· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Bodembeschermingen belast door schroefstralen: Huidige ontwerpmethode
report 1997-01-16    
Author: Blokland, T.
Keywords: bodembescherming · bed protection · schoefstraal
[PDF] [Abstract]

2 Handboek uitvoering bodembeschermingsconstructies van los gestorte granulaire materialen
report 1991-06-01    
Author: De Wilde, D.P.
Keywords: bodembescherming · bestorting · bed protection
[PDF] [Abstract]

3 Handleiding voor het ontwerpen van granulaire bodemverdedigingen achter tweedimensionale uitstromingsconstructies
report 1995-02-01    
Author: Franken, A. · Ariëns, E. · Klatter, L.
Keywords: bed protection · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

4 Stability of bottom armoring under the attack of solitary waves
report 1977-01-01    
Author: Naheer, E.
Keywords: bed protection · wave action
[PDF] [Abstract]

5 Voorlopige resultaten proeven Zinkcon mat
report 1972-09-29    
Author: Derks, H.
Keywords: bed protection · zandzak · geotube
[PDF] [Abstract]

6 Zanddichtheid zinkstukken en gedrag zinkstukken aan de rand van een zinkveld
report 1969-10-01    
Author: Haverhoek, F.J.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · mattresses · zinkstukken
[PDF]

7 Asfaltmastiek op zandbodem met duinen
report 1972-10-01    
Author: Derks, H.
Keywords: asfalt · asphalt · bed protection · bodemverdediging
[PDF]

8 Orienterende stabiliteitsproef en turbulentiemeting negatieve overlap
report 1984-02-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · Zeeland
[PDF]

9 Harbour of Saldanha Bay: Composite type breakwater - Stability of breakwater and fore-shore
report 1974-12-01    
Author: Van Dijk, R.J.
Keywords: breakwater · bed protection · apron · toe
[PDF] [Abstract]

10 Stability of near-bed structures and bed protections: Analysis of physical model tests with waves and currents
report 2001-12-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Wallast, I.
Keywords: near bed structure · bed protection
[PDF] [Abstract]

11 Bodembschermingen belast door schroefstalen, huidige ontwerpmethode
report 1997-01-16    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.
Keywords: thrusters · bow trusters · bed protection · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

12 Stroombestendigheid Sluitgatdrempel II: Brede kruin
report 1963-08-01    
Author: Van de Kreeke, J.
Contributor: Venis, W.A.
Keywords: bed protection · closure works · sluitgat · drempel · steenstabiliteit
[PDF] [Abstract]

13 Evaluation of recent desk study results on granular filters
report 1998-05-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: granulaire filters · granular filters · bodemverdediging · bed protection
[PDF]

14 Analysis and prediction potential of new design formulas for granular filters
report 1999-03-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: granulaire filters · granular filters · bodemverdediging · bed protection
[PDF]

15 Stormvloedkering Oosterschelde : invloed van een geleidelijk in hoeveelheid afnemende bestorting benedenstrooms van een bodemverdediging op de vorming van de ontgrondingskuil
report 1976-04-01    
Author: Maat, S.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · steenstorting · stone dumping
[PDF]

16 Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit rand negatieve overlap oriënterend onderzoek in de stroomgoot te Lith : nota
report 1982-11-01    
Author: Taat, J.J.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · stabiliteit · stability · Zeeland
[PDF]

17 Het gedrag van kunstmatig wier tijdens het afzinken op stroom en de stabiliteit van een reeds afgezonken kunstmatig wierveld
report 1976-06-01    
Author: Maat, S.
Keywords: artificial seaweed · bed protection · bodemverdediging · kunstmatig zeewier
[PDF]

18 Design formulas for granular filters
report 2000-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Adel, H. den · Petit, H.A.H.
Keywords: granulaire filters · granular filters · bodemverdediging · bed protection
[PDF]

19 Praktijkproef met Enkamatten in het Grevelingenmeer 1974-1985
report 1985-09-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · geotextielen · geotextiles · Grevelingen · Zeeland
[PDF]

20 Stormvloedkering Oosterschelde : stroombestendigheid van asfaltmastiekslabben : verslag modelonderzoek
report 1981-04-01    
Author: Konter, J.L.M.
Keywords: asfalt · asphalt · bed protection · bodemverdediging · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date