· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

2 Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
report 1990-06-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: dijkring · getijrivier · hoogwatergolf · kruinhoogte · benedenrivierengebied · dijkverhoging · stormvloedkering · Nieuwe Waterweg · veiligheid
[PDF] [Abstract]

3 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Duinen als waterkering: Invloed van kustgedrag op veiligheid
report 1989-03-01    
Author: Verhagen , H.J.
Keywords: waterkering · duinen
[PDF]

5 Ligging van de Kustlijn
report 1990-02-23    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: ligging · kustlijn · voorbeeldberekeningen
[PDF]

6 Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · kustlijn · basiskustlijn
[PDF]

7 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

8 Breedte-hoogte verhouding lage grensprofielen
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: breedte-hoogte verhoudingen · Leidraad Duinen · duinbreedte · grensprofiel · grensprofiel hoogte
[PDF] [Abstract]

9 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson. J.C.P.
Keywords: stormschade · Houtribdijk
[PDF]

10 Duurzaamheid van open steenasfalt als bodembescherming
report 1976-03-01    
Author: Hogervorst, D. · Montauban, C.C. · Reintjes, R.C. · Boon, A.J. · Volp, S. · Woestenenk, A.J.
Keywords: open steenasfalt · duurzaamheid · onderhoud
[PDF] [Abstract]

11 Technical report wave run-up and wave overtopping at dikes
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: wave run-up · wave overtopping
[PDF] [Abstract]

12 Technical report Clay for dikes
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: clay · dikes · levee
[PDF] [Abstract]

13 Technical report on sand boils (piping)
report 1999-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: piping · heave · hydraulic fracturing · sand boils
[PDF] [Abstract]

14 Technical report on soil structures
report 1998-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: earth structures · soil structures · dikes · levee · embankment
[PDF] [Abstract]

15 Technical report erosion resistance of grassland as dike covering
report 1997-11-28    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M. · De Smidt, J.T. · Wondergem, P.J.M.
Keywords: grass · dikes · levees · wave-structure interaction
[PDF] [Abstract]

16 Golfoploop en overslag
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: run-up · overtopping · golfoploop · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

17 Sea dikes northern part of Vietnam
report 1996-05-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Eversdijk, P.J. · Kant, G.
Keywords: Vietnam · sea dikes · flooding · typhoon
[PDF] [Abstract]

18 Water tegen de dijk 1993: de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993
report 1994-03-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

19 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

20 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
report 1985-10-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: probabilistic analysis · risk analysis
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date