· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

2 Een dijk in de branding
report 1972-05-01    
Author: Barends, F.B.J.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

3 Begeleidingsnota bij rapport "Analysis of the effects of a pressure pulse on a layer of asphalt lying on dry sand"
report 1978-09-12    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

4 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel II modelonderzoek met drukstootbelasting
report 1980-06-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

5 Vaststelling van de in te voeren golfklap varianten voor oriënterend gevoeligheidsonderzoek met SATURN en een Drucker-Prager constitutief zandmodel op een tweelagen configuratie asfalt op zand
report 1982-11-01    
Author: Ebbens, E.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

6 Numerieke simulatie van een golfklap op een asfalt zanddijk
report 1983-10-01    
Author: Van der Kogel, H.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

7 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel I - modelonderzoek met statische belasting
report 1981-04-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

8 FOP III verslag (Gedrag van de pijlers van de stormvloedkering onder invloed van de eindfase belastingen)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterscheldekering · pijlers · geotechnische stabiliteit · centrifuge onderzoek
[PDF] [Abstract]

9 Golfoverslag bij dijken en de mogelijke gevolgen bij overslagdebieten tot 10 l/s per meter
report 1988-11-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: overslag · waterkering
[PDF] [Abstract]

10 Ruimtelijke autocorrelatiestructuur bij grondeigenschappen
report 1987-07-28    
Author: Calle, E.O.F. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: geostatistiek · auto-correlatie
[PDF] [Abstract]

11 Resultaten van bepaling van volumeverandering door verandering van zuigspanning in onverzadigde kleigrond
report 1987-08-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · verzadigde grond
[PDF] [Abstract]

12 Twee watervoerende lagen met semi-doorlatende scheidings- en afdeklaag: Tijdsafhankelijke grondwaterstroming onder dijken ten behoeve van een peilbuizennet langs Nederlandse rivieren
report 1986-12-10    
Author: Engering, F.P.H. · Hjornaes-Pedersen, A. · Barends, F.B.J.
Keywords: grondwaterstroming
[PDF] [Abstract]

13 Statistische analyse zetttingsvloeiingen
report 1985-06-01    
Author: Silvis, F.
Keywords: zettingsvloeiing · dijkval
[PDF] [Abstract]

14 Samenvattend grondradaronderzoek aan de filterconstructie Spijkse dijk
report 1985-04-01    
Author: De Feijter, J.W.
Keywords: grondradar · filter
[PDF] [Abstract]

15 Verslag bijeenkomsten L.G.M.-D.W.W. 1985 tijdsafhankelijke grondwaterstroming onder dijken tbv. een peilbuizennet langs Nederlandse rivieren
report 1985-12-01    
Author: Vlaar, M. · Barends, F.
Keywords: grondwaterstroming · peilbuis
[PDF] [Abstract]

16 Erosiegevoeligheid van kleibekledingen van dijken
report 1978-10-01    
Author: Heijnen, W.J.
Keywords: klei · dijkbekleding · erosie
[PDF] [Abstract]

17 Resultaten van de samendrukkingsproeven welke uitgevoerd zijn op klei van lokatie: 13-2 uit Empel en Gewande
report 1979-01-01    
Author: Schenkeveld, F.M.
Keywords: klei · samendrukking
[PDF] [Abstract]

18 Kleigrond voor de bekleding van dijken: Opmerkingen over het zwellen en krimpen en het ontwikkelen van structuur
report 1985-02-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · struktuurvorming · structured clay
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoek van kleibekleding van dijken langs IJssel en Pannerdens Kanaal voor het ontwikkelen van keuringseisen voor klei
report 1987-04-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · keuringseisen
[PDF] [Abstract]

20 Onderzoek van kleibekleding van dijken aan ZOUT EN BRAK WATER IN FRIESLAND, ZUID HOLLAND EN ZEELAND voor het ontwikkelen van keuringseisen voor klei
report 1987-08-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · keuringseisen · zoute klei
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date