· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Kennisontwikkeling t.b.v. STEENTOETS
report 2007-03-01    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

2 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

3 Gradsuinen in de waterkering? Evaluatie van dynamisch kustbeheer
report 1999-09-01    
Author: Löffler, M. · Veer, M.A.C.
Keywords: duinen · dynamisch kustbeheer
[PDF] [Abstract]

4 Dijkbeoordeling bij hoogwater
report 1996-12-20    
Author: Niemeijer, J.
Keywords: dijken · rivierdijken · hoog water · faalmechanismen
[PDF] [Abstract]

5 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

6 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date