· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Buitenhaven Scheveningen
report 1968-02-02    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Scheveningen · breakwaters
[PDF] [Abstract]

2 Havendammen Scheveningen: Vergelijking van enkele profielen
report 1966-04-01    
Author: Van Oorschot, J.H.
Keywords: havendam · breakwater · Scheveningen · golfoverslag
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Bouwen met de natuur
report 1979-12-01    
Author: Svasek, J.N.
Keywords: kustuitbreiding · bouwen met de natuur · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

4 Is Geluk haalbaar? Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van kustuitbreiding en verkenning van de mogelijkheden voor PPS
report 2004-12-14    
Author: anonymous, A.
Keywords: financiele haalbaarheid · kosten-batenanalyse · PPS · kustuitbreiding · Hoek van Holland · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date