· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 210 found. Next | Sort by date

1 Ontwerpfilosofie bij Waterkeringen
report 1992-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · veiligheid · ontwerp
[PDF] [Abstract]

2 Duurzaamheid van open steenasfalt als bodembescherming
report 1976-03-01    
Author: Hogervorst, D. · Montauban, C.C. · Reintjes, R.C. · Boon, A.J. · Volp, S. · Woestenenk, A.J.
Keywords: open steenasfalt · duurzaamheid · onderhoud
[PDF] [Abstract]

3 Open steenasfalt, kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek verzameld in de periode tot 1984
report 1985-01-01    
Author: Van Herpen, H.A.
Contributor: Gruis, H.J.A.J. · Roos, H. · Van den Hoek, K.A.
Keywords: open steenasfalt · taludbekleding · dijkbekleding · asfalt
[PDF] [Abstract]

4 Overtopping on vertical structures
report 1997-08-01    
Author: Popescu, A.
Contributor: Leeuwestein, W.
Keywords: overtopping · vertical structures
[PDF]

5 Open steenasfalt
report 1985-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: open steenasfalt · fixstone
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

7 The use of asphalt in hydraulic engineering
report 1985-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Van de Velde, P.A.
Keywords: asphalt · dikes · hydraulic engineering · cover layers
[PDF] [Abstract]

8 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

9 Wave runup and overtopping
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

10 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 1: Bovenrivierengebied
report 1985-09-01    
Author: Cirkel, R.J.
Contributor: De Graaff, A. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken
[PDF] [Abstract]

11 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

14 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

15 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

17 Handreiking Ruimtelijk ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · beleidsanalyse · ontwerp
[PDF] [Abstract]

18 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

19 Leidraad Zandige Kust
report 2002-12-01    
Author: Den Heijer, F.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen · duinen · zandige kust · duinafslag · duingebied
[PDF] [Abstract]

20 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 210 found. Next | Sort by date