· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 212 found. Next | Sort by date

1 Modelbeschrijving en gebruikershandleiding van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg, versie 1.0
report 1994-12-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever
[PDF] [Abstract]

2 Validatie van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg
report 1994-02-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever · Zuid-Willemsvaart
[PDF] [Abstract]

3 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

4 Groin Height determination with an empirical parametric method
report 1985-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: groynes
[PDF] [Abstract]

5 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

6 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
report 1985-10-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: probabilistic analysis · risk analysis
[PDF] [Abstract]

7 Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland
report 1986-01-01    
Author: Minderhoud, J.W.
Keywords: gras · vegetatie · grass · natuurtechnisch beheer · maaien
[PDF] [Abstract]

8 Waterbouwasfaltbeton: Ontwerp en eigenschappen
report 1987-01-01    
Author: Van Herpen, J.A.
Keywords: asphalt · asfalt · dijkbekleding · revetment
[PDF] [Abstract]

9 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

10 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Grasmat als dijkbekleding
report 1999-02-09    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: grass · gras · vegetatie · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

12 Handboek Zandsuppleties
report 1988-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Verhagen, H.J. · Roelse, P. · Adriaanse, L. · Consemulder, J.
Keywords: zandsuppletie · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

13 Golfoploop en overslag
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: run-up · overtopping · golfoploop · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

14 Sea dikes northern part of Vietnam
report 1996-05-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Eversdijk, P.J. · Kant, G.
Keywords: Vietnam · sea dikes · flooding · typhoon
[PDF] [Abstract]

15 Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: wave run-up · wave overtopping
[PDF] [Abstract]

16 Technical report Clay for dikes
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: clay · dikes · levee
[PDF] [Abstract]

17 Technical report on sand boils (piping)
report 1999-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: piping · heave · hydraulic fracturing · sand boils
[PDF] [Abstract]

18 Technical report on soil structures
report 1998-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: earth structures · soil structures · dikes · levee · embankment
[PDF] [Abstract]

19 Technical report erosion resistance of grassland as dike covering
report 1997-11-28    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M. · De Smidt, J.T. · Wondergem, P.J.M.
Keywords: grass · dikes · levees · wave-structure interaction
[PDF] [Abstract]

20 Overslagberekeningen Zeewering te Harlingen
report 1992-04-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: overslag · waterkering · overtopping · zeedijk · overslag · berekening · zeewering · Harlingen · hoogte
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 212 found. Next | Sort by date