· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Onderzoek naar de huidige veiligheid van verschillende zeewaterkeringen
report 1969-05-01    
Author: Tjallema, A.G. · Korteweg, A.L.
Keywords: zeedijken · waterkeringen · hydraulische belastingen · zeewaterkering · veiligheid · deltawet
[PDF] [Abstract]

2 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date