] [Abstract]

10 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

11 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

12 Technisch rapport voor het toetsen van boezemkaden
report 1993-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · toetsing · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

13 Technisch rapport Geotechnische classificatie van veen
report 1996-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

14 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

15 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

16 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

17 Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W. .
Keywords: golfoploop · golfoverslag · dijken · run-up · overtopping · levee · dike
[PDF] [Abstract]

18 Piping: Realiteit of Rekenfout?
report 2010-01-01    
Author: Vrijling, J.K.
Contributor: Kok, M. · Calle, E.O.F. · Epema, W.G. · Van der Meer, M.T. · Van den Berg, P. · Schweckendiek, T.
Keywords: piping
[PDF] [Abstract]

19 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

20 Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen
report 1972-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Gasleidingen · Nabij waterkeringen · TAW nr. 4085
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 286 found. Next | Sort by date