· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 213 found. Next | Sort by date

1 From probability of exceendance to probability of flooding
report 2000-06-30    
Author: Anonymous, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: probability · flooding · flood exceedance · flood risk
[PDF] [Abstract]

2 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; Hoofdrapport
report 2003-02-10    
Author: Anonymous, A.
Keywords: waterkeringen · overstromingskans · dijken · primaire waterkering · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

3 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; achtergrondrapport
report 2002-11-01    
Author: Timmer, D.F. · De Looff, A.P. · Holtrop, A. · Van Driel, G.B.
Keywords: waterkeringen · overstromingskans · dijken · primaire waterkering · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

4 basisrapport waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies
report 1997-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · sluizen · stuwen · pijpleiding
[PDF] [Abstract]

5 Leidraad waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies
report 1997-06-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: watekering · toetsing · sluizen · keringen
[PDF] [Abstract]

6 Aantallen steenstukken in monsters breuksteen ter controle van de massaverdeling
report 2003-02-22    
Author: Laan, G.J.
Keywords: breuksteen · monstergrootte · normering
[PDF] [Abstract]

7 Basisrapport Zandige Kust: Behorende bij de Leidraad Zandige Kust
report 1995-07-01    
Author: Verhagen, H.J. · Van de Graaff, J. · Steetzel, H.J.
Keywords: duinen · zandige kust · strandligging · duindoorbraak
[PDF] [Abstract]

8 Leidraad toetsen op veiligheid
report 1996-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · waterkeringen · duinen · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

9 Management and Maintenance of Dikes and Banks
report 2003-03-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: dikes · sea dikes · sea defence
[PDF] [Abstract]

10 Design of revetments
report 2003-01-27    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: revetment · placed blocks · pitched stones
[PDF] [Abstract]

11 Fundamentals on Water Defences
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Keywords: dikes · levee · safety · risk analysis
[PDF] [Abstract]

12 Grass cover as a dike revetment
report 1999-02-09    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: grass covered slope · revetment
[PDF] [Abstract]

13 Guide on Sea and Lake dikes
report 1999-12-01    
Author: Van Hijum, E.
Keywords: sea defence · sea dikes · lake dike
[PDF] [Abstract]

14 Definitielijst waterbouwkundige begrippen
report 1992-01-31    
Author: Van de Paverd, M.
Keywords: definities · begrippen · grondmechanica · waterbouw · duinen · hydrologie
[PDF] [Abstract]

15 Notitie "Beheer en ontwikkeling van de zeewerende duinen, nu en in de toekomst: zeereepbeheer en sluftervorming"
report 1991-04-12    
Author: Van Bohemen, H.D.
Keywords: duinen · geomorfologie · kustbeheer · slufter
[PDF] [Abstract]

16 Buitenhaven Vlissingen: Tijdelijke voorziening waterkering
report 1996-01-23    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: waterkering · kerende hoogte · run up
[PDF] [Abstract]

17 Computer calculations of a complex steel bridge verified by model investigations
report 1975-01-01    
Author: Kayser, T.H. · Binkhorst, J.
Keywords: finite element programme · box girder · stress distributions
[PDF] [Abstract]

18 Digital large scale restitution and map compilation
report 1980-01-01    
Author: Van der Kraan, J.G. · Rietveld, H. · Tienstra, M. · IJzereef, W.J.H.
Keywords: digitizing · photogrammatic · interactive graphical system
[PDF] [Abstract]

19 Wrong-way driving
report 1984-01-01    
Author: Brevoord, G.A.
Keywords: accidents · measures · roads
[PDF] [Abstract]

20 Bepaling dwarsprofiel Noordzeekanaal
report 1958-03-01    
Author: Van der Made, J.W.
Keywords: Noordzeekanaal · Panama Kanaal · dwarsprofiel · ontwerp
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 213 found. Next | Sort by date