· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen: Achtergrondrapport keringen langs het Amsterdam–Rijnkanaal en Noordzeekanaal (dijkring 13, 14 en 15)
report 2008-11-01    
Author: Oost, J. · Slootjes, N.
Keywords: c-kering · dijkring · overstroming
[PDF] [Abstract]

2 Schade door overstroming; leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia
report 2010-09-01    
Author: Kolen, B. · Slomp, R. · Van Balen, W. · Terpstra, T. · Bottema, M. · Nieuwenhuis, S.
Keywords: stormvloed · overstroming · Xynthia
[PDF] [Abstract]

3 Learning from French experiences with storm Xynthia; damages after a flood
report 2010-09-01    
Author: Kolen, B. · Slomp, R. · Van Balen, W. · Terpstra, T. · Bottema, M. · Nieuwenhuis, S.
Keywords: storm surge · flooding · Xynthia
[PDF] [Abstract]

4 Retour d’expériences après la tempête Xynthia en France, leçons pour les Pays Bas; les dégâts suite à l’inondation
report 2010-09-01    
Author: Kolen, B. · Slomp, R. · Van Balen, W. · Terpstra, T. · Bottema, M. · Nieuwenhuis, S.
Keywords: storm surge · Xynthia
[PDF] [Abstract]

5 Hydra-Zoet for the fresh water systems in the Netherlands - Probabilistic model for the assessment of dike heights
report 2011-12-01    
Author: Geerse, C.P.M.
Contributor: Slomp, R.M. · De Waal, J.P.
Keywords: flood defences · bouondary conditions · water levels
[PDF] [Abstract]

6 Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
report 2012-10-01    
Author: Vuik, V. · Van Balen, W.
Keywords: overstromingskans · faalkans · dijken · duinen
[PDF] [Abstract]

7 Risicomethode buitendijks: Methodiek ter bepaling van risico’s als gevolg van hoogwater
report 2011-01-01    
Author: Huizinga, J. · Nederpel, A. · De Groot, K. · Batterink, M.
Keywords: inundatie · overstromingsrisico · buitendijks · flood risk
[PDF] [Abstract]

8 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

9 Syntheserapport Gebiedspilots Meerlaagsveiligheid
report 2011-11-07    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstroming · veiligheid tegen overstromen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date