· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

2 Evaluatie laboratoriumproeven op Ketelmeerslib
report 1992-11-01    
Author: Greeuw, G.
Contributor: Dillingh, D.A.
Keywords: Ketelmeer · Baggerspecie · watebodem
[PDF] [Abstract]

3 Designing with geocontainers: Inventory for future research
report 1999-12-01    
Author: De Groot, M.B.
Keywords: geocontainer
[PDF] [Abstract]

4 Inventarisatie constructietypen zee- en rivierdijken t.b.v. onderhoudsproblematiek
report 1987-05-01    
Author: Swart, C.J. · Van Deen, J.K.
Keywords: onderhoud · oevers
[PDF] [Abstract]

5 "Acoustic emission" gedrag van verschillende grondsoorten
report 1982-12-01    
Author: Van der Kogel, H.
Contributor: Schenkeveld, F. · Schapers, A.
Keywords: acoustische emissie · grondonderzoek
[PDF] [Abstract]

6 Onderzoek zandmeevoerende wellen, rapportage modelproeven
report 1984-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

7 Studie-onderzoek afschuiving Streefkerk-midden
report 1985-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: afschuiving
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Dijkversterking Alblasserwaard, traject Streefkerk-Midden - Onderzoek naar oorzaken afschuiving nabij d.p. 211 in oktober 1984
report 1985-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: afschuiving · dijkversterking · Streefkerk
[PDF] [Abstract]

9 Een vergelijking van enige benaderingen van het glijvakprobleem
report 1986-04-01    
Author: Den Haan, E.J.
Keywords: afschuiving · glijvlakberekening · Bishop
[PDF] [Abstract]

10 Stabiliteit van taluds op slappe ondergrond, litertuurstudie
report 1986-02-01    
Author: Den Haan, E.J.
Keywords: slappe grond · afschuiving · glijvlakberekening
[PDF] [Abstract]

11 FOP III verslag (Gedrag van de pijlers van de stormvloedkering onder invloed van de eindfase belastingen)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterscheldekering · pijlers · geotechnische stabiliteit · centrifuge onderzoek
[PDF] [Abstract]

12 Een dijk in de branding
report 1972-05-01    
Author: Barends, F.B.J.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

13 Begeleidingsnota bij rapport "Analysis of the effects of a pressure pulse on a layer of asphalt lying on dry sand"
report 1978-09-12    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

14 Vaststelling van de in te voeren golfklap varianten voor oriënterend gevoeligheidsonderzoek met SATURN en een Drucker-Prager constitutief zandmodel op een tweelagen configuratie asfalt op zand
report 1982-11-01    
Author: Ebbens, E.
Keywords: golfklap
[PDF] [Abstract]

15 Waterstandsverloop Markermeer: Hydraulische randvoorwaarden t.b.v. grondmechanische toetsing van dijken
report 2005-11-01    
Author: Calle, E.O.F.
Contributor: Van Duinen, A. · Berger, H. · Geerse, C.
Keywords: dijken · Markermeer · geotechniek · waterstandsverloop · grondmechanica
[PDF] [Abstract]

16 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 3
report 1998-09-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: graserosie · grastalud · golfslag · erosiebestendigheid · grass · erosion resistance
[PDF] [Abstract]

17 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 1 en 2
report 1998-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Kruse, G.A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: gras · erosie · bodemstructuur · golven · grass · erosion
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

19 Grondmechanische aspecten bij duinafslag
report 1982-07-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: duinafslag
[PDF] [Abstract]

20 Golfoverslag bij dijken en de mogelijke gevolgen bij overslagdebieten tot 10 l/s per meter
report 1988-11-01    
Author: Lindenberg, J.
Keywords: overslag · waterkering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date