· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

2 Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
report 1990-06-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: dijkring · getijrivier · hoogwatergolf · kruinhoogte · benedenrivierengebied · dijkverhoging · stormvloedkering · Nieuwe Waterweg · veiligheid
[PDF] [Abstract]

3 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Duinen als waterkering: Invloed van kustgedrag op veiligheid
report 1989-03-01    
Author: Verhagen , H.J.
Keywords: waterkering · duinen
[PDF]

5 Ligging van de Kustlijn
report 1990-02-23    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: ligging · kustlijn · voorbeeldberekeningen
[PDF]

6 Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · kustlijn · basiskustlijn
[PDF]

7 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

8 Breedte-hoogte verhouding lage grensprofielen
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: breedte-hoogte verhoudingen · Leidraad Duinen · duinbreedte · grensprofiel · grensprofiel hoogte
[PDF] [Abstract]

9 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson. J.C.P.
Keywords: stormschade · Houtribdijk
[PDF]

10 The use of asphalt in hydraulic engineering
report 1985-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Van de Velde, P.A.
Keywords: asphalt · dikes · hydraulic engineering · cover layers
[PDF] [Abstract]

11 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

12 Wave runup and overtopping
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

13 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 1: Bovenrivierengebied
report 1985-09-01    
Author: Cirkel, R.J.
Contributor: De Graaff, A. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken
[PDF] [Abstract]

14 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

17 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

18 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

20 Handreiking Ruimtelijk ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · beleidsanalyse · ontwerp
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date