· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 Beleidsplan Voordelta: Nota van Toelichting
report 1993-01-01    
Author: Van Alphen, J. · Molendijk, R.
Keywords: beleidsplan · Voordelta · situatiebeschrijving · ontwikkeling
[PDF] [Abstract]

2 Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen
report 2008-12-22    
Author: Anonymous, A.
Keywords: watermanagement · stroomgebied · Eems · Maas · Rijndelta · Schelde · Rijn · Nationaal Waterplan · samenvatting
[PDF] [Abstract]

3 Milieu-effectrapport: Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Deelnota Bestaand Rotterdams Gebied
report 2001-05-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: milieu · ruimtegebruik · Mainportontwikkeling · Bestaand Rotterdams Gebied · BRG · bereikbaarheid · recreatie
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities
report 1993-12-21    
Author: Wijnstra, R.
Keywords: Tijpoorten · Westerschelden · deelnotities · onderzoek
[PDF] [Abstract]

5 Nautische randvoorwaarden oeververbindingen te Zwolle over het Zwartewater
report 1991-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: randvoorwaarden · nautisch · Zwolle · oeververbinding
[PDF] [Abstract]

6 Nautische beoordeling varianten voor bruggen te Zwolle over het Zwartewater ter hoogte van de Middelweg en de Bachlaan
report 1992-11-01    
Author: Dijkstra, R.J.
Keywords: beoordeling · brugvarianten · Zwolle · nautisch
[PDF] [Abstract]

7 Nautische beoordeling varianten tweede sluis Lith
report 1992-11-01    
Author: Dijkstra, R.J.
Keywords: beoordeling · sluisvarianten · sluis · Lith · nautisch
[PDF] [Abstract]

8 Referentiedocument oevers en bodems: Handreiking voor het opstellen van instandhoudingsplannen
report 2001-01-19    
Author: Van Zuilen, P. · Belgraver, P.
Contributor: Bak, W. · Van den Burg, A.
Keywords: design guide · oever · bodem · instandhouding
[PDF] [Abstract]

9 Vaarwegen in Nederland (1992)
report 1992-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: vaarwegen · Nederland · overzicht · 1992
[PDF] [Abstract]

10 Vaarwegen in Nederland (1997)
report 1997-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: vaarwegen · Nederland · overzicht · 1997
[PDF] [Abstract]

11 Peilbesluit Rijkswateren IJsselmeergebied
report 1992-06-15    
Author: Van der Wildt, C.D.
Contributor: Van de Kaa, E.J.
Keywords: peilbesluit · streefpeilen · IJsselmeer · IJsselmeergebied
[PDF] [Abstract]

12 Metingen scheepsgeïnduceerde waterbeweging Prinses Margrietkanaal nabij Uitwellingerga
report 1992-01-01    
Author: Kik, P.
Keywords: waterbeweging · haalgolven · golven door schepen · golfmeting
[PDF] [Abstract]

13 Beleidsnota IJsselmeergebied
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: IJsselmeer · waterbeleid · zoetwatervoorziening · peilbeheer
[PDF] [Abstract]

14 Beleidsnota Noordze
report 2009-12-22    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: Noordzee · waterbeleid · continentaal plat · Exclusieve Economische Zone
[PDF] [Abstract]

15 Stroomgebiedbeheerplan Eems
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: kaderrichtlijn water · waterbeheer
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stroomgebied · waterbeheer · schelde
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Nationaal waterplan
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: watermanagement · Deltaprogramma · waterveiligheid
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

19 Dijkgraverij en het herstel van schade: Muskusrattenbestrijding en veiligheid van het watersysteembeheer
report 2010-12-13    
Author: Beemster, A. · Paters, H. · Bruijntjes, R. · Leus, F.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

20 Nota Oosterschelde
report 1973-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · Klaasesz
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date