· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie laboratoriumproeven op Ketelmeerslib
report 1992-11-01    
Author: Greeuw, G.
Contributor: Dillingh, D.A.
Keywords: Ketelmeer · Baggerspecie · waterbodem
[PDF] [Abstract]

2 Designing with geocontainers: Inventory for future research
report 1999-12-01    
Author: De Groot, M.B.
Keywords: geocontainer
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

4 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 3
report 1998-09-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: graserosie · grastalud · golfslag · erosiebestendigheid · grass · erosion resistance
[PDF] [Abstract]

5 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 1 en 2
report 1998-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Kruse, G.A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: gras · erosie · bodemstructuur · golven · grass · erosion
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

7 Waterstandsverloop Markermeer: Hydraulische randvoorwaarden t.b.v. grondmechanische toetsing van dijken
report 2005-11-01    
Author: Calle, E.O.F.
Contributor: Van Duinen, A. · Berger, H. · Geerse, C.
Keywords: dijken · Markermeer · geotechniek · waterstandsverloop · grondmechanica
[PDF] [Abstract]

8 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel II modelonderzoek met drukstootbelasting
report 1980-06-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

9 Vaststelling van de in te voeren golfklap varianten voor oriënterend gevoeligheidsonderzoek met SATURN en een Drucker-Prager constitutief zandmodel op een tweelagen configuratie asfalt op zand
report 1982-11-01    
Author: Ebbens, E.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

10 Numerieke simulatie van een golfklap op een asfalt zanddijk
report 1983-10-01    
Author: Van der Kogel, H.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

11 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel I - modelonderzoek met statische belasting
report 1981-04-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

12 Onderzoek van kleibekleding van dijken langs IJssel en Pannerdens Kanaal voor het ontwikkelen van keuringseisen voor klei
report 1987-04-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · keuringseisen
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek van kleibekleding van dijken aan ZOUT EN BRAK WATER IN FRIESLAND, ZUID HOLLAND EN ZEELAND voor het ontwikkelen van keuringseisen voor klei
report 1987-08-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · keuringseisen · zoute klei
[PDF] [Abstract]

14 Onderzoek naar het beoordelen van de geschiktheid van kleigrond voor de bekleding van dijken met grasbekleding
report 1988-09-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

15 Erosieproeven op klei beïnvloed door weer en wind
report 1997-08-02    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · erosie
[PDF] [Abstract]

16 Vergelijkend onderzoek cel- en triaxiaalproeven
report 1978-10-01    
Author: Heijnen, W.J.
Keywords: celproef · triaxiaalproeven
[PDF] [Abstract]

17 Acoustic emmission gedrag van verschillende grondsoorten
report 1982-11-01    
Author: Van der Kogel, H. · Penning, A. · Koerner, R.M. · Schenkeveld, F.M.
Keywords: acoustische emissie · acoustic emission
[PDF] [Abstract]

18 Probabilistische stabiliteitsanalyse: rapport 'model en filosofie'
report 1984-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Heijnen, W.F.
Keywords: probabilistic design · risicoanalyse · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

19 FOP III verslag (Gedrag van de pijlers van de stormvloedkering onder invloed van de eindfase belastingen)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterscheldekering · pijlers · geotechnische stabiliteit · centrifuge onderzoek
[PDF] [Abstract]

20 Geocontainers: Kleinschalige proeven in de Brutusbak
report 2000-12-01    
Author: Bezuijen, A. · Oung, O.
Keywords: geocontainer
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date