· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie laboratoriumproeven op Ketelmeerslib
report 1992-11-01    
Author: Greeuw, G.
Contributor: Dillingh, D.A.
Keywords: Ketelmeer · Baggerspecie · watebodem
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

3 Waterstandsverloop Markermeer: Hydraulische randvoorwaarden t.b.v. grondmechanische toetsing van dijken
report 2005-11-01    
Author: Calle, E.O.F.
Contributor: Van Duinen, A. · Berger, H. · Geerse, C.
Keywords: dijken · Markermeer · geotechniek · waterstandsverloop · grondmechanica
[PDF] [Abstract]

4 Designing with geocontainers: Inventory for future research
report 1999-12-01    
Author: De Groot, M.B.
Keywords: geocontainer
[PDF] [Abstract]

5 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 3
report 1998-09-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: graserosie · grastalud · golfslag · erosiebestendigheid · grass · erosion resistance
[PDF] [Abstract]

6 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 1 en 2
report 1998-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Kruse, G.A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: gras · erosie · bodemstructuur · golven · grass · erosion
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

8 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel II modelonderzoek met drukstootbelasting
report 1980-06-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

9 Vaststelling van de in te voeren golfklap varianten voor oriënterend gevoeligheidsonderzoek met SATURN en een Drucker-Prager constitutief zandmodel op een tweelagen configuratie asfalt op zand
report 1982-11-01    
Author: Ebbens, E.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

10 Numerieke simulatie van een golfklap op een asfalt zanddijk
report 1983-10-01    
Author: Van der Kogel, H.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

11 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel I - modelonderzoek met statische belasting
report 1981-04-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

12 Een dijk in de branding
report 1972-05-01    
Author: Barends, F.B.J.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

13 Begeleidingsnota bij rapport "Analysis of the effects of a pressure pulse on a layer of asphalt lying on dry sand"
report 1978-09-12    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

14 FOP III verslag (Gedrag van de pijlers van de stormvloedkering onder invloed van de eindfase belastingen)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterscheldekering · pijlers · geotechnische stabiliteit · centrifuge onderzoek
[PDF] [Abstract]

15 Grondmechanische aspecten bij duinafslag
report 1982-07-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: duinafslag
[PDF] [Abstract]

16 Golfoverslag bij dijken en de mogelijke gevolgen bij overslagdebieten tot 10 l/s per meter
report 1988-11-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: overslag · waterkering
[PDF] [Abstract]

17 Ruimtelijke autocorrelatiestructuur bij grondeigenschappen
report 1987-07-28    
Author: Calle, E.O.F. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Keywords: geostatistiek · auto-correlatie
[PDF] [Abstract]

18 Resultaten van bepaling van volumeverandering door verandering van zuigspanning in onverzadigde kleigrond
report 1987-08-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · verzadigde grond
[PDF] [Abstract]

19 Twee watervoerende lagen met semi-doorlatende scheidings- en afdeklaag: Tijdsafhankelijke grondwaterstroming onder dijken ten behoeve van een peilbuizennet langs Nederlandse rivieren
report 1986-12-10    
Author: Engering, F.P.H. · Hjornaes-Pedersen, A. · Barends, F.B.J.
Keywords: grondwaterstroming
[PDF] [Abstract]

20 Statistische analyse zetttingsvloeiingen
report 1985-06-01    
Author: Silvis, F.
Keywords: zettingsvloeiing · dijkval
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date