· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date

1 Open steenasfalt, kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek verzameld in de periode tot 1984
report 1985-01-01    
Author: Van Herpen, H.A.
Contributor: Gruis, H.J.A.J. · Roos, H. · Van den Hoek, K.A.
Keywords: open steenasfalt · taludbekleding · dijkbekleding · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport voor het toetsen van boezemkaden
report 1993-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · toetsing · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

5 Technisch rapport Geotechnische classificatie van veen
report 1996-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

6 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport zandmeevoerende wellen
report 1999-03-01    
Author: Calle, E.O.F. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J.
Keywords: wellen · kwel · piping · sand boils
[PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 2002-05-01    
Author: Van der Meer, J.W. .
Keywords: golfoploop · golfoverslag · dijken · run-up · overtopping · levee · dike
[PDF] [Abstract]

10 Overtopping on vertical structures
report 1997-08-01    
Author: Popescu, A.
Contributor: Leeuwestein, W.
Keywords: overtopping · vertical structures
[PDF]

11 Open steenasfalt
report 1985-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: open steenasfalt · fixstone
[PDF] [Abstract]

12 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

13 Groin Height determination with an empirical parametric method
report 1985-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: groynes
[PDF] [Abstract]

14 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

15 Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risiconiveau in Nederland
report 1985-10-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: probabilistic analysis · risk analysis
[PDF] [Abstract]

16 Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland
report 1986-01-01    
Author: Minderhoud, J.W.
Keywords: gras · vegetatie · grass · natuurtechnisch beheer · maaien
[PDF] [Abstract]

17 Waterbouwasfaltbeton: Ontwerp en eigenschappen
report 1987-01-01    
Author: Van Herpen, J.A.
Keywords: asphalt · asfalt · dijkbekleding · revetment
[PDF] [Abstract]

18 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

19 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Grasmat als dijkbekleding
report 1999-02-09    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: grass · gras · vegetatie · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 195 found. Next | Sort by date