· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 355 found. Next | Sort by date

1 BarCon: Beheer Oosterschelde
report 1987-03-01    
Author: De Quelerij, L. · Verhagen, H.J. · Vergeer, G. · Kuiter, C. · Boom, L. · Thissen, W. · Van Westen, C.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

2 Studie gebruiksmogelijkheden stormvloedkering Oosterschelde
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

3 Ontwerpnota stormvloedkering Oosterschelde: Boek 1: Totaalontwerp en ontwerpfilosofie
report 1986-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · ontwerpuitgangspunten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Ontwerpnota stormvloedkering Oosterschelde: Boek 5: Hulpsystemen enhulpwerktuigen
report 1985-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · meetsystemen
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Trekproeven op glooiingsconstructies in de Oosterschelde
report 1984-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: Trekproeven · Glooiingsconstructies · Oosterschelde
[PDF]

6 Geconcentreerde golfaanval: veiligheid Oosterscheldedijken
report 1985-12-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: revetment · Oosterschelde · duurbelasting · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

7 Detailadvies Oesterdam
report 2007-06-14    
Author: Arnold, E.
Keywords: Oesterdam · Hydraulische randvoorwaarden · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

8 Probabilistic determination of Design Waterlevels in the Eastern Scheldt
report 1987-09-21    
Author: Praagman, N. · Roos, A.
Keywords: waterlevel · Oosterschelde · exceedance
[PDF] [Abstract]

9 Veilig Getij, beheer en gebruik Stormvloedkering Oosterschelde: ervaring en bijstelling
report 1991-11-01    
Author: Vereeke, S. · Verhees, H.A.Q. · Vroon, J. · Van Westen, C.J.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · beheer · sluitpeil
[PDF] [Abstract]

10 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 4: Assessment of algae blooms, a potential ecological disturbance
report 1977-04-01    
Author: Bigelow, J.H. · Bolten, J.G. · De Haven, J.C.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [Abstract]

11 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 5: Anaerobic conditions and related ecological disturbances
report 1977-04-01    
Author: Bigelow, J.H. · De Haven, J.C.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [Abstract]

12 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 6: Selected social and economic aspects
report 1977-07-01    
Author: De Ferranti, J.F. · Heuer, F.J.P. · Weehuizen, J.W.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [Abstract]

13 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 2: Assessment of security from flooding
report 1977-04-01    
Author: Abrahamse, A.F. · Bigelow, J.H. · Gladstone, R.J. · Goeller, B.F. · Kirkwood, T.F. · Petruschell, R.L.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [Abstract]

14 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 3: Assessment of long-run ecological balances
report 1977-04-01    
Author: Bigelow, J.H. · De Haven, J.L. · Dzitzer, C. · Eilers, P. · Peeters, J.C.H.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Eindrapport
report 1976-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 4: caissons gefundeerd op staal
report 1988-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · fundering
[PDF] [Abstract]

18 Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op Spuds
report 1960-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · hulpbrug · spudpalen
[PDF] [Abstract]

19 Protecting an estuary from floods: A policy analysis of the Oosterschelde. Vol 1: Summary report
report 1977-12-01    
Author: Goeller, B.F. · Abrahamse, A.F. · Bigelow, J.H. · Bolten, J.G. · De Ferranti, D.M. · De Haven, J.C. · Kirkwood, T.F. · Petruschell, R.L.
Keywords: Oosterschelde · policy analysis
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Blokkendam deel VI: Valproeven met enkele blokken en stortproeven in getijstroming: Verslag modelonderzoek
report 1971-01-01    
Author: Adihardjo, R.
Contributor: Derks, H.
Keywords: blokkendam · Oosterschelde · kabelbaan · betonblokken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 355 found. Next | Sort by date