· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Rapport evaluatie nautisch onderzoek havenmond van Hoek van Holland
report 1979-12-01    
Author: Postuma, A. · Meurs, K. · Paymans, P.J.
Contributor: Hooft, J.P.
Keywords: havenmond · simulator · Hoek van Holland
[PDF] [Abstract]

2 Nieuw Zuiderdam Hoek van Holland: Golfoploop en golfoverslag: Rapport modelonderzoek
report 1966-02-01    
Author: Van Staal, G.
Keywords: havendam · breakwater · Hoek van Holland · Europoort
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Constructies havendammen Europoort: Vergelijking op basis van minimum kosten
report 1965-01-01    
Author: Van de Kreeke, J. · Paape, A.
Keywords: breakwater · Hoek van Holland · Havendam · Hanstholm caisson
[PDF] [Abstract]

4 Is Geluk haalbaar? Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van kustuitbreiding en verkenning van de mogelijkheden voor PPS
report 2004-12-14    
Author: anonymous, A.
Keywords: financiele haalbaarheid · kosten-batenanalyse · PPS · kustuitbreiding · Hoek van Holland · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date