· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

2 Kennisontwikkeling t.b.v. STEENTOETS
report 2007-03-01    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

3 Dijkbeoordeling bij hoogwater
report 1996-12-20    
Author: Niemeijer, J.
Keywords: dijken · rivierdijken · hoog water · faalmechanismen
[PDF] [Abstract]

4 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

5 Gradsuinen in de waterkering? Evaluatie van dynamisch kustbeheer
report 1999-09-01    
Author: Löffler, M. · Veer, M.A.C.
Keywords: duinen · dynamisch kustbeheer
[PDF] [Abstract]

6 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

7 Structuur in eisen voor loskorrelige steenmaterialen in de waterbouw: beschrijving van de systematiek en de betrokken parameters
report 1996-06-01    
Author: Laan, G.J. · Berendsen, E. · Hoffmans, G.J.C.M.
Keywords: waterbouwsteen · functies · eisen · eigenschappen
[PDF] [Abstract]

8 De relatie tussen eisen aan loskorrelige steenmaterialen en ontwerpparameters: informatie ten behoeve van waterbouwkundige constructies
report 1996-07-01    
Author: Laan, G.J.
Keywords: waterbouwsteen · functies · eisen · ontwerp
[PDF] [Abstract]

9 Het optimaal benutten van de dichtheid en de wateropneming van loskorrelige steenmaterialen in waterbouwkundige constructies
report 1998-10-01    
Author: Laan, G.J.
Keywords: waterbouwsteen · dichtheid · wateropname
[PDF] [Abstract]

10 Asfaltbetonbekleding van de proefvakken West-Kapelle (herziene versie)
report 1989-02-01    
Author: Montauban, C.C.
Keywords: Asfaltbekleding · Waterbouwasfaltbeton · Sterkte · West-Kapelle
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoek asfaltbetonbekleding Brouwersdam (Damvak Middelplaat).
report 1990-10-01    
Author: Montauban, C.C.
Keywords: Asfaltbekleding · Waterbouwasfaltbeton · Sterkte · Brouwersdam
[PDF] [Abstract]

12 Onderzoek asfaltbetonbekleding Dijkvak Paesens-Wierum
report 1991-08-01    
Author: Montauban, C.C. · Van der Kooij, J.
Keywords: Asfaltbekleding · Waterbouwasfaltbeton · Sterkte · Paesens-Wierum
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date