· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Hydro-dynamics in the Wadden Sea during storm conditions: Analysis of storms of 1 Nov. 2006 and 18 Jan. 2007.
report 2007-09-01    
Author: Van Vledder, G.J. . · Adema, J.
Keywords: Wadden sea · storm surge · hindcast · wave prediction
[PDF] [Abstract]

2 Analysis SWAN hindcasts Wadden Sea, Oosterschelde and Slotermeer
report 2008-07-01    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: Swan · wave model · whitcapping · hindcast
[PDF] [Abstract]

3 Robuust ontwerpen voor de kust: Uitwerking robuustheidsbegrip ten behoeve van de waterkeringen aan de kust
report 2008-10-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: rubust design · robuust ontwerpen
[PDF] [Abstract]

4 Ontwikkeling geulwandsuppletie ZW-Texel (Molengat)
report 2004-11-03    
Author: Steijn, R.C.
Keywords: kustlijnhandhaving · geulwandsuppletie · zandtransport · morfologie · effectiviteit · evaluatie · Molengat
[PDF] [Abstract]

5 Onderzoek onzekerheid extreme golfbelastingen: Effect stromingen op golven Stappenplan toepassing SWAN model
report 2002-07-08    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: golfbelasting · stroming · SWAN model · Maasvlakte 2
[PDF] [Abstract]

6 Effectiviteit van vooroeversuppleties langs de waddenkust: Aanzet tot ontwerprichtlijnen voor het ontwerp van vooroeversuppleties
report 2005-11-30    
Author: Steijn, R.
Keywords: vooroeversuppletie · nourishment
[PDF] [Abstract]

7 Breaching of dunes - Preliminary quantification of related mechanism and assessment of the probability of occurrence
report 1998-04-14    
Author: Onderwater, M.C.
Keywords: breaching · dunes · dune erosion
[PDF] [Abstract]

8 Update en validatie van het windtransportmodel SCOPE/SAFE-1.0: Implementatie transportmodule met windmodule binnen het SCOPE-model
report 1998-10-29    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: windtransport · zandtransport · eolisch transport
[PDF] [Abstract]

9 Ontwikkeling DuinToets versie 0.0: Ontwikkeling en toetsing probabilistische schil rond duinafslagprogramma DurosTa
report 2003-04-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: duinafslag · probilistiek · statistiek · doorbraak · veiligheid · toetsing · ontwerp
[PDF] [Abstract]

10 Modelling statistics of storm duration to assess the reliability of dunes as flood protection: preliminary investigation
report 1997-12-05    
Author: De Valk, C.F. · Steetzel, H.J.
Keywords: dune erosion · modelling statistics · storm · flood protection
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date