· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Hindcast tidal inlet of Ameland storms: January and March 2007
report 2007-12-14    
Author: Lansen, J. · Jacobse, J. · Kluyver, M. · Arnold, E.
Keywords: SWAN · wave spectrum · wave prediction · Amelander zeegat
[PDF] [Abstract]

2 Report on the construction of the Feni river closure dam
report 1985-08-01    
Author: Te Slaa, G.
Keywords: closure dam · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

3 Feni closure dam, final design report
report 1983-09-01    
Author: Van Duivendijk, J.
Keywords: closure dam · Feni river · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

4 Steenzettingen: Kennisleemtes versus uitvoering: kosten-batenanalyse
report 2002-10-16    
Author: Flikweert, J.J. · Peters, D.J.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen (OKS): evaluatie & bijsturing 2003 en 2004 faserapport: evaluatie inhoud
report 2005-04-22    
Author: Flikweert, J.J. · Akkerman, G.J.
Keywords: steenbekleding
[PDF] [Abstract]

6 Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenbekleding · golven · steentoets · stenen
[PDF] [Abstract]

7 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

8 Toekomstprognose ontwikkeling intergetijdengebied Oosterschelde: Doorvertaling naar effecten op veiligheid en natuurwaarden
report 2008-12-12    
Author: Jacobse, J.J. · Van der Zel, M. · Arnold, E. · Hofstad, E.J.
Keywords: Oosterschelde · intergetijdegebieden · natuurwaarden
[PDF] [Abstract]

9 Evaluation and recommendations for river bank protection at Faridpur District Town - Padma River
report 2005-11-30    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Protection River bank · Faridpur District Town · Padma River
[PDF]

10 Definitiestudie uitbreiding CRESS
report 2006-02-09    
Author: Van Gerven, K.A.J. · De Jong, W.
Keywords: Uitbreiding CRESS · Definitiestudie
[PDF]

11 Cress Definition CIRIA
report 2006-12-15    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Cress Definition · CIRIA
[PDF]

12 Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger: Een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking
report 2007-06-04    
Author: Blom, J.
Keywords: Dijken Oosterschelde · Zandhonger · Klassieke versterking
[PDF]

13 Syntheserapport Compartimenteringstudie
report 2008-04-18    
Author: Mol, R. · Meulepas, G.J.
Keywords: Syntheserapport · Compartimenteringstudie
[PDF]

14 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

15 Faridpur Town Protection: Padma River Bangladesh
report 2005-11-30    
Author: Carvajal Mona, F.
Keywords: Faridpur Town · protection · Padma River · Bangladesh
[PDF]

16 Getijcentrale in de Brouwersdam: Variantenstudie
report 2010-09-08    
Author: Mooyaart, L. · Van den Noortdgaete, T.
Keywords: Grevelingen · Brouwersdam · getijcentrale · tidal power plant
[PDF] [Abstract]

17 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen
report 2004-09-22    
Author: Peters, P.
Keywords: steenzetting · klemming · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

18 Onderzoek implementatie klemming in ZSteen
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

19 Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland
report 2007-06-13    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · taludbekleding · blokkenbekleding
[PDF] [Abstract]

20 Analyse waterrobuuste inrichting: Voor nieuwbouw en vitale & kwetsbare functies
report 2012-12-13    
Author: Ruitenbeek, M.
Contributor: Baltissen, J. · Van Ark, R.
Keywords: bouwbeleid · overstroming · robuust ontwerpen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date