· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 213 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding
report 1998-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

2 Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering
report 1984-05-15    
Author: Van de Graaff, J.
Keywords: duinafslag · waterkering · veiligheid
[PDF] [Abstract]

3 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

5 Technisch rapport voor het toetsen van boezemkaden
report 1993-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · toetsing · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport Geotechnische classificatie van veen
report 1996-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

7 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

10 Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W. .
Keywords: golfoploop · golfoverslag · dijken · run-up · overtopping · levee · dike
[PDF] [Abstract]

11 Open steenasfalt, kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek verzameld in de periode tot 1984
report 1985-01-01    
Author: Van Herpen, H.A.
Contributor: Gruis, H.J.A.J. · Roos, H. · Van den Hoek, K.A.
Keywords: open steenasfalt · taludbekleding · dijkbekleding · asfalt
[PDF] [Abstract]

12 Leidraad Zee- en Meerdijken, basisrapport
report 1999-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: zeedijken · meerdijken · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

13 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen (inclusief achtergrondrapport)
report 1984-05-01    
Author: Wolsink, G.M.
Keywords: revetment · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

14 Leidraad bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
report 1988-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: bodemonderzoek · waterkering · dijken · sondering · grondboring · seismisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

15 Leidraad Keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen (deel 1 en 2)
report 1988-01-01    
Author: Riemsdijk van Eldik, J.
Keywords: dijkbekleding · revetment · keuzecriteria
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Technisch rapport Asfalt voor Waterkeren
report 2002-11-01    
Author: De Looff, A.K. · Versluis, A. · Montauban, C.C.
Keywords: revetment · asphalt · asfalt · dijkbekleding · waterkering
[PDF] [Abstract]

17 Invloedsfactoren voor de ruwheid van toplagen bij golfoploop en overslag
report 2002-09-01    
Author: Van der Meer, J.
Contributor: Venema, J.E.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · wave runup · wave overtopping · ruwheid · roughness
[PDF] [Abstract]

18 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

20 Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken
report 1996-06-01    
Author: Venmaas, A.A.M.
Contributor: Van Duijvenbode, J.D. · Blommaart, P.J.L.
Keywords: actuele sterke · riverdijken · levee · stabiliteitsberekeningen · grondmechanische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 213 found. Next | Sort by date